Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедриСлімаковський Олег Васильович
Поштова адреса: 82100 вул. І. Франка 24, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: 2-06-81, 2-33-48, е-mail: kaf-fv@ukr.net
Рік заснування кафедри1948, попередні завідувачі кафедри: М.М.Обушко, М.Х.Рисленко, Б.Є.Подскоцький, Р.П.Шклярук, В.Б.Мазур, Р.П.Шологон, М.В.Молнар.
Професорсько-викладацький склад кафедри15,25 ставок, 17 викладачів, з них – 2 канд. наук з фіз. вих. та спорту, доценти, 1 канд.пед.наук, 1 канд. псих. наук, 6 ст. викладачів, 6 викладачів

%d0%ba-%d1%80%d0%b0_%d1%84%d0%b2

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Слімаковський Олег Васильович зав. кафедри, канд. наук з фіз. вих. та спорту, доцент
2 Волошин Оксана Олексіївна доцент
3 Грибок Ніна Миколаївна доцент, к. пед н., доцент
4 Лисенчук Сергій Геннадійович доцент, к. фіз. вих., доцент
5 Матієшин Іван Васильович доцент, к. псих. наук
6 Соляник Ігор Миронович ст. викладач
7 Зазуляк Ігор Богданович ст. викладач
8 Мартиненко Володимир Федорович ст. викладач
9 Максим’як Ярослава Орестівна ст. викладач
10 Малетич Надія Богданівна ст. викладач
11 Федак Олена Геннадіївна ст. викладач
12 Жукова Ірина Миколаївна викладач
13 Сотрихіна Оксана Станіславівна викладач
14 Борисевич Леся Василівна викладач
15 Бадецький Михайло Осипович викладач
16 Дуднік Ростислав Ігорович викладач
17 Ярема Володимир Іванович викладач

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри:

Монографія:

 • Приступа Є. Українські народні ігри [Текст]: монографія / Приступа Є., Левків В., Слімаковський О. – Л.: ЛДУФК, 2012. – 432 с.

Посібники:

 • Волошин О.О. Теоретичні основи організації занять з фізичного виховання студентів з відхиленнями у стані здоров’я / Волошин О.О., Малетич Н.Б., Хомич О.О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 61 с. (3,8 др. арк.)
 • Чопик Р.В. Професійно-прикдна фізична підготовка студентів педагогічних спеціальностей / Чопик Р.В., Зазуляк І.Б. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013, 52 с. (3,2 др.арк.)
 • Іващенко П.М. Особливості оздоровчого тренування осіб з порушенням зору (короткозорістю) (для студентів, які за станом здоров’я належать до спеціального медичного відділення) / Іващенко П.М, Туваков А.М., Туваков А.А. // Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 42 с. (2,6 др.арк.)
 • Федак О.Г. Особливості оздоровчого тренування при серцево-судинних захворюваннях / Федак О.Г., Максим’як Я.О. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 52 с. (3,2 др.арк.)
 • Соляник І.М. Особливості оздоровчого тренування при захворюваннях опорно-рухового апарату / Соляник І.М., Хомич О.О. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013 – 35 с. (2,2 др. арк.)
 • Федак О.Г. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп при захворюванні шлунково-кишкового тракту. Максим’як Я.О., ФедакО.Г.– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014 48с. (3 др.арк.)
 • Окопний А. Організація проведення змагань з настільного тенісу: методичний посібник / Окопний А., Мартиненко В., Мудрий І. – Л.: ЛДУФК, 2014. – 60 с. (3,7 др. арк.)
 • Н. Грибок Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах // Н. Грибок, О.Слімаковський, Р.Дудник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 – 46 с.
 • Волошин О. „Основи фізичного виховання у сім’ї” // Волошин О., Малетич Н., Зазуляк І. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 – 58 с.
 • Ілик І. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп при захворюванні опорно-рухового апарату навчально-методичний посібник (для студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальної медичної групи) // І. Ілик І., Л. Козіброда – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015 – 42 с.

