ВИТЯГ

з положення «Про проходження педагогічної практики»

Організація навчання за заочною формою здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та календарного плану і доводиться до відома всіх студентів перед початком навчального року.

Календарний план складається на поточний навчальний рік з кожного напрямку підготовки (спеціальності) на підставі робочого навчального плану. В календарному плані відображаються: кількість сесій і терміни їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються та їх обсяг; форми семестрового контролю і державної атестації та термін їх проведення.

Студенти заочної форми навчання, які працюють за обраним у вищому закладі освіти фахом або мають відповідний досвід практичної роботи, звільняються від проходження фахової практики. В інших випадках студенти проходять фахову практику за програмою вищого закладу освіти відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93.