↑ Повернутись до Кафедри

Кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного

Кафедра філософії  імені професора Валерія Григоровича Скотного

Завідувач кафедри – Бодак Валентина Анатоліївна, доктор філософських наук, професор

Поштова адреса: м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2;  контактний телефон: (0324) 42-33-61

Рік заснування кафедри: 1944

Попередні назви кафедри: кафедра основ марксизму-ленінізму (1944-1962), кафедра марксизму-ленінізму (1962-1970), кафедра марксистсько-ленінської філософії (1970-1990), кафедра філософії (1990-2012), кафедра філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного (з 2012).

Попередні завідувачі кафедри:  П. Т. Пацей, І. І. Гапшенко, А. М. Черненко, О. В. Вавілов, О. П.Малюк, Г. Є. Розовський, В. Я. Вербенчук, В.С. Мовчан, В. Г. Скотний, В.С. Возняк.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 14 викладачів, з них – 4 доктори наук (професори), 7 кандидатів наук (6 доцентів, 1 старший викладач), 2 старші викладачі, 1 викладач.


Бодак Валентина Анатоліївна

Бодак Валентина Анатоліївназавідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистила 2006 р. на тему «Релігія як феномен універсуму культуру: християнський контекст». Автор 2-х монографій, понад 70 наукових та науково-методичних праць. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора філософських наук (Львівський національний університет імені Івана Франка). Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: релігієзнавство, культурологія релігії.


Біленко Тетяна Іванівна

Біленко Тетяна Іванівна – доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистила 2005 р. на тему «Феномен слова в духовному житті українського суспільства: соціально-філософський аналіз». Автор понад 300 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: духовне життя суспільства, філософські проблеми мови і мовлення, діалогу; філософія і філологія; риторика, творче осягнення художнього твору; герменевтика, феноменологія, філософія освіти, біблієзнавство; філософія середньовіччя.


Возняк Володимир Степанович

Возняк Володимир Степанович – завідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, доктор філософських наук, професор. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистив 2011 р. на тему «Співвідношення розсудку і розуму: філософсько-педагогічний контекст». Автор понад 240 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія освіти, діалектика, епістемологія, історія філософії.


Лімонченко Віра Володимирівна

Лімонченко Віра Володимирівна – доктор філософських наук, доцент. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Продуктивна уява: філософсько-педагогічний аспект проблеми» захистила 1992 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук на тему «Методологія антропологічного дискурсу  православ’я як історико-філософська проблема» захистила 2014 р. Автор понад 170 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософська антропологія релігійний екзистенціалізм, персоналізм, методологія гуманітарного знання, православне мислення, східноєвропейський дискурс, філософія культури, філософія дитинства, феноменологія продуктивної уяви.


Стуканов Микола Андрійович

Стуканов Микола Андрійович – кандидат філософських наук, доцент. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Соціально-практичні засади самореалізації особистості» захистив 1989 р. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія та релігії стародавнього Сходу, культура психічної діяльності в сучасному суспільстві, релігії new age.


Фоменко Людмила Костянтинівна – кандидат філософських наук, доцент. Дисертацію захистила  1994 р. на тему «Соціокультурна трансформація медичного знання (методологічний аспект)». Автор 76 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософські проблеми медицини, філософська антропологія, християнська етика.


Ткаченко Олександр Анатолійович

Ткаченко Олександр Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент. У 2010 р. захистив дисертацію на тему «Духовність традиції: соціально-філософський аналіз». Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: соціальна філософія, філософія культури.


Янко Жанна Василівна

Янко Жанна Василівна – кандидат філософських наук, доцент. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз». Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: соціальна філософія, філософія історії, гендерна проблематика, соціолінгвістика, мовознавство, літературознавство.


Бичков’як Олена Вікторівна

Бичков’як Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Єдність Істини, Добра і Краси у філософії В.Соловйова» захистила у 2007 р. Автор понад 15 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія філософії, російська релігійна філософія, українська культура.


Бурий Андрій Романович

Бурий Андрій Романович – кандидат філософських наук, доцент. У 2011 р. захистив дисертацію на тему «Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60-80-х рр. ХХ століття». Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: екзистенціалізм, історія світового та вітчизняного кіномистецтва, культура XVIII–ХІХ століть.


Галущак Мар’яна Степанівна

Галущак Маряна Cтепанівна – кандидат філософських наук, викладач, ст.лаборант кафедри. У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Філософсько-культурологічний аналіз кризового стану європейської свідомості епохи постмодерну». Автор понад 20 наукових на науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: філософія культури, філософська антропологія, сучасна західна філософія.


Заяц Тетяна Михайлівна – старший викладач. Автор 13 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: сучасна західна філософія, релігійна філософія, логіка.


Сеньо Тарас Юрійович

Сеньо Тарас Юрійович – старший викладач. Автор 10 наукових публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: логіка, сучасна західна філософія.


Здоровенко Лілія Вікторівна

Здоровенко Лілія Вікторівна – викладач. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень: історія філософії.


