ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Рік заснування – 1999

Адреса (поштова) 82100 обл. Львівська, м. Дрогобич

вул. Івана Франка, 24, каб. 36

Контактні телефони: тел. (0324) 41-00-50

e-mail: perepidgotovka@ukr.net

Центр перепідготовки та післядипломної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (надалі – Центр) є правонаступником факультету післядипломної освіти як структурного підрозділу ДДПУ ім. І. Франка і перейменований згідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-112 від 17 лютого 2009 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» й іншими чинними законами та підзаконними нормативно-правовими актами України, Статутом університету та Положенням про Центр.

Предметом діяльності Центру є створення необхідних умов для безперервного післядипломного навчання з метою одержання другої вищої освіти на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», а також підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, стажування, підвищення кваліфікації педагогічних працівників (1200 осіб на рік).

Перепідготовка слухачів з вищою освітою була започаткована в нашому університеті при заочному відділенні з вересня 1992 року за спеціальностями «Українська мова і література», «Історія», «Початкове навчання», а згодом розпочалася перепідготовка фахівців за іншими напрямками.

До роботи зі слухачами запрошуються висококваліфіковані викладачі не тільки нашого університету, а й вищих навчальних закладів Львова, Любліна, Жешува (Польща) та інших міст України та зарубіжжя.

Станом на 1 січня 2017 року в Центрі здобувають другу вищу освіту 694 слухачі (у т.ч. 76 денної форми навчання). Слухачі Центру – це вихідці не лише з Львівської, а й Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей України. 

Склад відділу:

Гірняк Світлана Петрівна

Директор Центру перепідготовки та післядипломної освіти – кандидат філологічних наук, доцент Гірняк Світлана Петрівна.

Дацюк Віра Юліанівна

Методист вищої категорії, керівник курсів підвищення кваліфікації – Дацюк Віра Юліанівна.

Терес Ольга Вікторівна

Методист Центру перепідготовки та післядипломної освіти – Терес Ольга Вікторівна.

Грицай Руслана Михайлівна

Грицай Руслана Михайлівна – провідний спеціаліст.

Михайлець Олександра Василівна

Михайлець Олександра Василівна – провідний спеціаліст.

Хомин Наталія Геннадіївна

Хомин Наталія Геннадіївна – секретар деканату.

Попередній директор Центру перепідготовки та післядипломної освіти:

Фещенко Петро Іванович, кандидат політичних наук, доцент.

У Центрі здобувають другу вищу освіти слухачі
з таких напрямів підготовки та спеціальностей:
Денна форма навчання
№ з/п Напрям підготовки/спеціальність Кількість студентів
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (2 роки)
І курс
1.
012 Дошкільна освіта
40
ІІ курс
2.
7.01010101 Дошкільна освіта
36
Заочна форма навчання
№ з/п Напрям підготовки/спеціальність Кількість студентів
І курс
1.
012 Дошкільна освіта
49
2.
013 Початкова освіта
41
3.
053 Психологія (Практична психологія)
21
4.
231 Соціальна робота
6
5.
014.01 Середня освіта.
Українська мова і література
12
6.
014.02 Середня освіта.
Мова і література (польська)
25
7.
014.02 Середня освіта.
Мова і література (англійська)
11
8.
014.03 Середня освіта. (Історія)
4
9.
014.04 Середня освіта. (Математика)
16
10.
014.05 Середня освіта. (Біологія)
6
11.
014.09 Середня освіта. (Інформатика)
30
12.
014.10 Середня освіта.
(Трудове навчання та технології)
17
13.
014.11 Середня освіта.
(Фізична культура)
6
ІІ курс
1.
7.01010101 Дошкільна освіта (2 р.н.)
25
2.
7.01010101 Дошкільна освіта (2.5 р.н.)
23
3.
7.03010301 Практична психологія
20
4.
7.04010201 Біологія
10
5.
7.04020101 Математика
20
6.
7.01010201 Початкова освіта (2 р.н.)
20
7.
7.01010201 Початкова освіта (2.5 р.н.)
27
8.
7.01010601 Соціальна педагогіка
14
9.
7.02030301 Українська мова і література
8
10.
7.02030302 Мова і література (польська)
24
11.
7.02030302 Мова і література (англійська)
5
12.
7.01010301 Технологічна освіта
16
13.
7.01020101 Фізичне виховання
8
14.
7.04030201 Інформатика (2р.н.)
8
15.
7.04030201 Інформатика (2.5 р.н.)
18
16.
7.04030201 Інформатика (3р.н.)
3
ІІІ курс
1.
7.04010201 Біологія
7
2.
7.02030302 Мова і література (англійська)
7
3.
7.02030201 Історія
5
4.
7.02030302 Мова і література (польська)
2
Кількість студентів станом на 01.04. 2017 року – 590, із них: 76 д. ф. н. та 514 з. ф. н.
  Денна Заочна Разом
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
І курс
40 244 284
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
ІІ курс
36 249 285
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
ІІІ курс
21 21
Всього 76 514 590