↑ Повернутись до Кафедра української мови

Стецик Марія Степанівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Стецик Марія Степанівна

1998 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Поетика новел Василя Стефаника в контексті художнього перекладу (на матеріалі російських перекладів)». Автор понад 65 наукових праць.

Сфера наукових зацікавлень: художній дискурс (лінгвопоетичні студії).

Основні публікації

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України:

  1. Стецик М. С., Яким М. Б. “Усе святе, усе неповториме…” (штрихи до проблеми лінгвопоетичного вияву сакруму в творчості Ліни Костенко) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Збірник наукових праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Вип. 506–508: Слов’янська філологія. – С. 230–241.
  2. Стецик М. С. Російськомовна стефаникіана: здобутки, втрати і “безконечний залишок непізнаного” // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 40/1. – К., 2010. – С. 117–123.
  3. Стецик М. С., Баранська Л. Б. «У кожному звуці живе Україна» (Вербальний образ України в поезії Івана Гнатюка) // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 8. – С. 67–71.
  4. Стецик М. С. «Коротко – як діагноз» (генетичні особливості афоризмів у романі Ліни Костенко «Записки українського самашедшого») // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2012. – № 9. – С. 104 – 108.
  5. Стецик М.С. Сакральний антропонімікон Дмитра Павличка / Марія Стецик // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 659. Романо-слов’янський дискурс. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2013. – С. 196–202.
  6. Стецик М.С. Епітет Василя Стефаника крізь призму різночасових російськомовних перекладів // Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. – № 3 (98) березень 2013. – С. 84–88.
  7. Стецик М.С. Говіркове мовомислення Василя Стефаника крізь призму російськомовних перекладів /В.И.Даль в мировой культуре: сб.науч.работ. – Частьтретья. – Луганск – Москва: изд-во ВНУ ім. В.Даля, 2014. – С. 240–258.
  8. Стецик М. С. «Прикрі несподіванки» мовної спорідненості і художній переклад // Філологічні студії. Науковий вісник  Криворізького національного університету  / За заг. ред. Ж.В.Колоїз. – Випуск 13. – Кривий Ріг, 2015. – С. 355 – 365.

Посібники з грифом університету:

  1. Стецик М., Куцик О., Колечко М. Порівняльна типологія східнослов’янських мов. Практикум. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 38 с.