Інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

fizmat

Рік заснування – 1940.

Адреса інституту: вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100;

e-mail: fizmatddpu@gmail.com.

Тел./факс: 0 (3244) 3-54-65.

Початкова назва інституту – фізико-математичний факультет.

Попередні декани фізико-математичного факультету:

1971-1983 рр. – І. С. Жмурко

1971-1981 рр. – М. М. Галь

1973-1974 рр. – В. В. Макаренко

1974-1981 рр. – В. М. Цмоць

1981 р. – злиття фізичного і математичного факультетів

1981-1987 рр. – М. М. Галь

1987–1992 рр. – Р. М. Луцишин

1992-1996 рр. – П. М. Ковальський

З 1996 р. деканом факультету обрано Бойчука В. І.

Інститут здійснює підготовку фахівців з 5-ти галузей знань за 12-ма спеціальностями на освітніх ступенях (освітньо-кваліфікаційних рівнях) «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

До складу інституту входить 10 кафедр, на яких працює 140 викладачів та 45 осіб навчально-допоміжного персоналу. Серед викладачів 17 докторів наук, професорів та 88 кандидатів наук, доцентів.

Контингент студентів станом на 01 травня 2016 року складає 564 особи денної форми навчання та 234 – заочної.

Інститут підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя:

 • Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича,
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка,
 • національним університетом «Львівська політехніка»,
 • Київським національним педагогічним університетом ім. Драгоманова,
 • Прикарпатським національним університетом ім. Стефаника,
 • Тернопільським національним університетом,
 • Ужгородським національним університетом,
 • Волинським національним університетом,
 • Інститутом математики НАН України,
 • Інститутом педагогіки АПН України,
 • Інститутом теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України,
 • Інститутом фізики НАН України,
 • Інститутом фізики напівпровідників НАН України,
 • Інститутом фізики конденсованих систем НАН України,
 • Харківським інститутом монокристалів НАН України,
 • науково-виробничим підприємством «Карат» (м. Львів, Міністерство промислової політики України),

науковими установами та університетами зарубіжжя:

 • Ризьким державним університетом (Латвія);
 • Вищою фаховою школою Кьольну (Німеччина);
 • Фізико-технічним інститутом ім. Йоффе (Росія);
 • Люблінським університетом ім. М. Складовської-Кюрі (Польща);
 • Московським університетом ім. Ломоносова (Росія);
 • Інститутом математики та інформатики  (Німеччина, Лепціг);
 • University of Cyprus (Нікозія, Кіпр);
 • University of Joensuu (Хельсінки, Фінляндія).

В інституті ФМЕІТ функціонує 6 наукових лабораторій, 30 спеціалізованих навчальних лабораторій, 8 навчально-виробничих майстерень, 5 спеціалізованих навчальних кабінетів, 3 спеціалізованих лабораторії та слюсарно-механічна майстерня. Комп’ютерний центр інституту налічує 10 кабінетів та лабораторій, оснащених ПК, які об’єднані в локальну мережу та під’єднані до мережі INTERNET.

Колективи художньої самодіяльності інституту: народна художньо-просвітницька студія «Ровесник».

В інституті культивуються такі види спорту: футбол, волейбол, гирьовий спорт, легка атлетика.

Оновлено: 30 Червень, 2016
Scroll Up