Редколегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 

Скотна Надія Володимирівнашеф-редактор,  доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Ткаченко Олександр Анатолійович – головний редактор, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Біленко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Бодак Валентина Анатоліївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Возняк Володимир Степанович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Ларіонова Вікторія Костянтинівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Лімонченко Віра Володимирівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Мозгова Наталія Григорівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Хамідов Олександр Олександрович, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту філософії, політології і релігієзнавства (Казахстан).

Відповідальний секретар – Янко Жанна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Оновлено: 12 Квітень, 2016