Кафедра менеджменту та адміністрування

Поштова адреса:

82100, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, каб. 58а

тел: (03244) 3-54-65

e-mail: kafedramenedgmenty@gmail.com

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра менеджменту та адміністрування є випусковою за напрямом підготовки (спеціальністю) «Менеджмент». Створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 220 від 31 серпня 1999 р. як кафедра менеджменту та підприємництва. Згідно наказу № 360 від 20 вересня 2011 року перейменована на кафедру менеджменту та адміністрування.

Завідувач кафедри  –  доктор економічних наук, професор Свінцов Олександр Миколайович.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 15 викладачів, з них – 1 доктор наук, 2 професори, 7 кандидатів наук, доцентів. Колектив кафедри активно працює над вирішенням соціально-економічних проблем регіону, що знайшло відображення в кафедральній науково-дослідній темі: «Особливості формування та розвитку організаційної культури суб’єктів господарювання регіону». Викладачами кафедри опубліковано понад 800 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографії, підручники та посібники з грифом МОН України.

Кафедра менеджменту та адміністрування підтримує наукові зв’язки з  провідними ВНЗ України: Київським національним торгово-економічним університетом, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут», Національним університетом «Львівська політехніка», Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Прикарпатським університетом імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Полтавським національним технічним університет імені Юрія Кондратюка; інститутами відділення економіки НАН України: Інститутом регіональних досліджень, Радою з дослідження продуктивних сил України тощо.

Активно розвивається міжнародна співпраця кафедри із зарубіжними навчальними закладами: Варшавським університетом (Польща), Вищою школою готелярства та туристики (м. Ясло, Польща),  Панствовими Вищими Школами заводовими (м. Кросно, м. Ярослав, Польща), Жешувським Університетом (Польща), Люблінською політехнікою (Польща), Міжнародним інститутом м. Ціттау (Німеччина), Академією Полонійною (м. Ченстохов, Польща). На основі відповідних угод із зазначеними вищими навчальними закладами  реалізуються спільні розробки та проекти у межах основних напрямів наукових досліджень кафедри, інституту та університету.

На кафедрі систематично проводяться круглі столи з підприємцями регіону з проблем вдосконалення менеджменту в малому бізнесі.

Кафедрою менеджменту та адміністрування надається організаційна та методична допомога вчителям Дрогобицького регіону з питань вдосконалення методики викладання та методичного забезпечення навчального процесу. Організовано три круглих столи з вчителями. Спільно з відділами освіти Дрогобицької міської та районної ради, міст Трускавця, Борислава проведено семінари «Проблеми та перспективи викладання предмету «Економіка» в школах мм. Дрогобича та Стебника». (2013, 2014, 2015 рр.).  Розроблено та передано загальноосвітнім навчальним закладам  матеріали для планування і проведення уроків економіки із використанням інтерактивних методик навчання. Спільно з Дрогобицьким педагогічним ліцеєм проведено І Всеукраїнський відкритий економічний фестиваль (жовтень 2013 р.).

В період з 01.01.2012 по 31.12.2014 рр. кафедра працювала над науковою темою «Проблеми управління регіональним освітнім комплексом (на прикладі Дрогобицького регіону)». Результати дослідження наукової проблеми кафедри представлені у численних публікаціях, в т.ч. закордоном.

Протягом останніх трьох років викладачами кафедри видано підручник з грифом МОН та  6 посібників з грифом університету.

До наукової роботи за науковими напрямами кафедри активно залучаються студенти інституту.  Більше 50% студентів спеціальності «Менеджмент» беруть участь у виконанні науково-дослідної роботи через функціонування проблемних груп.

Регулярно відбувається підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування у провідних наукових і навчальних установах регіону та через аспірантуру.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Свінцов Олександр МиколайовичСвінцов Олександр Миколайович
завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Трансформація освітнього комплексу економіки в умовах ринкових перетворень: проблеми соціально-економічних перетворень». Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: управління освітою, менеджмент.

Баб’як Мирон МихайловичБаб’як Мирон Михайлович
кандидат технічних наук, професор. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Комбіновані процеси отримання масел». Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових зацікавлень: менеджмент освіти.

Зінкевич Василь ІвановичЗінкевич Василь Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент. У 1998 році захистив дисертацію «Обмін речовин та інтенсивність росту надремонтних бугайців при включенні в їх раціони жирових добавок із каприловою кислотою». Автор понад 50 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: управління персоналом, стратегічне управління.

Лапчук Ярослав СтепановичЛапчук Ярослав Степанович
кандидат економічних наук, доцент. У 2006 році захистив дисертацію «Грошово-кредитне регулювання перехідної економіки». Автор понад 50 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: підприємництво та процеси менеджменту.

Мащакевич Михайло ВасильовичМащакевич Михайло Васильович
доцент. Автор понад 60 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: економічна освіта, управління в малому бізнесі.

Скірка Надія ЯрославівнаСкірка Надія Ярославівна
кандидат економічних наук, доцент. У 2010 році захистила дисертацію «Державне регулювання структурних зрушень в інвестиційній діяльності економіки України». Автор понад 30 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: менеджмент, теорія організації.

Ожубко Галина ВолодимирівнаОжубко Галина Володимирівна
кандидат психологічних наук, доцент. У 2009 році захистила дисертацію «Психологічні засоби формування соціального інтелекту майбутнього менеджера». Автор понад 20 наукових праць.
Сфера наукових інтересів: управління персоналом та психологічні аспекти менеджменту.