Навчально-методичний доробок викладачів кафедри за останні 5 років: 
Возняк Володимир Степанович, доктор філософських наук, професор 
 1. Возняк В. Методичні поради до написання магістерських робіт для студентів напряму підготовки 0301 «Філософія» ОКР «Магістр» / В. С. Возняк, В. Л. Петрушенко. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 18 с. (авторська частка Возняка В.С. (0,56 д.а.)
 2. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Історія світової та вітчизняної філософії. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Бакалавр» спеціальності 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 22 с. (1,22 д.а.)
 3. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Історія світової та вітчизняної культури. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Бакалавр» спеціальності 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 25 с. (1,22 д.а.)
 4. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Релігієзнавство. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 16 с. (1,22 д.а.)
 5. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Педагогіка, психологія та методика викладання філософських дисциплін. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 17 с. (1,2 д.а.)
 6. Возняк В. С. Логіка педагогічна мислення : навчальний посібник [для студентів спеціальності «Філософія» вищих навчальних закладів]  / В.Возняк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 114 с. (7,12 др. арк.)
 7. Возняк В.С., Лимонченко В.В. Всеединство как методологический принцип / В.С. Возняк,     В.В. Лимонченко // Генезис  и  пути  развития  русской  и  украинской  философской  мысли  [Текст] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки: монографія  /  [Аляев Г. Е., Возняк В. С.,  Громов М. Н.  и  др.  Под  общ.  ред. Г. Е. Аляева,  Н. А. Куценко,  Т. Д. Суходуб].  –  Полтава : ООО «АСМИ», 2013. – С. 30-58 (1,58 др. арк.)
 8. Возняк В.С. Диалектика категорий «рассудок» и «разум»  в русской философии / В.С. Возняк // Генезис  и  пути  развития  русской  и  украинской  философской  мысли  [Текст] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки: монографія  /  [Аляев Г. Е., Возняк В. С.,  Громов М. Н.  и  др.  Под  общ.  ред. Г. Е. Аляева,  Н. А. Куценко,  Т. Д. Суходуб].  –  Полтава : ООО «АСМИ», 2013. – С. 276-307 (1,8 др. арк.)
 9. Возняк В.С. Павел Флоренский о самоутверждении как основе греха / В.С. Возняк // Генезис  и  пути  развития  русской  и  украинской  философской  мысли  [Текст] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки: монографія  /  [Аляев Г. Е., Возняк В. С.,  Громов М. Н.  и  др.  Под  общ.  ред. Г. Е. Аляева,  Н. А. Куценко,  Т. Д. Суходуб].  –  Полтава : ООО «АСМИ», 2013. – С. 450-459 (0,51 др. арк.)
 10. Возняк В.С. Проблема движения от ед.рафі к разуму в «Феноменологии духа» Гегеля // Наследие Гегеля и  его  современные  прочтения:  ед.рафія / Под  общ.  ед..  Е.В.  Мареевой,  Н.В.  Гусевой.  –  В  2-х  ч.  –  Ч.  2.  – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 54-69 (0,72 д.а.).
 11. Возняк В.С. Мышление как учение. Учение как мышление / В.С. Возняк, С. В. Возняк // Человек, история, культура:  к  90-летию  Э.В.  Ильенкова: ед.рафія.  /  Под  общ.  ед..  Е.В.  Мареевой,  Н.В.  Гусевой.  – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 110-119 (співавтор – С.В. Возняк) (0,6 д.а.).
 12. Возняк В.С. Единство диалектики, логики и теории познания и мыслящей педагогики // Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски: коллективная монография / авт.-сост. Г.В. Лобастов. – М. : ООО «Русское слово – ученик», 2015. – С. 61-82 (1,18 д.а.).
Біленко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор:
 1. Біленко Т.І. Філософія середніх віків : словник-довідник : навчальний посібник [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки 6.020301 “Філософія”] / Тетяна Біленко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 68 с. (4,25 др. арк.)
 2. Біленко Т.І. Філософія Середніх віків : словник-довідник : навч. посіб. [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020301 «Філософія»] / Тетяна Біленко. – Вид. друге, допов. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 124 с. (7,75 др. арк.)
Мовчан Віра Серафимівна, доктор філософських наук, професор:
 1. Мовчан В.С. Естетика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 527 с. (42,57 д.а)
 2. Мовчан В. С. Етика: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. / В. С.  Мовчан. – К. : Знання, 2012. – 431 с. (15, 79 др. арк.)
 3. Мовчан В.С. Світова художня культура : методичні матеріали до семінарських занять [для студентів ОКР «Магістр» галузі знань 0202 «Мистецтво» спеціальності 8.02020401 «Музичне мистецтво»] / Віра Серафимівна Мовчан – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 40 с. (2,5 др. арк.)
Бодак Валентина Анатоліївна, доктор філософських наук, професор:
 1. Бодак В., Ткаченко О.А. Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 97 с. (5,63 д.а.)
 2. Бодак В.А., Ткаченко О.А. Релігієзнавство: навчально-методичний комплекс: навчальний посібник [для студентів всіх напрямів підготовки] / Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 216 с. (13,6 др. арк. (авторська частка Бодак В.А. 6,8 др. арк.))
 3. Бодак В.А., Ткаченко О.А. Релігія як феномен універсуму культури : методичні матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030101 «Філософія»] / Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с. (4,75 др. арк.)
Лімонченко Віра Володимирівна, доктор філософських наук, доцент:
 1. Лімонченко В.В. Християнська антропологія. Методичні матеріали до семінарських занять із курсу для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0301 «Філософія» спеціальності «Релігієзнавство». – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 2010. – 26 с. (1,22 д.а.)
 2. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Історія світової та вітчизняної філософії. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Бакалавр» спеціальності 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 22 с. (1,22 д.а.)
 3. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Історія світової та вітчизняної культури. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Бакалавр» спеціальності 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 25 с. (1,22 д.а.)
 4. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Релігієзнавство. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 16 с. (1,22 д.а.)
 5. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Педагогіка, психологія та методика викладання філософських дисциплін. Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену з ОКР «Спеціаліст» напряму підготовки 0301 «Філософія». – Дрогобич: Ред.-вид. Відділ ДДПУ, 2010. – 17 с. (1,2 д.а.)
 6. Лімонченко В. В. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни “Історія російської філософії” для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 0301 «Філософія / В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 62 с. (3,93 др. арк.).
 7. Лимонченко В.В. Опыт философской аналитики антропологического дискурса в Православии : монография / Вера Владимировна Лимонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 482 с. (25,2 др. арк.)
 8. Лимонченко В.В. Антиренессансный характер философии эпохи религиозно-философского ренессанса / В.В. Лимонченко // Генезис и  пути  развития  русской  и  украинской  философской  мысли  [Текст] = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки: монографія  /  [Аляев Г. Е., Возняк В. С.,  Громов М. Н.  и  др.  Под  общ.  ред. Г. Е. Аляева,  Н. А. Куценко,  Т. Д. Суходуб].  –  Полтава : ООО «АСМИ», 2013. – С. 253-275 (1,29 др. арк.)
 9. Лимонченко В.В. “Феноменология духа” Гегеля как способ реального духовного движения / В.В.Лимонченко // Философия Гегеля: новые переводы, исследования, комментарии / Под общ. ред. Е.В.Мареевой. – М. : Изд-во СГУ, 2014. – С. 387-402 (0,67 др. арк.)
 10. Лімонченко Віра. Філософсько-антропологічні студії ХХ ст. : Методичні матеріали до семінарських занять. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030101 «Філософія» / Лімонченко Віра Володимирівна. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 24 с. (1,5 др. арк.)
 11. Лімонченко В. В. Філософська онтологія: методичні матеріали до семінарських занять: для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» / В.В. Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 98 с. – (6,12 др.арк.)
 12. Лимонченко В.В. Проблема нетождественности историзма и историцизма // Человек, история, культура:  к  90-летию  Э.В.  Ильенкова: Монография  /  Под  общ.  ред.  Е.В.  Мареевой,  Н.В.  Гусевой.  – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 134–139 (0,32 д.а.)
 13. Лимонченко В.В. Опыт движения сознания в «Феноменологии духа» Гегеля и христианская аскеза: попытка сопоставления // Наследие Гегеля  и  его  современные  прочтения:  Монография / Под  общ.  ред.  Е.В.  Мареевой,  Н.В.  Гусевой.  –  В  2-х  ч.  –  Ч.  2.  – Усть-Каменогорск, 2014. – С. 137–146   (0,67 д.а.)
 14. Лимонченко В.В. Детство как архетип человеческого бытия // Педагогическое мышление: направления, проблемы, поиски: коллективная монография / авт.-сост. Г.В. Лобастов. – М. : ООО «Русское слово – ученик», 2015. – С. 94-110 (1,0 д.а.)
Здоровенко Віктор Васильович, кандидат філософських наук, професор кафедри: 
 1. Здоровенко В.В., Здоровенко Л.В. Українська скульптура в її історії. Методичні матеріали з «Історії української культури» – текст лекції [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки університету] / В. Здоровенко, Л. Здоровенко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2014. – 71 с. (3,0 др. арк.)
 2. Здоровенко В.В., Здоровенко Л.В. Український театр. Методичні матеріали з «Історії української культури» – текст лекції [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки університету] / В. Здоровенко, Л. Здоровенко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2014. – 70 с. (3,0 др. арк.)
Стуканов Микола Андрійович, кандидат філософських наук, доцент:
 1. Стуканов М.А. Історія релігії: тексти лекцій [для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020301 «Філософія» ОКР «Бакалавр»] / Микола Стуканов. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 100 с. (6,25 др. арк.)
Фоменко Людмила Костянтинівна, кандидат філософських наук, доцент:
 1. Фоменко Л. Філософія : методичні матеріали [до самостійної роботи студентів-заочників ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»] / Л. Фоменко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 54 с. (3,37 др. арк.)
 2. Фоменко Л. Християнська етика та методика її викладання : методичні матеріали до семінарських занять : навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020301 «Філософія»] / Л. Фоменко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 102 с. (6,37 др. арк.)
Ткаченко Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, доцент:
 1. Бодак В., Ткаченко О.А. Філософія. Методичні матеріали для семінарських занять та самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 97 с. (5,63 д.а.)
 2. Ткаченко О.А. Філософія: Хрестоматія. – Навчальний посібник. – Дрогобич: Швидко Друк, 2011. – 535с. (28 д.а.)