Наукові статті:

 • Туваков А.М. Організаційні і методичні аспекти попередження та профілактики короткозорості на заняттях з фізичного виховання в освітніх установах / Туваков А.М., Іващенко П.М., Туваков А.А. // Материали за IX международна научна практична конференция “Динамика та на съвременна та наука – 2013”, 17 — 25 юли, 2013 Том 12 Технологии Здание и архитектура Физическа култура и спорт София «Бял ГРАД-БГ» ООД 2013. с 57-73 (1,0 др.арк.)
 • Борисевич Л.В. Розуміння сутності спорту студентською молоддю та його вплив на розвиток фізичних якостей / Борисевич Л.В., Жукова І.М., Туаков А.М., Іващенко П.М. // Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Naukowa mysl informacyjnej powieki-2014» Volume22. Fizyczna kultura i sport. Muzyka I zyczie.: Pszemysl. Nauka I studia-11-14 str. (0,25 др.арк.)
 • Федак О.Г. Вплив фізичного розвитку студентів на розумову та фізичну працездатність / Федак О.Г., Максим’як Я.О., Зазуляк І.Б., Туваков І.М., Іващенко П.М. // Материали за 10-а международна научна практична конференция, „Найновите научни постижения”, 2014. Том 31. Здание и архитектура. Физическая култура и спорт. София. „БялГРАД-БГ” ООД-104 стр. (0,25 др.арк.)
 • Малетыч Н.Б. Психолого-педагогические основы формирования и развития физических навыков дошкольников / Малетыч Н.Б., Слимаковский О.В., Волошин О.А.// Научно-теоретический и практический журнал „Оралдың ғылым жаршысы” № 18 (97) 2014, Серия: Педагогические науки физическая культура и спорт. Қазақстан – 110-114 с. (0,3 др.арк.).
 • Борисевич Л.В. Впливі фізичних вправ на організм вагітної жінки / Борисевич Л.В., Жукова І.М // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 — Випуск 7 (33). – С. 57-62. (0,4 др. арк.).
 • Хомич О.О. Традиції та особливості застосування народних рухливих ігор, забав, розваг та видів боротьби у життєдіяльності молоді / Хомич О.О., Слімаковський О.В., Волошин О.О., Малетич Н.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 384–389 (0,4 др. арк.).
 • Зазуляк І.Б. Роль і місце самоконтролю у фізичному вихованні юнаків / Зазуляк І.Б., Кушнір Р.Г., Максим’як Я.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 — Випуск 7 (33). – С. 279-284 (0,4 др. арк.).
 • Туваков А.М., Ефективність застосування лікувальної фізичної культури на заняттях з фізичного виховання при короткозорості / Туваков А.М., Іващенко П.М., Туваков А.А. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб. наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 – Випуск 7 (33). – с.315-322 (0,5 др.арк.)
 • Логвиненко О.Б. І. Боберський як організатор фізкультурно-спортивного руху, видатна особистість, український патріот / Логвиненко О.Б., Ілик І.М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 — Випуск7 (33). – С. 473-478 (0,4 др.арк.)
 • Михаць Л.В. Визначення функціонального стану організму дітей шкільного віку / Михаць Л.В., Мартиненко В.Ф. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 1 — Випуск 7 (33). – С. 536-541 (0,2 др. арк.).
 • Ткаченко О.А. До проблеми фізичного виховання в контексті гуманно-особистісної педагогіки / Ткаченко О.А., Слімаковський О.В., Хомич О.О., Соляник І.М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 — Випуск 7 (33). – С. 301-306 (0,4 др.арк.).
 • Тадєєва О.О. Використання інтерактивних методів на заняттях зі спортивно-педагогічних дисциплін / Тадєєва О.О., Телятник В.М. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36.наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 282-287 (0,4 др. арк.).
 • Слімаковський О.В. Організація навчального процесу з фізичного виховання в умовах кредитно-модульної системи / Слімаковський О.В., Хомич О.О., Волошин О.О., Малетич Н.Б. // Актуальні проблеми фіз. вих. студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 311–315 (0,4 др. арк.).
 • Слімаковський О.В. Традиційні засоби української народної фізичної культури серед учнівської та студентської молоді / Слімаковський О.В., Хомич О.О., Волошин О.О., Малетич Н.Б., Соляник І.М. // Актуальні проблеми фіз. вих. студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 315–322 (0,5 др. арк.).
 • Мартиненко В.Ф. Спортивно-гімнастичний рух та настільний теніс на Прикарпатті до Другої Світової війни / Мартиненко В.Ф., Федак О.Г., Максим’як Я.О. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: Зб. наук. праць. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету. „Україна”, 2013. С. 42-47 (0,3 др. арк.).
 • Мартиненко В.Ф. Розвиток настільного тенісу на Прикарпатті до Другої Світової війни // Мартиненко В.Ф., Федак О.Г., Максим’як Я.О. // І-а Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених „Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи”, 2013. (0,5 др.арк.)
 • Сотрихіна О.С. Оцінка спортивної підготовленості юних ушуїстів різної кваліфікації / Сотрихіна О.С // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: Зб. наук. праць. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „” Україна, 2013. С. 37-42 (0,4 др. арк.).
