Міністерство освіти і науки України

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

 

НАКАЗ

 

27 грудня 2007 року                  м.Дрогобич                                    № 534

 

Про перейменування навчального відділу у

навчально-методичний відділ університету

З метою удосконалення навчально-виховного процесу, координування навчальної та науково-методичної роботи в університеті

наказую:

 

1. Перейменувати з 1 січня 2008 року навчальний відділ у навчально-методичний відділ університету.

2. Положення про навчально-методичний відділ затвердити (додається).

3. Затвердити наступну структуру навчально-методичного відділу з 1 січня 2008 року:

Сектор науково-методичної роботи.

Сектор практики.

Сектор планування та організації навчального процесу.

Сектор ліцензування, акредитації та статистики.

Сектор у справах студентів

4. Проректору з науково-педагогічної роботи професору Кишакевичу Ю.Л. спільно з головним бухгалтером Стецюцяк О.П. узгодити штатний розпис навчально-методичного відділу та подати мені на затвердження до 1 січня 2008 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора науково-педагогічної роботи професора Кишакевича Ю. Л.

 

 

Ректор                         В.Г.Скотний

 

вик. Шубак М.І.