 3. Бодак В.А., Ткаченко О.А. Релігієзнавство: навчально-методичний комплекс: навчальний посібник [для студентів всіх напрямів підготовки] / Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 216 с. (13,6 др. арк. (авторська частка Ткаченка О.А. 6,8 др. арк.))
 4. Бодак В.А., Ткаченко О.А. Релігія як феномен універсуму культури : методичні матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030101 «Філософія»] / Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с. (4,75 др. арк.)
Янко Жанна Василівна, кандидат філософських наук, доцент:
 1. Янко Ж. В. Філософія: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 120 с. (7,43 др. арк.)
 2. Янко Ж.В. Історія мистецтва: методичні матеріали до семінарських занять. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2013. – 64 с. (4 др. арк.)
 3. Янко Ж.В. Філософія : Методичні матеріали до самостійної роботи: Навчально-методичний посібник для студентів ОКР “Бакалавр” усіх напрямів підготовки заочної форми навчання / Жанна Янко. − Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 80 с. (5,0 др. арк.). 
Бичков’як Олена Вікторівна, кандидат філософських наук, старший викладач: 
 1. Бичков’як О.В. Історія української культури: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів філологічного факультету ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с. (5,0 др. арк.).
Бурий Андрій Романович, кандидат філософських наук, старший викладач:
 1. Бурий А.Р. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: Навчально-методичний посібник. Ч.1. / А.Р.Бурий.– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 189 с. (6,89 др. арк.)
 2. Бурий А.Р. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: Навчально-методичний посібник. Ч.2. / А.Р.Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 140 с. (4,82 др. арк.)
 3. Бурий А.Р. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: Хрестоматія. У 2‑х    томах. Том   перший/ Уклад., прим. Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.  –  672 с. ( 47,31 др. арк.)
 4. Бурий А.Р. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: Хрестоматія. У 2‑х    томах. Том другий/ Уклад., прим. Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011.  – 540 с. ( 38,46 др. арк.)
 5. Бурий А. Р.Історія української філософії: Методичні матеріали для самостійної роботи / А.Р.Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. –  224 с. (15,1 др. арк.)
 6. Бурий А.Р. Історія української філософії. Хрестоматія: У 2-х томах. Том перший [для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ] / Упорядник Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 798 с. (59,1 др. арк.)
 7. Бурий А.Р. Історія української філософії. Хрестоматія: У 2-х томах. Том другий [для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ] / Упорядник Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 784 с. (62,8 др. арк.)
 8. Бурий А.Р., Джура Г.І. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Бінарний урок фізики та німецької мови у 9-ому класі / Андрій Бурий, Галина Джура // Інтеграція навчального процесу як сучасна освітня технологія. – Дрогобич: ММК відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, 2013. – С. 33–47. (0,45 др. арк.)
 9. Бурий А.Р. Людина і світ / Основи філософії. Матеріали до уроків / Андрій Бурий. – Дрогобич: ММК відділу освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради, 2013. – 100 с. (7,35 др. арк.)
 10. Бурий А.Р. Спільна роль фізики, математики, астрономії та філософії у розвитку світогляду школярів: методичний посібник для учителів / Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 100 с. (4,15 др. арк.)
 11. Бурий А.Р. Культура XVIII–XIX століття: підручник [для студентів ВНЗ] / Андрій Романович Бурий. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 1164 с.; іл. (86,59 др. арк.).
 12. Бурий А.Р. Культура XVIII-XIX століття : навчально-методичний комплекс [для студентів ВНЗ] / Андрій Романович Бурий. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 222 с. (27,75 др. арк.)
 13. Бурий А. Історія української філософії: методичні матеріали для самостійної роботи. Видання друге, перероблене / Андрій Бурий. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 224 с. (14,0 др. арк.).
 14. Бурий А.Р. Спільна роль фізики, математики, астрономії та філософії у розвитку світогляду школярів : методичний посібник [для учителів] / А.Р. Бурий. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 130 с. (6,25 др. арк.).
 15. Бурий А. Р. Історія української філософії: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів ВНЗ] / Андрій Романович Бурий. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  77 с. (4,81 др. арк.).
 16. Бурий А. Р. Історія української філософії. Хрестоматія : у 2-х томах. – Том перший [для студентів філософських спеціальностей ВНЗ]. – Видання друге, перероблене та доповнене / укладач Андрій Бурий. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 447 с. (70,22 др. арк.).
 17. Бурий А. Р. Історія української філософії. Хрестоматія : У 2-х томах. – Том другий [для студентів філософських спеціальностей ВНЗ]. – Видання друге, перероблене та доповнене / укладач Андрій Бурий. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 541 с. (85,42 др. арк.).
Здоровенко Лілія Вікторівна, викладач:
 1. Здоровенко В.В., Здоровенко Л.В. Українська скульптура в її історії. Методичні матеріали з «Історії української культури» – текст лекції [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки університету] / В. Здоровенко, Л. Здоровенко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2014. – 71 с. (3,0 др. арк.)
 2. Здоровенко В.В., Здоровенко Л.В. Український театр. Методичні матеріали з «Історії української культури» – текст лекції [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки університету] / В. Здоровенко, Л. Здоровенко. – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2014. – 70 с. (3,0 др. арк.)
Уханкіна Валентина Леонідівна, викладач:
 1. Уханкіна В.Л. Філософія (Частина І) : методичні матеріали до семінарських занять для студентів ОКР «Бакалавр» факультету романо-германської філології денної форми навчання / Уханкіна Валентина Леонідівна. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 72 с. (4,5 др. арк.)
Перелік навчально-методичних посібників, електронні варіанти яких передані в бібліотеку: 
 1. Возняк В. С. Логіка педагогічного мислення : навчальний посібник [для студентів спеціальності «Філософія» вищих навчальних закладів] / В.Возняк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 114 с.
 2. Возняк В.С. , Петрушенко В.Л. Методичні поради до написання магістерських робіт для студентів напряму підготовки 0301 «Філософія» ОКР «Магістр». – Дрогобич : Ред.-вид відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – 18 с. (авторська частка Возняка В.С. (0,56 д.а.)
 3. Возняк В.С., Петрушенко В.Л. Методичні матеріали до написання курсових робіт : посібник // В.Возняк, В.Петрушенко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 2013. – 22 c.
 4. Мовчан В.С. Естетика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 527 с.
 5. Мовчан В. С. Етика: відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посіб. / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2012. – 431 с.
 6. Бодак В.А., Ткаченко О.А. Релігієзнавство: навчально-методичний комплекс: навчальний посібник [для студентів всіх напрямів підготовки] / Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 216 с.
 7. Бодак В.А., Ткаченко О.А. Релігія як феномен універсуму культури : методичні матеріали до семінарських занять [для підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 8.02030101 «Філософія»] / Бодак Валентина Анатоліївна, Ткаченко Олександр Анатолійович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с. (4,75 др. арк.)
 8. Лімонченко В. В. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни “Історія російської філософії” [для підготовки студентів ОКР «Бакалавр» спеціальності 0301 «Філософія] / В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 62 с.
 9. Лімонченко В.В. Філософсько-антропологічні студії ХХ століття : Методичні до семінарських занять. Навчально-методичний посібник для спеціальності 8.02030101 Філософія / Лімонченко В.В. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 2013. – 24 c.
 10. Лімонченко В. В. Філософська онтологія: методичні матеріали до семінарських занять: для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» / В.В. Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 98 с. – (6,12 др.арк.)
 11. Стуканов М.А. Історія релігії: тексти лекцій [для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020301 «Філософія» ОКР «Бакалавр»] / Микола Стуканов. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 100 с.
 12. Фоменко Л.К. Християнська етика та методика її викладання : методичні матеріали до семінарських занять : навчально-методичний посібник [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020301 «Філософія»] / Л. Фоменко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 102 с.
 13. Фоменко Л.К. Філософія: методичні матеріали [до самостійної роботи студентів-заочників ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020304 «Музичне мистецтво»] / Фоменко Людмила Костянтинівна. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2012. –54 с.
 14. Янко Ж. В. Філософія: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів ОКР «Бакалавр» усіх напрямів підготовки]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 120 с.
 15. Янко Ж.В. Історія мистецтва : методичні матеріали до семінарських занять / Ж. Янко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 64 с.
 16. Бичков’як О.В. Історія української культури: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів філологічного факультету ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020303 «Філологія (українська мова та література)» денної форми навчання]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 76 с. (5,0 др. арк.).
 17. Бурий А.Р. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: Хрестоматія. У 2-х томах. Том   перший / Уклад., прим. Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011.  –  672 с.
 18. Бурий А.Р. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: Хрестоматія. У 2-х томах. Том другий / Уклад., прим. Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011.  –  540 с.
 19. Бурий А. Р. Історія української філософії: Методичні матеріали для самостійної роботи. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 224 с.
 20. Бурий А.Р. Історія української філософії. Хрестоматія: У 2-х томах. Том перший [для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ] / Упорядник Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 798 с. (59,1 др. арк.)
 21. Бурий А.Р. Історія української філософії. Хрестоматія: У 2-х томах. Том другий [для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ] / Упорядник Андрій Бурий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 784 с. (62,8 др. арк.)
 22. Уханкіна В.Л. Філософія (Частина І) : методичні матеріали до семінарських занять для студентів ОКР «Бакалавр» факультету романо-германської філології денної форми навчання / Уханкіна Валентина Леонідівна. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 72 с. (4,5 др. арк.)
Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: буття людини в сучасному суспільстві: філософсько-культурологічні виміри.