 • Мацола Н.П. Основні причини негативного впливу на формування здорового способу життя особистості. / Мацола Н.П., Зазуляк І.Б., Фартушок Л.І. // „Освіта і здоров’я”: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / [за ред. Калиниченко І.О., Єжова О.О., Іванова О.І. та ін.] – Суми: Вид-во СумДПУ ім.А.С. Макаренка 2014. С.161-169 (0,6 др. арк.).
 • Слімаковський О.В. Народні рухливі ігри, забави, розваги та її оздоровче значення в процесі розвитку і виховання студентської молоді / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Хомич О.О. // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: 3б.наукових праць – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”, 2014. С.3-6 (0,25 др. арк.).
 • Сотрихіна О.С. Оцінювання готовності юних ушуїстів до змагальної діяльності засобом атестації / Сотрихіна О.С // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоддю: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції; під заг. ред. Сіренко Р.Р. — : Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С.187 (0,5 др.арк.)
 • Грибок Н. М. Розробка та обгрунтування складової “фізичне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок // Молодь і ринок : Науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – 2015 – № 1 (120) – С. 128 – 132.
  Грибок Н.М. “Нозологічний портрет” студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, О. В. Слімаковський, О. О. Волошин, Н.Б. Малетич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 63 – 65.
 • Слімаковський О. В. Стан застосування засобів української народної фізичної культури у фізичному вихованні студентської молоді / О. В. Слімаковський, Н. М. Грибок, Н. Б. Малетич, О.О. Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)”. Зб. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 5 К (61) 15. – С. 225 – 228.
 • Грибок Н. М. Моніторинг здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н.М. Грибок // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 214 – 217.
 • Грибок Н. М. Критерії фізичної підготовленості студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, О. В. Лук’янюк, П. М. Іващенко, А. М. Туваков // Materials of the XI International scientific and practical conference, “Science and civilization”, 2015. Volume 19. Music and life. Physical culture and sport. – Sheffield.: Science and education LTD. – S. 58 – 64.
 • Грибок Н. М. Характеристика захворюваності студентів І курсу ДДПУ імені Івана Франка / Н. М. Грибок, О. В. Слімаковський, О. О. Хомич // Материали за 11-а международна научна практична конференция, “Найновите научни постижения”, — 2015. Том 10. Педагогически науки. Физическа култура и спорт. – София.: “Бял ГРАД-БГ” ООД – С. 66 – 69.
 • Грибок Н. М. Сучасні вимоги у контексті сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок, Л. В. Проць, І. П. Ільчишин, Р.О. Проць // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Вип. 13. – С. 244 – 249.
 • Михаць Л.В. „Теоретична модель мотивації здорового способу життя дитини” / Михаць Л.В., Жукова І.М., Борисевич Л.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 173-176.
 • Вознюк В.Л. „Впровадження спеціальних вправ з обтяженнями у тренувальний процес юних гравців в пляжний волейбол” / Вознюк В.Л., Зазуляк І.Б. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 42-44.
 • Мартиненко В.Ф. „Особливості становлення та розвитку масової фізичної культури в Україні” / Мартиненко В.Ф., Максим’як Я.О., Федак О.Г. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/» 36. Наукових праць/ За ред. Г.М. Арзютова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Випуск 5 К (61) 15. – С. 160-163.

Тези:

 • Грибок Н. М. Зміст і структура дефініції “культура здоров’я студента спеціальної медичної групи” / Н. М. Грибок // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 26 – 27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – C. 327 – 328.
 • Федак О. Підготовка студентської молоді з питань підвищення розумової та фізичної працездатності засобами фізичної культури / Федак О., Максим’як Я., Зазуляк І. // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 26-27 березня 2015 року) / [редактори-упорядники: В. Ільницький, А.Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Просвіт, 2015. – С.343-345.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до закону України: наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань. Створення стандартів і технологій запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування.
Тематика НДР кафедри: „Ефективність застосування українських народних рухливих ігор, забав та розваг у фізичному вихованні учнівської та студентської молоді”.
Термін виконання: 2013 — 2017 р.р.
Науковий керівник: канд. наук з ф. в. та спорту, доцент Слімаковський О. В.

Кафедра забезпечує викладання

 • фізичного виховання
  на усіх спеціальностях Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.