Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

Скотна Надія Володимирівна

НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА

Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

Шановні колеги, автори та читачі!

Хочемо запросити вас до дослідницького співтовариства

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтеся до нас!

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 21249-11049Р від 27.02.2015 р.

Реєстрація у ДАК України: Перереєстровано і затверджено постановою від 26 січня 2011 р. № 1-05/1

Мова видання: українська, російська, чеська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік.

Галузь науки: філологічні науки.

Проблематика: актуальні  проблеми сучасної філології.

Оновлено: 3 Серпень, 2016