Тематика НДР кафедри: Діалектика духовних процесів

Термін виконання: січень 2011 року – грудень 2015 року

Керівник роботи: Возняк В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного

Мета і основні завдання теми: аналіз вироблення смислу духовних процесів у людських вимірах взаємодії з сучасною дійсністю через утвердження творчого світовідношення.

Основні завдання теми:

 • аналіз ціннісних орієнтацій особистості в сучасному суспільному житті;
 • дослідження релігійного досвіду як основи духовності людини;
 • характеристика духовних вимірів сучасної педагогіки;
 • дослідження духовних вимірів сучасного мистецтва.
 • Педагогічне мислення: духовні виміри (Возняк В.С.)
 • Цінність слова у діалозі (Біленко Т.І.)
 • Духовність особи: етико-естетичні критерії (Мовчан В.С.)
 • Християнство як основа української нації (Бодак В.А.)
 • Антропологічний дискурс у православ’ї (філософсько-методологічний аспект) (Лімонченко В.В.)
 • Сутність і специфіка сучасного мистецтва (Здоровенко В.В.)
 • Місце і сутність “практик себе”(фізичної і психічної) в сучасному суспільстві (Стуканов М.А.)
 • Людина у площині «здоров’я – хвороба» (Фоменко Л.К.)
 • Художній твір і духовне життя суспільства: соціально-філософський аналіз (Янко Ж.В.)
 • Духовні джерела кризи українського суспільства (Ткаченко О.А.)
 • Конфлікт і гармонія особистості у творчості мислителів російського Срібного віку (Бичков’як О.В.)
 • Поле комунікації: несвідомі засади порозуміння (Сеньо Т.Ю.)
 • Релігійний досвід в системі духовних процесів (Заяц Т.М.)
 • Історико-філософське осмислення духовності (Уханкіна В.Л.)
 • Метаморфози свободи й віри в сучасному суспільстві (на матеріалі західноєвропейського кіно 80-р.р. ХХ ст.) (Бурий А.Р.)
 • Феномен ірраціонального в духовно-практичній діяльності (Здоровенко Л.В.) 
Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

ОКР «Бакалавр»:  Філософія, Історія української культури, Антична філософія, Філософія стародавнього Сходу, Філософія середніх віків, Європейська філософія 14-17 століття, Західноєвропейська філософія 18 століття, Німецька класична філософія, Філософія марксизму, Сучасна західна філософія, Історія української філософії, Історія російської філософії, Філософська пропедевтика, Філософська онтологія.

Філософія: буття, життєдіяльність, свідомість, Риторика, Діалектика і теорія пізнання, Епістемологія, Антична культура, Культура стародавнього Сходу, Культура середніх віків, Культура 14-17 століття, Культура 18-19 століття, Культура XX століття, Історія української культури, Історія і теорія етики, Історія і теорія естетики, Християнська етика з методикою викладання, Історія релігії, Історія світового та вітчизняного кіномистецтва, Методологія наукових досліджень, Методика викладання філософських і культурологічних дисциплін;

Варіативні дисципліни: Педагогiчна етика, Культурологія, Iсторiя мистецтв, Логіка, Риторика, Етика і естетика, Філософія освіти, Релігієзнавство, Фантазія як рушійна сила людської душі.

