Науково-дослідна лабораторія теоретико-методичних проблем формування культури здоров’я людини

Лабораторія створена з метою здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.

Завдання лабораторії:

  • здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді;
  • дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді;
  • розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді;
  • публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
  • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Керівництво та штат НДЛ (на громадських засадах):

Керівник НДЛ – доктор медичних наук, професор Флюнт Ігор Степанович

Співробітники НДЛ:

  • Грибок Ніна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації;
  • Матрошилін Олексій Григорович – кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації;
  • Закаляк Наталія Романівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації;
  • Зорик Мар’яна Михайлівна – викладач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.