Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія»

Skotna01Скотна Надія Володимирівна
Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

tab01

Шановні колеги, автори та читачі!

Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтесь до нас!

 

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА.

СЕРІЯ «ФІЛОСОФІЯ»

Затверджено постановою ВАК України від 6 жовтня 2010 р. № 1-05/6, Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 11.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21253-11053Р від 16.02.2015 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Мови видання: українська, російська, англійська, польська.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Періодичність: 1 раз на рік.

Тематична спрямованість: висвітлення результатів досліджень з актуальних проблем у галузі соціально-філософського знання.

Друкується за рішенням Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

Оновлено: 6 Квітень, 2016