ОКР «Спеціаліст»:  Методика викладання етики i естетики, Етика з методикою викладання, Естетика з методикою викладання, Історія мистецтва

ОКР «Магістр»:  Фiлософiя науки, Свiтова художня культура, Типи раціонального та ірраціонального в сучасній науці і освіті, Методологія сучасних соціально-філософських досліджень, Філософсько-антропологічні студії ХХ століття, Антропологічний вимір філософсько-історичних досліджень, Сучасні школи філософії культури, Релігія як феномен універсуму культури, Метафізика і онтологія ХХ століття, Логіка педагогічного мислення, Філософсько-культурологічні засади постмодерну, Європейська філософія як історія розвитку продуктивних ідей, Логіка розвитку античної філософії

Найважливіші наукові та науково-методичні праці викладачів кафедри
Монографії
 1. Біленко Т.І. Феномен слова в українських реаліях (філософський аспект): монографія. – К. : Знання України, 2003. – 432 с.
 2. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємодія та взаємовплив. – Київ-Дрогобич : КОЛО, 2005. – 305 с. (17,72 др. арк.)
 3. Возняк В.С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько-педагогічна проблема: Монографія. – Дрогобич: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. – 357 с.
 4. Лимонченко В.В. Опыт философской аналитики антропологического дискурса в Православии : монография / Вера Владимировна Лимонченко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 482 с. 
Підручники
 1. Ткаченко О.А. Філософія: Хрестоматія. – Навчальний посібник. – Дрогобич: Швидко Друк, 2011. – 535с. (28 д.а.)
 2. Бурий А.Р. Історія української філософії. Хрестоматія : У 2-х томах. Том перший [для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ] / Упорядник Андрій Бурий. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 798 с. (59,1 др.арк.)
 3. Бурий А.Р. Історія української філософії. Хрестоматія : У 2-х томах. Том другий [для студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ] / Упорядник Андрій Бурий. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 784 с. (62,8 др.арк.)
 4. Бурий А.Р. Культура XVIII–XIX століття: підручник [для студентів ВНЗ] / Андрій Романович Бурий. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 1164 с.; іл. (86,59 др. арк.). 
Навчальні посібники з грифом МОН України
 1. Мовчан B.C. Етика: Навч. посібник. – 3-е вид.; виправлене і доповнене. – К.: Знання, 2007. – 483с. – 20 друк. арк.
 2. Мовчан В.С. Етика: Книга для вчителя: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 303 с. (15,96 д.а.).
 3. Мовчан В.С. Естетика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 527 с. (42,57 д.а.) 
Статті у фахових виданнях
 1. Возняк В.С. Продуктивна уява у контексті розпізнання розуму і розсудку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 504-505. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 17-22 (0,6 д.а.)
 2. Возняк В.С. Розум як культура мислення (філософсько-педагогічний вимір) // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. 15. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2-11. – С. 10-15 (0,54 д.а.).
 3. Возняк В.С. Основи розумності людського мислення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. – 2011. – № 24 (221). – Луцьк, 2011. – С. 3-8 (0,6 д.а.).
 4. Возняк В.С. Розпізнання розсудку і розуму як рівнів мислення (Стаття перша) // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук.праць. Випуск 541-542. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 88-93 (0,7 д.а.).
 5. Возняк В.С. Розпізнання розсудку і розуму як рівнів мислення (Стаття друга) // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук.праць. Випуск 561. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 16-20 (0,6 д.а.).
 6. Возняк В.С. Життя у вимірах Абсолюту як проблема (Стаття перша) // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук.праць. Випуск 562. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 222-226 (0,6 д.а.).
 7. Возняк В.С. Життя у вимірах Абсолюту як проблема (Стаття друга) // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. Випуск 563-264. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 230-233 (0,5 д.а.).
 8. Возняк В.С. Трансформації педагогічного мислення за умов становлення інформаційного суспільства // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. колегія Т. Біленко (головний редактор), В. Скотний, В. Здоровенко. Випуск 27. Філософія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 97-106 (0,58 д.а.).
 9. Возняк В.С. Зміст поняття «навчання» у філософії Мартіна Гайдеґґера // Культурологічна думка : Щорічник наук. праць. – К. : Інститут культурології Національної   академії мистецтв  України, 2011. – №4. –  С. 46–51 (0,6 д.а.) (співавтор Возняк С. В.).
 10. Возняк В.С. Проблема “третього суб’єкта” освітнього процесу // Наукові записки. Серія “Філософія”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”. – Вип. 9. – 2011. – С. 344-354 (0,6 д.а.).
 11. Возняк В.С. Способи входження філософського знання в тканину педагогічної теорії та педагогічних практик / В. С. Возняк, І. Д. Буцяк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філософські науки». – 2013. – № 11 (260). – С. 108-113 (0,66 др. арк. (авторська частка Возняка В.С. 0,33 др. арк.))
 12. Возняк В.С. Чему может научить история философии? / В.С.Возняк // Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження) / Ред. колегія: В. К. Ларіонова (головний редактор), О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»). – С. 57-69 (0,7 др. арк.)
 13. Возняк В.С., Лімонченко В.В. Культура як «третій суб’єкт» освітнього процесу / В. Возняк, В.Лімонченко // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 14-29 (0,84 др. арк.)
 14. Возняк В.С. Екзистенція у контексті гуманізму / В.С.Возняк // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 170-183 (0,56 др. арк.)
 15. Возняк В.С. Воспитательство как проявление «тирании рассудка» / В.С.Возняк // Філософські пошуки, вип. ІІ / 2014: Людина та її буття у світлі філософської рефлексії: актуальні теми і питання. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 104-115 (0,54 др. арк.)
 16. Біленко Тетяна. Слово і картина світу в контексті хронотопу // Проблеми гуманітарних наук: наукові записки. Випуск 25. Філософія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2011. – С.67-77. (0,5 д.а.)
 17. Біленко Т.І. Слово і час: специфіка хронотопу / Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 24. Філософія. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С. 27 – 38.
 18. Біленко Т.І. Петр Струве о русской интеллигенции (по статье в “Вехах”) / Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде. Выпуск 10. Русская философия: история, методология, жизнь. – Полтава : ООО “Асми”, 2011. – С. 378 – 381. 0, 4 печ. лис.
 19. Біленко Т.І. Правда: об’єктивні та суб’єктивні чинники (контекст повісті Івана Франка “Для домашнього огнища”) / Франкознавчі студії. Вип. 5. – Дрогобич : Коло, 2012. – С. 23 – 32.
 20. Біленко Т. І. Слово в тексті й перекладі: спроба інтерпретації / Т. І. Біленко // Класична спадщина й сучасний літературний процес. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 27-32 (0,4 др. арк.)
 21. Біленко Т. І. Пам’ять у контексті хронотопу / Т. І. Біленко // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. Випуск 26. Філософія. – С. 30-42 (0,6 др. арк.)
 22. Біленко Т.І. Місто Дрогобич і Франкове гірчичне зерно / Т.Біленко / ПОГРАНИЧЧЯ ПОЛЬЩА – УКРАЇНА НАУКОВИЙ ЩОРІЧНИК 4 Університет Марії Кюрі Склодовської, ДДПУ імені Івана Франка. Дрогобич – Люблін, 2012. С.19 – 30 (0,7 др. арк.)
 23. Біленко Т.І. Дільтеєві засади герменевтичного процесу і контекст ученого незнання / Т.Біленко // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 646 – 647. Філософія Збірник наукових праць. – Чернівці : ЧНУ, 2013. – С.17 – 23 (0,7 др. арк.)
 24. Біленко Т.І. Герменевтичні аспекти мовної гри (контекст екзистенції) / Т.Біленко // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. Випуск 28. Філософія. – С. 91 – 100 (0,5 др. арк.)
 25. Біленко Т.І. Античний дискурс і статус діалогу / Т.І.Біленко // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), Н.Скотна, О.Ткаченко, та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять перший. Філософія. – С. 118-134 (0,5 др. арк.)
 26. Мовчан В.С. Свобода самоздійснення в добрі як світоглядна проблема // Вісник Київського національного університету імені Т.Шевченка. Філософія. Політологія. №105. – 2011. – С. 84-87 (0,5 д.а. )
 27. Мовчан В.С. Феномен культуры в контексте жизненных реалий // Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури. Збірник наукових праць. Випуск 12. – Луцьк. Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 257 с. – C. 122-133 (0,7 д.а.)
 28. Мовчан В.С. Нав’язливе добро як морально-етична проблема // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філософські науки. – 2011. – № 24 (221). – Луцьк, 2011. – С. 44-50 (0,5 д.а.).
 29. Мовчан В. С. Моральне виховання і самовиховання в системі освітнього процесу / В. С. Мовчан // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. Вип..26. Філософія. – Дрогобич. Ред.-вид. відділ ДДПУ ім.. І.Франка, 2012 – С.85 – 96. (0,5 др. арк.)
 30. Мовчан В. С. Свобода чи свавілля: проблема критерія / В.Мовчан // Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 19-20 липня 2013 р.). – Дніпропетровськ : МО «Відкрите суспільство», 2013. – С. 57-63 (0,4 др. арк.)
 31. Мовчан В.С. Діалектика всезагального і особливого – сутнісний вимір культури / В.С.Мовчан // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія : І. Д. Пасічник, М. О. Зайцев та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – С. 161-166 (0,8 др. арк.)
 32. Мовчан В.С. Мова мистецтва – мова людських почуттів / В.С.Мовчан // Філософські пошуки, вип. ІІ / 2014: Людина та її буття у світлі філософської рефлексії: актуальні теми і питання. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – с. 3 – 15 (0,6 др. арк.)
 33. Бодак В.А. Культурна соціалізація особистості та роль релігії у її формуванні // Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – № 1(3). – C. 66 – 72. – 0,6 д.а.
 34. Бодак В.А. Обряди в неорелігіях. Історія релігії в Україні: у 10-ти томах. Нові релігії України. Т.8. – Київ, 2010. – C. 96 – 125. – 1 д.а.
 35. Бодак В.А. Обряди в неорелігіях // Історія релігії в Україні: у 10-ти томах. Нові релігії України.Т.8. – Київ, 2010. – С 96-125 (1,5 д.а.)
 36. Бодак В.А. Культурна соціалізація особистості та роль релігії в її формуванні / Релігія та Соціум. Часопис. – Чернівці:Чернівецький національний університет, 2010. – №1 (3). С. 66-72. (0,5 д.а.)
 37. Бодак В.А. Український Східний обряд далекий від «русского мира» / В.Бодак, А.Колодний // «Русский мир» Кирила не для України. Збірка наукових статей. За редакцією проф. А.Колодного. – К.: УАР, 2014.  –  С. 166-183  (0.5 др. арк. (авторська частка Бодак В.А. 0,25 др. арк..))
 38. Бодак В.А. Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського собору / В.Бодак, Л.Филипович // Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. Серыя наукових збірників. Випуск 5. – К. : УАР, 2013. – С. 69-76 (0,5 др. арк.(авторська частка Бодак В.А. 0,25 др. арк.))
 39. Бодак В.А. Міжрелігійний діалог як засіб толерантизації міжконфесійних відносин / В. Бодак, Л.Филипович // Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. Збірник наукових праць / Міністерство освіти та науки України, Запорізька державна інженерна академія, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України / За загальною редакцією д. філос.н., проф. Колодного А.М. – Київ – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – С.68-72 (0,5 др. арк. (авторська частка Бодак В.А. 0,25 др. арк..))
 40. Лімонченко В.В. Феномен сознания в поэтическом творчестве Максимилиана Волошина // XV Волошинский чтения. Международная научно-практическая конференция «Мой дом раскрыт навстречу всех дорог…». Сборник научных статей / Сост. И. В. Левичев, Н. М. Мирошниченко, Т. М. Свидова. – Симферополь : Антиква, 2011. – С. 129-136 (0,5 д.а.)
 41. Лімонченко В.В. Логіко-смислова експлікація поняття «дискурс» як передумова розрізнення релігійної та філософської свідомості // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – № 692. – Філософські науки. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 8–13  (0,5 д.а.). (Фахове видання).
