Для абітурієнта

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ЗДОРОВ’Я
запрошує на навчання на денну та заочну форму

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ У ІНСТИТУТІ:

Бакалавр — термін навчання — 3 роки 10 місяців (денна та заочна форма навчання)
Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Спеціальність: 014 Середня освіта (Здоров’я людини)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія
Галузь знань: 24 Сфера обслуговування
Спеціальність: 247 Туризм

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання, заочна форма навчання)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Магістр — термін навчання — 1 рік 5 місяців (денна та заочна форма навчання)
Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я
Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!
Для вступу на спеціальності навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) та скласти випробування творчого конкурсу
Діють сертифікати 2016 та 2017 року.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних іспитів, творчих конкурсів)

014 Середня освіта (Фізична культура)
1. українська мова та література (вага предмету — 0,35)
2. біологія (0,3)
3. творчий конкурс (0,25)
014 Середня освіта (Здоров’я людини)
1. українська мова та література (вага предмету — 0,3)
2. біологія (0,4)
3. історія України або хімія (0,2)
227 Фізична терапія, ерготерапія
1. українська мова та література (вага предмету — 0,3)
2. біологія (0,4)
3. історія України або хімія (0,2)
247 Туризм
1. українська мова та література (вага предмету — 0,3)
2. історія України або хімія (0,3)
3. географія або іноземна мова (0,3)

Фізична реабілітація (бакалавр зі скороченим терміном навчання, заочна форма, на базі ОС «Молодший спеціаліст»)
1. фаховий іспит

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра
— фізичне виховання
— лікувальна справа
— сестринська справа
— медико-профілактична справа
— акушерська справа
— стоматологія ортопедична
— фармація

Студенти нашого інституту:

  • отримують надбавку до стипендії у розмірі 10% від мінімальної;
  • мають можливість навчатися на військовій кафедрі.

Детальну інформацію про правила прийому до Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка можна отримати:

  • у інституті фізичної культури і здоров’я за адресою: 82100, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 98.
    Телефон (03 244) 1-50-52;
  • на web-сторінці приймальної комісії університету: http://pk.drohobych.net/2017.html