Центр перепідготовки та післядипломної освіти

До відома фахівців,
  які здобули другу вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка ( січень 2017 р.)
вручення дипломів
відбудеться 17 лютого 2017 року
0 12.00 год.
( аудиторія 32 головного корпусу)
Дирекція Центру

Центр перепідготовки та післядипломної освіти (ЦППО) є правонаступником факультету післядипломної освіти як структурного підрозділу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка і перейменований згідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-112 від 17 лютого 2009 року відповідно до Закону України „Про вищу освіту”. В своїй діяльності Центр керується законами України: “Про освіту”, „Про вищу освіту”, цивільним кодексом України, КЗпП та іншими актами чинного законодавства України, Статутом університету та Положенням про Центр і функціонує на повному госпрозрахунку.
cppoПредметом діяльності Центру є створення необхідних умов для безперервного післядипломного навчання з метою одержання другої вищої освіти ОКР «Спеціаліст», а також вищої освіти на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»*, підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, педагогічних працівників, викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, створення курсів відповідно до запитів системи освіти; проведення навчально-методичної роботи. Перепідготовка фахівців з вищою освітою була започаткована в нашому університеті при заочному відділенні з вересня 1992 року за спеціальностями “Українська мова і література”, “Історія”, “Початкове навчання”, згодом були відкриті інші спеціальності.
В Центрі успішно здійснюються:
– перепідготовка фахівців з вищою освітою на базі ОКР „Бакалавр”*, “Спеціаліст”, “Магістр”;
– підготовка фахівців з вищою освітою на базі ОКР „Бакалавр”, “Спеціаліст”;
– підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, педагогічних працівників Львівської області (1200 осіб на рік, курси);
– підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, стажування.
До роботи зі студентами та слухачами запрошуються висококваліфіковані викладачі не тільки нашого педуніверситету, а й ВНЗ Львова, Любліна, Жешува (Польща) та інших міст України. В Центрі працює 18 докторів наук, професорів, 147 кандидатів наук, доцентів.
В Центрі здобувають другу вищу освіту ОКР «Спеціаліст» понад 600 студентів – вихідців із Львівської, Вінницької, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей.
Центр має два сучасні комп’ютерні класи з ліцензованими програмами та мережею Інтернет. Для студентів Центру та слухачів курсів підвищення кваліфікації виділені місця в гуртожитках та університетських бібліотеках, їдальнях, вони обслуговуються профілакторієм університету.
За період існування перепідготовки в нашому університеті дипломи “Спеціаліста” одержали понад 2050 випускників, у тому числі 159 з відзнакою. Усі вони працюють у системі освіти Львівської, а також інших областей України.

I. Денна форма навчання

Підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, педагогічних працівників –курси.
Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, стажування.

II. Денна та заочна форми навчання

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Центр перепідготовки та післядипломної освіти
 п р о д о в ж у є         н а б і р

фахівців, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

на перепідготовку (здобуття другої вищої освіти за ОКР спеціаліст) за спеціальностями ліцензованими у

Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка

з о к р е м а:

Спеціальність

Нормативні терміни
навчання

Додаткова спеціальність
(спеціалізація)

Кваліфікація
ОКР “Спеціаліст

  
1.    Початкова освіта

1р 10м

  Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
2.    Середня освіта (Трудове навчання та технології)

1р 10м

  Вчитель технологій, профільного навчання (техніч­на та комп’ютерна графіка, або швейна справа) і креслення
3.    Соціальна робота
(Соціальна педагогіка)

1р 10м

Соціально-реабілітаційна діяльність

Соціальний педагог.
Соціально-реабілітаціна діяльність
4.    Середня освіта
(Фізичне виховання)

1р 10м

Методика туристичної роботи

Вчитель фізичної культури.
Організатор туристичної роботи.
5.    Фізична реабілітація

1р 10м

  Фахівець з фізичної реабілітації. Вчитель основ здоров’я.
6.    Середня освіта (Історія)

2р 5м

Правознавство

Вчитель історії та правознавства
7.    Середня освіта
(Українська мова і література)

1р 10м

  Вчитель української мови і літера­тури та зарубіжної  літератури.
  
8.   Середня освіта
(Англійська мова і література)

2р 5м

  Вчитель англійської мови і літера­тури та зарубіжної літератури.
9.   Психологія
(Практична психологія)

1р 10м

  Практичний психолог в навчальних закладах.
10.   Менеджмент

1р 10м

Менеджмент  готельного, курортного  та  туристичного сервісу

Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер організацій.
Менеджер готельного, курортного та туристичного сервісу
11.   Середня освіта (Біологія)

2р 5м

Хімія

Вчитель біології, екології та хімії.
12.   Середня освіта (Математика)

2р 5м

Інформатика

Вчитель математики та інформатики.
13.   Середня освіта (Інформатика)

1р 10м

  Математик-програміст. Вчитель інформатики.
Форми навчання – денна та заочна. Навчання – платне.
Прийом заяв та документів з 30 червня 2016 року по 22 серпня  2016 року

Зарахування на навчання проводиться після вступних випробувань (вступне випробування проводиться в усній формі і оцінюється за шкалою від 1 до 12 балів).

Вступні випробування відбудуться – 25 серпня 2016 року.

До заяви вступник додає:

  • диплом державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію диплому про раніше здобутий освітній ступінь і додаток до нього, завірені;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство, копію ідентифікаційного коду;
  • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
  • інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
  • два конверти з марками, папка на зав’язки.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • диплом державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо цей освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) здобуто на основі повної загальної середньої освіти;

Адреса: м. Дрогобич, вул. І.Франка 24, каб. 36, ІІІ поверх,  тел./факс: (8-0324) 41-00-50

– Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 636406 від 18.05.2015 р.

Сайт приймальної комісії –  http://pk.drohobych.net/  e-mail: perepidgotovka@ukr.net

Списки слухачів, які зараховані у 2016 році на навчання  до Центру перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Іногородні забезпечуються гуртожитком.ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