 42. Лімонченко В.В. Філософський вимір культурології // Культурологічна думка : Щорічник наукових праць. – К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв  України, 2011. – №4. –  С. 104–110 (0,7 д.а.). (Фахове видання).
 43. Лімонченко В.В. Детство как юродство и юродство как детство // Христіанская мысль. Кіевское Религіозно-философское общество. V. – Кіевъ, 2009-2010. – С. 121-126 (0,75 д.а.).
 44. Лімонченко В.В. Диалогический потенциал мысли о. Сергия Булгакова / В.Лімонченко // Христианская мысль. Киевское Религиозно-философское общества. – VI–VII. – Киев, 2011–2013. – С. 98–112 (1,0 др. арк.)
 45. Лімонченко В.В. Етико-антропологічний аспект проблеми пам’яті / В.В.Лімонченко // Філософські пошуки, вип.. 1 / 2014: Зміни у людському самоосмисленні за умов сучасних цивілізаційних процесів. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 117-126 (0,58 др. арк.)
 46. Лімонченко В.В. Антропологічний зміст освіти у світлі реформ кінця ХХ – початку ХХІ століття / В.В.Лімонченко // Філософські пошуки, вип.. ІІ / 2014: Людина та її буття у світлі філософської рефлексії: актуальні теми і питання. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 91-103 (0,62 др. арк.)
 47. Лимонченко В.В. Детство как конститутивный принцип человеческого / В.В.Лімонченко // Філософські пошуки, вип.. ІІ / 2014: Людина та її буття у світлі філософської рефлексії: актуальні теми і питання. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 179-195 (0,78 др. арк.).
 48. Лимонченко В.В. «Подполье» Ф.М. Достоевского как предмет страхов европейского зарубежья // Культура русского зарубежья: прошлое и настоящее [Текст]: сб. науч. ст. / гл. ред. Л.И. Гаврилова; редколл. Г.Л. Ачкасова, М.А. Емельянова, И.Г. Косихина, Г.А. Салтык, Ю.И. Шумакова. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2014. – 372 с. – С. 194–206 (0,87 д.а.)
 49. Лимонченко В.В. Соотношение философии и культурологи // Аль-Фараби. Философско-политологический и духовно-познавательный журнал. – 2014. – № 4 (48). – Алматы, 2014. – С. 21–31 (0, 77 д.а.)
 50. Лимонченко В.В. Экзистенциальная аналитика «Я» как процедура диалогизации мысли (По работе С.Н. Булгакова «Благодатные заветы Сергия Рабонежского русскому богословствованияю») // Булгаковские чтения: Сборник научных статей по материалам VIII Всероссийской научной конференция  с  международным  участием /  Под общ. ред. Л.И. Пахарь. – Орел: Картуш, 2015. – С. 55-63 (0,58 д.а.)
 51. Лімонченко В.В. Історизм та історицизм: смислова аналітика // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 97 (6). – С. 152-155 (0,65 д.а.)
 52. Лимонченко В.В. Ситуация человека в свете давосской дискуссии: проблема парадигмы мышления // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 99 (8). – С. 192–196 (0,84 д.а.)
 53. Лимонченко В.В. Современный мир и евангельский образ детства / В.В. Лимонченко // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Видавництво “Гілея”, 2015. – Вип. 95 (4). – С. 298-301 (0,57 д.а.)
 54. Здоровенко В.В. Онтологічні критерії сенсу нового етапу мистецтва в концепціях постмодернізму і В. Соловйов // Інтелект. Особистість. Цивілізація. – Вип. 9. – Донецьк: Дон НУЕТ, 2011. – С. 253-260 (0,6 д.а.)
 55. Здоровенко В.В. Проблеми синтезу в естетичній організації предметного середовища // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франко / Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), В.Скотний,В.Бодак та ін. – Дрогобич : Науково-вид. центр ДДПУ імені Івана Франко, 2011. – Випуск двадцять четвертий. Філософія. – С. 119 – 137 (0,6 д.а.)
 56. Здоровенко В.В. Організація життєвого простору засобами мистецтва: досягнення і проблеми // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка ( Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В. Здоровенко та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск 27. Філософія. – С. 45-62 (0,5 д.а.)
 57. Здоровенко В. В. Трансформаційні процеси в сучасній освіті / В. В. Здоровенко // Науковий вісник Чернівецького університету : Зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 602-603. Філософія. – С. 241 – 250. (1 др. арк.)
 58. Здоровенко В.В. Основні тренди трансмутації людини і становлення раси пост людей / В.Здоровенко // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 638-639. Філософія. – С. 77 – 82. (0,66 др. арк.)
 59. Здоровенко В.В. Основні тренди трансформаційних процесів сучасної цивілізації / В.Здоровенко // Інтелект. Особистість. Цивілізація: темат. зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. Вип. 10 / голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 3 – 16. (1,1 др. арк.)
 60. Здоровенко В.В. Сутність змін соціально-культурного буття в ситуації постмодерну / В.Здоровенко // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Випуск 665-666. Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 103 – 108. (0,7 др. арк.)
 61. Здоровенко В.В. Можливості сучасного мистецтва у зясуванні провідних мейнстримів «розколотого суспільства» // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. Рада: В. П. Андрущенко (голова). – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 33 (46). – С. 115 – 121
 62. Здоровенко В.В. Можливості мистецтва в дослідженні соціально-культурних трансформацій в сучасній Україні // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Ткаченко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять п’ятий. – С. 71 – 81.
 63. Здоровенко В.В. Рефлексії сучасного мистецтва над сутністю світоглядних конфліктів в умовах футурошоку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 726 -727. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 61 – 66.
 64. Здоровенко В.В. Сучасне мистецтво як важливий каталізатор у дослідженні соціально-культурних перетворень // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Випуск 726 – 727. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 267 – 271.
 65. Стуканов М.А. Здоров’я і природа людини як проблема сучасного суспільства // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск 25. Філософія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – С. 4-21 ( 0,7 д.а.)
 66. Стуканов М. А. Проблеми шаманства в сучасному суспільстві / М. А. Стуканов // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С. 229 – 248. (1 др. арк.)
 67. Стуканов М.А. Соціальні виміри культури психічної діяльності в русі «New age» / М.А.Стуканов // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 89-106 (1,0 др. арк.)
 68. Фоменко Л. Методологічні аспекти здорового способу життя // Науковий часопис національного університету ім.М.П.Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/ Зб.наук. праць/ За ред. Г.М.Арзютова .- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2011.- Вип.13, – с.668-673.
 69. Фоменко Л. Методологічні аспекти здорового способу життя // Науковий часопис національного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/ Зб. наук. праць/ За ред. Г.М.Арзютова . – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011.- Вип.13, – с.668-673 (0,7 д.а.)
 70. Фоменко Л. К. Подвиг исповедания христианской веры отца Павла (Флоренского) / Л.Фоменко // Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 19. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2012 р. / ред. колегія : В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко, О. А. Ткаченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, –  С. 207-214 (0,45 др. арк.)
 71. Фоменко Л.К. Феномен лікаря в античній філософії / Л.К.Фоменко // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), Н.Скотна, О.Ткаченко, та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять перший. Філософія. – С. 134-148 (0,5 др. арк.)
 72. Фоменко Л.К. Філософія медицини у вітчизняній духовній культурі / Л.К.Фоменко // Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г.,  Суходуб Т.  /  Тов-во  рос.  філ.  при  Укр.  філ. фонді; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка; Ін-т философії  ім. Г.С. Сковороди  НАН  України;  Центр  гум.  освіти  НАН України. – Полтава : ООО «АСМІ», 2014. – 816 с. – (серія «Українский  часопис  російської  філософії.  Вісник  Товариства  російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 11). – С. 667-677  (0,65 др. арк.)
 73. Ткаченко О.А. Криза сучасної сім’ї і тенденції здорового способу життя (філософсько-релігійний аспект) / О.Ткаченко, О.Слімаковський, І.Соляник. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. « Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Збірка наукових праць / за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ымены М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С.625-629 0,5 др.ар.
 74. Ткаченко О.А. Криза сучасної сім’ї і тенденції здорового способу життя (філософсько-релігійний аспект) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Збірка наукових праць / за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск 13. – С.625-629 (0,5 д.а.)
 75. Ткаченко О.А. Одухотворена раціональність як умова гармонізації науки і освіти в сучасному суспільстві // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. І. Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Скотний, В. Здоровенко та ін. – Дрогобич: Редакційно–видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 27. Філософія. – С. 87-97 ( 0,5 д.а.)
 76. Ткаченко О.А. Соціальна пам’ять як носій духовних основ традиції // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ ім. І. Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Скотний, В. Бодак та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 24. Філософія. – С. 87-98 ( 0,5 д.а.)
 77. Ткаченко О.А. До проблеми фізичного виховання в контексті гуманно-особистісної педагогіки / О.Ткаченко, О.Слімаковський, І.Соляник, О.Хомич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. « Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура і спорт/ Збірка наукових праць / за ред. Г.М.Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Випуск 33. – С. 301-306 (0,5 др. арк. (авторська частка Ткаченко О.А. 0,3 др. арк.))
 78. Ткаченко О.А. Дбати про збереження духовності / О.Ткаченко // Вища школа. – № 7. – К. : Знання, 2013. – С. 102-106 (0,3 др. арк.)
 79. Ткаченко О.А. Проблема істинної політики в соціальній філософії І.О.Ільїна / О. Ткаченко, О. Голубєв // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 162-170 (0,5 др. арк.(авторська частка Ткаченка О.А. 0,25 др. арк.))
 80. Ткаченко О.А. До проблеми кризи духовності у вимірах православ’я / О.А.Ткаченко // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Ткаченко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцятий. Філософія. – C. 4–17 (0,5 др. арк.)
 81. Янко Ж.В. Соціальне пізнання художнього твору як реконструкція соціальної дійсності // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Вип.1’2011. – К.: Вид-во НТУУ «КПІ», 2011. – С.79 – 84.
 82. Янко Ж.В. Соціальне пізнання художнього твору як реконструкція соціальної дійсності // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. Випуск 1’2011. − Київ: Вид-во НТУУ “КПІ”, 2011. − С. 79 − 84. (0,5 д.а.)
 83. Янко Ж.В. Художній твір і «дух часу» на межі ХІХ – ХХ століть // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол.редактор), В.Скотний, В.Мовчан та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий центр ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять сьомий. Філософія. – С. 63-75 (0,5 д.а.)
 84. Янко Ж. В. Художній твір як пам’ять: контекст соціального пізнання / Ж. В. Янко // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С. 59 – 70. (0,5 др. арк.)
 85. Янко Ж.В. Художній твір: духовність і соціальне пізнання / Ж.Янко // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.кол. Т.Біленко (гол.редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск двадцять восьмий. Філософія. – С. 137 – 146. (0,5 др. арк.)
 86. Янко Ж.В. Екзистенційні аспекти соціального пізнання у контексті творчості Наталії Кобринської / Ж.В.Янко // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), Н.Скотна, О.Ткаченко, та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять перший. Філософія. – С. 79-90 (0,5 др. арк.)
 87. Янко Ж.В. Суб’єктивні та об’єктивні аспекти особистості митця у процесі соціального пізнання / Ж.В.Янко // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна (гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск двадцять дев’ятий. Філософія. – С. 144 – 154. (0,5 др. арк.)
 88. Бичков´як О.В. Гносеологічне розуміння істини у концепції «цілісного знання» // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. Випуск 22. Філософія. – С.136 -148. – 0,7 д.а.
 89. Бичков’як О.В. За гранню прекрасного: естетичні погляди В.Соловйова / О.В.Бичков’як // Історія філософії як школа думки. Збірник на пошану професора Степана Михайловича Возняка (до 85-річчя з дня народження) – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С. 341-349 (0,4 д.а.)
 90. Бичков’як О.В. Theos і Sophia Вол. Соловйова: спроба аналізу «вільної теософії» / О.В.Бичков’як // Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 80-89 (0,5 др. арк.)
 91. Бичков’як О.В. Формування демократичного суспільства в Україні: актуальність поглядів С.Л.Франка / Актуальні проблеми філософії та соціології. Вип 4. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.21-24. (0,6 др.арк.)
 92. Бичков’як О.В. Theos і Sophia Вол.Соловйова: спроба аналізу «вільної теософії» / О. Бичков’як // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна (гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцятий. Філософія. – С. 80–88.
 93. Бурий А.Р. Людина, історія, екзистенція: італійські кіноверсії / А.Р.Бурий // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – Випуск 1. – С. 36–41. (0,6 др. арк.)
 94. Бурий А. Р.До проблеми антропологічних вимірів онтології екзистенціалізму/ А. Р. Бурий // Наукові записки. Серія «Філософія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 11. – 2012. – С. 127–138. (0,71 др. арк.).
 95. Бурий  А. Р. Проблема божественного у кінематографічній рецепції екзистенціалізму/ А. Р. Бурий // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. Вип. 26. Філософія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 209–227. (1,0 др. арк.)
 96. Бурый А.Р. Искусство Пазолини и Бунюэля: религиозно-экзистенциальное измерение [Текст] / А.Р. Бурый // Молодий вчений. – 2014. – № 8. – С. 132–138. (1,01 др. арк.) (фахове наукове видання, яке входить до міжнароних баз наукометричних даних ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 97. Бурий А.Р. Онтологічна проблематика та її антропологічні виміри: на перетині екзистенціалізму й кіномистецтва [Текст] / А. Р. Бурий // Молодий вчений. – 2014. – № 10. – С. 124–130. (1,01 др. арк.). (фахове наукове видання, яке входить до міжнароних баз наукометричних даних ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 98. Бурий А. Кінематографічні метафори історії як дзеркало європейської ідентичності / Андрій Бурий // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в контексті соціокультурного різноманіття. Частина 2 / ред. кол. І.Д.Пасічник, Д.М.Шевчук та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – С. 122–142. (1,2 др. арк.).
 99. Бурий А.Р. Смерть і страх як екзистенціали: до кінематографічної інтерпретації проблеми / А.Р. Бурий // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред.кол. Н.Скотна (гол.редактор), О.Ткаченко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцятий. Філософія. – С. 41 – 56. (1,0 др. арк.)
 100. Бурий А. До проблеми свободи в образах європейського кіномистецтва: екзистенційні мотиви / Андрій Бурий // Філософські пошуки, вип. 1 / 2014: Зміни у людському самоосмисленні за умов сучасних цивілізаційних процесів. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – С. 192–210. (1,19 др. арк.).
 101. Бурий А.Р. До проблеми критики просвітницької ідеології / А.Р. Бурий // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17). – Ч. V. – С. 42–46. (0,63 др. арк.). (фахове наукове видання, яке входить до міжнародних баз наукометричних даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 102. Бурий А.Р. Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина 1 / А.Р. Бурий // Молодий вчений. – 2015. – № 9 (24). – Ч. І. – С. 99–105. (1,0 др. арк.). (фахове наукове видання, яке входить до міжнародних баз наукометричних даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 103. Бурий А.Р. Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина 2 / А.Р. Бурий // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25). – Ч. І. – С. 120–126. (1,2 др. арк.). (фахове наукове видання, яке входить до міжнародних баз наукометричних даних РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)
 104. Заяц Т.М. С.Л. Франк про християнство як релігію особистості Рецепція ідей Канта у філософії та культурі російського Срібного віку : Матеріали Міжнародної наукової конференції 2014 р. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко, В.С. Мовчан. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  –  С. 350-357. (0,46 др. арк.)
 105. Заяц Т.М. Релігійно-історіософський мотив драматургії Лесі Українки // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 34 (47). – С. 130-139. (0,63 др. арк.)
 106. Заяц Т.М. Людяність як необхідна категорія нового педагогічного мислення / Т.М. Заяц, В.С. Возняк //Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філософія” / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ(0,3 др. арк.)
 107. Сеньо Т.Ю. Мудрість: гра з часом // Гуманізм. Людина. Час. Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань, 21 жовтня 2011 р. / Ред. кол. В. Скотний, Т. Біленко, В. Здоровенко, В.Бодак – Дрогобич: Швидко Друк, 2011. – С. 170-171 (0,1 д.а.)
 108. Сеньо Т. Ю. Орієнтація на конкретність у російській філософії / Т. Сеньо, С. Левицький // Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 19. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2012 р. / ред. колегія : В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко, О. А. Ткаченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  –  С. 312-321 (0,5 др. арк.; авторська частка Сеньо Т. Ю. 0,25 др. арк.)
 109. Сеньо Т. Ю. Щось про «дещо» // Гуманізм. Людина. Екзистенція : Матеріали 25-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2013 р.) / ред. Колегія : В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 133-134 (0,2 др. арк.)
 110. Сеньо Т.Ю. Перебування чи збування? (не-Гамлетівські роздуми) / Т.Ю.Сеньо // Гуманізм. Людина. Особистість : Матеріали 26-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2014 р.) / Ред. Колегія: В.С.Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В.Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 163-165 (0,1 др. арк.)
 111. Здоровенко Л.В. Душа як центр сакрального світу людини у світлі вчень древньоіндійської філософії // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. Вип. 512-613. – Чернівці: Рута, 2010. – С.10 -16. (0,5 д.а)
 112. Здоровенко Л.В. Трансформационные процессы в современной поп-музыке / Л.В. Здоровенко // Таврійські студії. Мистецтвознавство №3. – Сімферополь: РВНЗ “Кримський університет культури, мистецтв і туризму”, 213. – С. 71- 77. (0,5 др. арк.)
 113. Здоровенко В.В., Здоровенко Л.В. Плюралізація християнства в умовах глобальних соціально-культурних трансформацій / В.В. Здоровенко, Л.В.Здоровенко // Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2014. – С. 120 – 123. (0,2 др. арк.)
 114. Уханкіна В.Л. Проблема духовності в екзистенціальному вимірі // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: Зб. наук. праць. Вип.. 512-513. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – С. 79 – 83. (0,5 д.а.)
 115. Уханкіна В.Л. Духовні пошуки Семена Франка / В.Уханкіна // Людинознавчі студії: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – С. 147-157 (0,5 др. арк.) 
Статті у зарубіжних виданнях
 1. Возняк В.С. Кант: поиски диалектики сквозь призму категорий рассудка и разума // Философия Канта в критике современного разума: Сборник статей. – М. : Русская панорама, 2010. – С. 73-87 (0,9 д.а.).
 2. Возняк В.С. Нравственный смысл различения рассудка и разума // Творчество  Нурлана  Сейтахметова:  философские  дискурсы Запада и Востока. – Алматы: К-ИЦ ИФП КН МОН РК, 2011. – С. 107-114 (0,53 д.а.).
 3. Возняк В.С. Педагогический вербализм как отчуждение слова // Наука и образование в современном мире. Вып. 2 : Сб. материалов  Международных научно-практических конференций. Усть-Каменогорск, апрель 2010, апрель 2011. – Усть-Каменогорск – Москва : изд. «Медиа-Альянс», 2011. – С. 9-16 (0,5 д.а.).
 4. Возняк В.С. Философско-педагогические идеи Мартина Хайдеггера // Наука и образование в современном мире. Вып. 3 : сб. материалов  Международной научно-практической конференции. Усть-Каменогорск, апрель 2011. – Усть-Каменогорск – Москва : изд. «Медиа-Альянс», 2011. – С. 35-48 (0,9 д.а.) (співавтор – С. В. Возняк)
 5. Возняк В. С. Вразумление сущностных сил как условие сохранение человечности человеческого бытия / В. С. Возняк // Проблема  человека:  история  и  современность: Сб. материалов Международного философско-методологического семинара. – Усть-Каменогорск, 2 марта    Выпуск 1 (3). –  Москва-Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2012. – С. 5–14 (0,5 др. арк.)
 6. Возняк В. С. Проблема категориального состава педагогического мышления / В. С. Возняк, С. В. Возняк // Э. В. Ильенков: идеальное, мышление, сознание. Материалы XIV Международной научной конференции «Ильенковские Чтения – 2012», Часть первая  (Москва 12-13 апреля 2012 г). – М. : СГА, 2012. – С. 368-378). (0,6 друк арк. (авторська частка Возняка В.С. 0,3 др. арк.)
 7. Возняк В.С. Проблема соотношения рассудка и разума в русской религиозной философии / В.Возняк // Вестник философии и социологии Курского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. (1,1 др.арк.)
 8. Возняк В.С. Педагогическое мышление и диалектика / В.Возняк // Судьбы диалектики в современном мире. Мат-лы «круглого стола», посвящ. 70-летию проф. А. А. Хамидова / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2012. – С. 150-174 (0,8 др. арк.)
 9. Возняк В.С. Общение как порождающее основание сознания / В.Возняк, Н.Бачко // Наука и образование в современном мире: сб. материалов Международной научно-практической конференции. Выпуск 4. Усть-Каменогорск, апрель 2012. – Усть-Каменогорск – Москва : Медиа-Альянс, 2012-2013. – С. 5-11 (0,4 др. арк. (авторська частка Возняка В.С. 0,2 др. арк.))
 10. Возняк В.С. Стратегии трансформаций педагогического мышления в условиях становления информационного общества / В.Возняк // Наука и образование в современном мире: сб. материалов Международной научно-практической конференции. Выпуск 4. Усть-Каменогорск, апрель 2012. – Усть-Каменогорск – Москва : Медиа-Альянс, 2012-2013. – С. 12-18 (0,4 др. арк.)
 11. Возняк В.С. К вопросу о высшей форме развития вообще / В.Возняк // Актуальные проблемы развития мировой философии: Мат-лы ІІ Междунар. науч.-теорет. конф. (14-16 февраля 2013 г., Астана, Казахстан) в 2-х тт.- Т. 1. Остана : изд-во ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2013. – С. 95-99 (0,3 др. арк.)
 12. Возняк В.С. Диалектика пространства и времени в образовании / В.Возняк // Проблема истории в творчестве Э.В. Ильенкова: Материалы XV Международной научной конференции «Ильенковские чтения – 2013» / Под. общ. докт. филос. наук, проф. Е.В. Мареевой. – Москва, 28-29 марта 2013 г. – М. : Изд-во СГУ, 2013. – С. 425–430 (0,31 др. арк.)
 13. Возняк В.С. Мышление как учение. Учение как мышление / В.Возняк, С.Возняк // Проблема истории в творчестве Э.В. Ильенкова: Материалы XV Международной научной конференции «Ильенковские чтения – 2013» / Под. общ. докт. филос. наук, проф. Е.В. Мареевой. – Москва, 28-29 марта 2013 г. – М. : Изд-во СГУ, 2013. – С. 273–284 (0,6 др. арк. (авторська частка Возняка В.С. 0,3 др. арк.))
 14. Возняк В.С. Мера разумности разума / В.Возняк // Ильенковские чтения – 2011 «Философия и культура»: Материалы ХІІІ Международной научной конференции (12-13 мая 2011 г., Астана, Казахстан). – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2011. – С. 35-36 (0,1 др. арк.)
 15. Возняк В.С. Трехсубъектная структура образовательного процесса / В.С. Возняк // Э.В. Ильенков: диалектика и культура (к 90-летнему юбилею): Материалы XVI Международной научной конференции «ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» / Под общ. ред. докт. филос. наук, проф. Е.В. Мареевой. Москва, 10–12 апреля 2014 г. М. : Изд-во СГУ, 2014.- C. 437-444 (0,66 др. арк.)
 16. Біленко Т.І. Библейская символика в современном дискурсе // Symbol w paradygmatach kultury europejskiej. – Siedlice: Akademia Podlaska, 2010. – S. 55 – 58. (0,3 д. а.)
 17. Біленко Т.І. Символика библейской притчи: sacrum и profanum / Symbol w kulturze: funksje i semantyka. Colloquia litteraria sedlcensia. Instytut Filologii Polskiej i Linguistyki Stosowanej. Instytut przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2011. S. 11 – 20. 0,6 др. арк.
 18. Біленко Т.І. Творческий потенциал человека в познавательном процес се / Т.І.Біленко // Baki dovlat universiteti ILAHIYYAT FAKULTESININ ЄLMI MECMUESI. – #20. – Dekabr 2013. – S. 283 – 292. (0,5 др. арк.) Біленко Т.І. Memoria: аспекти статики та динаміки / Т.І.Біленко // SPHERES OF CULTURE Volume VIII Maria Curie-Sklodovska University in Lublin Faculty of Humanities Branch of Ukrainian Studies Lublin, 2014. – S. 447 – 454 (0,7 др. арк.)
 19. Бодак В. А. Функциональные возможности религии в культуре / В. А. Бодак // Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины : сборник. Часть 2. Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в. – М. : ООО ИД «Медиа Пром». – 2011. – С.189-200 (0,5 др. арк.)
 20. Лімонченко В.В. Продуктивное воображение как чувственно-сверхчувственное основание диалектики // Наука и образование в современном мире. Вып. 2 : Сб. материалов Международных научно-практических конференций. Усть-Каменогорск, апрель 2010, апрель 2011. – Усть-Каменогорск – Москва : изд. «Медиа_Альянс», 2011. –  С. 66-76 (0,7 д.а.).
 21. Лімонченко В. В. Антропологический бунт Льва Шестова / В. В. Лімонченко // Проблема  человека:  история  и  современность: Сб. материалов Международного философско-методологического семинара. – Усть-Каменогорск,2 марта    Выпуск 1 (3). –  Москва-Усть-Каменогорск : Медиа-Альянс, 2012. – С. 56–65 (0,6 др. арк.)
 22. Лімонченко В.В. Вера и проблема очевидности / В.Лімонченко // Вестник философии и социологии Курского государственного университета. – 2013. – № 1. – С. (0,7 др. арк.)
 23. Лімонченко В.В. Религиозное сознание как радикальный вариант критической аналитики ситуации человека / В.Лімонченко // Аль-Фараби: Философско-политологический и духовно-познавательный журнал. – Алматы, 2013. – № 3 (43). – С. 119–127 (0,6 др. арк.)
 24. Лімонченко В.В. Воображение и диалектика / В. В. Лимонченко // Судьбы диалектики в современном мире. Мат-лы «круглого стола», посвящ. 70-летию проф. А. А. Хамидова / Под общ. ред. З. К. Шаукеновой. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2012. – С. 111-124 (0,7 др. арк.)
 25. Лімонченко В.В. Продуктивное воображение как интеллектуальное созерцание / В. В. Лимонченко // Наука и образование в современном мире: сб. материалов Международной научно-практической конференции. Выпуск 4. Усть-Каменогорск, апрель 2012. – Усть-Каменогорск – Москва : Медиа-Альянс, 2012-2013. – С. 69-80 (0,7 др. арк.)
 26. Лімонченко В.В. Проблема нетождественности историзма и историцизма / В.Лімонченко // Проблема истории в творчестве Э.В. Ильенкова: Материалы XV Международной научной конференции «Ильенковские чтения – 2013» / Под. общ. докт. филос. наук, проф. Е.В. Мареевой. – Москва, 28-29 марта 2013 г. – М. : Изд-во СГУ, 2013. – С. 170–175 (0.32 др. арк.)
 27. Лимонченко В.В. Этико-экзистенциальные ловушки памяти / В.В.Лімонченко // Вестник философии и социологии Курского государственного университета. – 2013. – № 2. – С. 25-31 (0,59 др. арк.).
 28. Лимонченко В.В. Парадигмальные основания русского религиозно-философского ренессанса / В.В.Лимонченко // Вестник славянских культур: науч.-информ. журн. / учредитель ФГБОУ ВПО «ГАСК». – – № 2 (32), июнь. – М.: «ГАСК», 2014. – С. 73-83 (0,8 др. арк.)
 29. Zdorovenko V.Analysis functionality contemporary art //European Science Review. Scientific journal № 1, 2014 (January-February). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH – Vienna, 2014. – P. 173-181. (0,6 др. арк.)
 30. Zdorovenko V. Typology characteristics of historical dynamics of artistic activity // The International Scientific-Practical Conference on the Humanities and the Natural 26 December 2013. –  London , 2013. –  P. 54-65. (0,7 др. арк.)
 31. Zdorovenko V. To question about main tendencies of modern art // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 1st International symposium (December 18,, 2013). Volume 2. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH.Vienna, 2013. – 185-194. (0,6 др. арк.)
 32. Zdorovenko V. On the semantic meaning of the concept “art” // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 7-8 2015, – pp. 126-130.
 33. Здоровенко В.В. Антропологическое постмодернизма // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. № 10 (19): сборник статей по материалам Х1Х международной заочной научно-практической  конференции. – М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 70-77. (0,6 др. арк.)
 34. Здоровенко В.В. Постмодернизм vs искусства гуманистических традиций // Научная дискуссия:  вопросы социологии, политологии, философии, истории. № 12 (21): сборник статей по материалам ХХ1международной заочной научно-практической конференции. – М.: «Международный  центр науки и образования», 2013. – С. 48-58. (0,7 др. арк.)
 35. Фоменко Л. Истинны и мнимые основания общности славянских народов// Материалы УП Международной научной конференции, Гомель, 26-27 мая 2011.- В 2-х частях- Ч.1. /Министерство образования Республики Беларусь и др.; под общей ред. В.В.Кириенко.- Гомель, ГГПУ им. П.О.Сухого, 2011.- с.71-73.
 36. Ткаченко А.А. Семья как духовная основа здорового образа жизни // Психосоциальная адаптация в трансформиющемся обществе: психология здоровья и здорового способа жизни: материалы III Международной научной конференции, 19-20 мая 2011 г., Минск / редкол.: B.А. Фурманов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, – С.360-361 ISBN 978-985-476-909-.
 37. Ткаченко А.А. Ментальность и тенденции развития современного украинского общества // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы VII Международной научной конференции, Гомель, 26-27 мая 2011 г. В 2-х частях. Ч. 1. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; под общей редакцией В.В. Кириенко. – Гомель: ГГТУ им, П.О. Сухого, 2011. – С.67-69 
Наукові збірники
 1. Філософія води – філософія життя. Матеріали міжнародної наукової конференції 28-29 квітня 2009 р. – Трускавець, Дрогобич: «Швидко друк», 2010. – 256 с. (12,8 д.а.)
 2. Людинознавчі студії. Зб. наук. праць ДДПУ ім. І. Франка / Ред..колегія Т.Біленко, В.Скотний, В.Бодак. – Дрогобич: Науково- видавничий центр ДДПУ, 2010. – Вип..ХХІІ. Філософія. – 258 с.(12,84 д.а.)
 3. Матеріали 22-х міжнародних людинознавчих читань «Гуманізм. Людина. Політика», 8-9 жовтня 2010 року / Відпов. за випуск В.Здоровенко. – Дрогобич: «Швидкодрук», 2010. – 182 с. (7 д.а.)
 4. Збірник на пошану професора Тетяни Біленко. Я вибрала долю собі сама. – Дрогобич, 2010. – 447 с. (22,35 д.а.)
 5. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – Випуск 25. Філософія. – 249 с. (12 д.а.)
 6. Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Здоровенко та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – Випуск 27. Філософія. – 180. с. (9 д.а.)
 7. Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. Випуск 24. Філософія / Ред. кол. Т.Біленко (головний редактор), В.Скотний, В.Бодак та інші. – Дрогобич: Науково-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 224 с. (11,2 д.а.)
 8. Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії та культурі російського Срібного віку. Вип. 16. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2010 р. / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 558 с. (32,2 д.а.)
 9. Діалектика духовних процесів: вип. третій. Матеріали Всеукраїнської конференції студентів-філософів та молодих науковців (Дрогобич, 2011 р.) / Ред. колегія В. С. Возняк (головний редактор), Р.Р. Станчак, С. В. Возняк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2011. – 113 с. (7,3 д.а.)
 10. Гуманізм. Людина. Час. Матеріали 23-х міжнародних людинознавчих філософських читань, 21 жовтня 2011 р. / Ред. кол. В. Скотний, Т. Біленко, В. Здоровенко, В.Бодак – Дрогобич: Швидко Друк, 2011. – 303 с. (15 д.а.)
 11. Філософ – учень школи, яка вчить любити істину. На пошану Ігоря Валентиновича Бичка, заслуженого професора КНУ ім. Тараса Шевченка, з нагоди 80-ліття / За ред. Т.Біленко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2011. – 226 с. (14,1 д.а.)
 12. Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. колегія Т. Біленко (головний редактор), В. Здоровенко, Н. Скотна та інші. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск 29. Філософія. – 176 с. (11 др. арк.)
 13. Людинознавчі студії : Збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка / Ред. кол. Т.Біленко (гол. редактор), В.Бодак, В.Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2012. – Випуск двадцять шостий. Філософія. – 264 с. (13,5 др. арк)
 14. «Дух-душа-тіло» як проблема філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 17. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2011 р. / Ред. колегія: В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 423 с. (24,5 др. арк)
 15. Гуманізм. Людина. Пам’ять. (Пам’яті професора Валерія Григоровича Скотного) : Матеріали 24-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2012 р.) / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 270 с. (16,5 др. арк.)
 16. Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), В. Бодак, В. Возняк та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2013. – Випуск двадцять восьмий. Філософія. – 190 с. (11,85 др. арк.)
 17. Есхатологічна проблематика у філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 18. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2012 р. / ред. колегія : В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко В. С. Мовчан. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 471 с. (28 др.арк.)
 18. Творчість о. Павла Флоренського у контексті філософії та культури російського Срібного віку. Вип. 19. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2012 р. / ред. колегія : В. С. Возняк (головний редактор), В. В. Лімонченко, О. А. Ткаченко, В. С. Мовчан. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, –  346 с. (20,4 др. арк.)
 19. Єдність істини, добра і краси. Збірник на пошану професора Віри Серафімівни Мовчан / ред. колегія : В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, –  310 с. (17,6 др. арк.)
 20. Гуманізм. Людина. Екзистенція : Матеріали 25-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2013 р.) / ред. Колегія : В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 297 с. (17,7 др. арк.)
 21. Гуманізм. Людина. Особистість : Матеріали 26-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2014 р.) / Ред. Колегія: В.С.Возняк (головний редактор), О.А.Ткаченко, В.В.Лімонченко. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 268 с. (16, 75 др. арк.)
 22. Проблеми гуманітарних наук : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Н.Скотна (головний редактор), О.Ткаченко (редактор розділу), та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – 190 с. (11,87 др. арк.)
 23. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка/ Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Ткаченко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцятий. Філософія. – 228 c. (14,25 др. арк.)
 24. Рецепція ідей Канта у філософії та культурі російського Сібного віку: Матеріали Міжнародної наукової конференції 2014 р. / ред. Колегія : В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 386 с. (24 др. арк.)
 25. Слово як осереддя буття. Зб. на пошану професора Тетяни Іванівни Біленко / ред. Колегія : В. С. Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 312 с.  (18,5 др. арк.)
Наукові збірники (фахові видання) кафедри філософії:
 • Наукові записки ДДПУ імені Івана Франка “Проблеми гуманітарних наук” є фаховим виданням з філософії, історії, філології (Бюллетень ВАК. – 1999. – № 6), психології (Бюлетень ВАК. – 2000. № 3). Виходить двічі на рік – у червні і грудні.
 • Збірник наукових праць ДДПУ “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з філософії та педагогіки (Рішення Президії ВАК № 1-03/8 від 11 жовтня 2000 р.// Бюлетень ВАК. – 2000. – № 6), друкує також статті з інших гуманітарних дисциплін.

На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності

09.00.01 – Онтологія. Гносеологія. Феноменологія

09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії

filosofia_ddpu@mail.ru

Оновлено: 19 Липень, 2017