Вовк Юрій ЯрославовичВовк Юрій Ярославович
кандидат економічних наук, доцент. У 2011 році захистив дисертацію «Організаційно-інформаційна підтримка управління знаннями промислового підприємства». Автор понад 30 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: управління інтелектуальним потенціалом організацій.

Блистів Оксана МиколаївнаБлистів Оксана Миколаївна
кандидат педагогічних наук, старший викладач. У 2011 році захистила дисертацію «Організаційно-методичні засади планування навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах».
Автор понад 30 наукових праць.
Наукові інтереси: управління організацією навчального процесу.

Мінчак Нінель ДжемалівнаМінчак Нінель Джемалівна
старший викладач. Працює над кандидатським дисертаційним дослідженням.
Автор понад 30 наукових праць.
Наукові інтереси: менеджмент невиробничої сфери, розвиток туризму та санаторно-курортний менеджмент.

Партика Ірина ВасилівнаПартика Ірина Василівна
старший викладач. Працює над кандидатським дисертаційним дослідженням.
Автор понад 30 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: ефективне управління розвитком персоналу підприємства в ринкових умовах.

Ворончак Іван ОсиповичВорончак Іван Осипович
кандидат економічних наук, викладач. У 2015 році захистив дисертацію «Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу».
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: соціальна відповідальність бізнесу, соціально-економічний розвиток регіону.

Наконечний Богдан ВолодимировичНаконечний Богдан Володимирович
викладач. Автор понад 40 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: логістика та менеджмент організацій.

Вологін Юрій ОлексійовичВологін Юрій Олексійович
викладач. Автор понад 20 наукових праць.
Сфера наукових зацікавлень: інтелектуальна власність.
НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ
Черненко Галина АндріївнаЧерненко Галина Андріївна
старший лаборант кафедри менеджменту та адміністрування

Красінська Ольга ВолодимирівнаКрасінська Ольга Володимирівна
старший лаборант кафедри менеджменту та адміністрування

Баб’як Микола МихайловичБаб’як Микола Михайлович
завідувач лабораторії при кафедрі менеджменту та адміністрації
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра менеджменту та адміністрування забезпечує підготовку фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) ступеня вищої освіти у галузі знань «Управління та адміністрування».

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Напрям підготовки: 073 Менеджмент

Спеціалізації: «Менеджмент підприємницької діяльності», «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу»

Кваліфікація випускника – бакалавр з менеджменту

Термін навчання:

 • для осіб, які здобули повну загальну середню освіту – 4 роки;
 • для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями: 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.03050802 «Оціночна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050701 «Маркетингова діяльність», 5.03060101 «Організація виробництва» – 2 роки.

Форми навчання – денна та заочна.

Ліцензійний обсяг – 100 студентів денної та 75 – заочної форми навчання.

Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання у магістратурі (1,5 року) за спеціалізаціями: «Управління навчальним закладом»; «Менеджмент інноваційної діяльності»; «Менеджмент організацій і адміністрування»  (освітні програми: «Менеджмент туристичної індустрії», «Менеджмент малого бізнесу»).

Навчальним планом підготовки бакалавра за напрямом підготовки «Менеджмент» передбачено вивчення таких навчальних дисциплін:

 • менеджмент;
 • економіка і фінанси підприємств;
 • маркетинг;
 • електронна комерція;
 • управління персоналом;
 • стратегічне управління;
 • логістика;
 • облік і аудит;
 • управління інноваціями;
 • інформаційні системи та технології в підприємництві / готельному, курортному і туристичному сервісі;
 • організація підприємницької / туристичної діяльності;
 • основи бізнес-планування та ін.

Особлива увага в навчальному процесі приділяється активним методам навчання (ділові ігри, тренінги, ситуаційні методики, дискусії, проблемні лекції), використанню сучасних інформаційних технологій, вивченню іноземних мов, а також формуванню практичних навиків професійної діяльності під час проходження: навчальної практики «Вступ до фаху»; економічного комп’ютерного практикуму; виробничої практики; переддипломної практики.

Професійні види робіт, які здатен виконувати бакалавр з менеджменту:

спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності»:

 • помічник керівника підприємства, установи, організації;
 • заступник завідувача підприємства роздрібної торгівлі;
 • заступник начальника відділу збуту, комерційного відділу, інших функціональних підрозділів підприємства;
 • фахівець у сфері маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, із зв’язків з громадськістю, із стандартизації, сертифікації та якості;
 • технічний та торговельний представник;
 • фахівець із найму робочої сили;
 • фахівець з корпоративного управління та ін.;

спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу»:

  • керуючий готелем, завідувач корпусу готелю, мотелю;
  • завідувач туристичним агентством;
  • фахівець із готельної справи;
  • інструктор-методист з туризму;
  • організатор подорожей (екскурсій);
 • інспектор з туризму, молодший державний інспектор;
 • агент з організації туризму та ін.
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» 

Спеціальність: 073 Менеджмент

Спеціалізації: «Менеджмент організацій і адміністрування» (освітні програми: «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент туристичної індустрії»), «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління навчальним закладом»

Спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»

Нормативний термін навчання – 1 рік 5 місяців.

Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 10 осіб.

Освітня програма «Менеджмент малого бізнесу»

Основні професійно орієнтовані дисципліни: менеджмент організацій, корпоративне управління, управління проектами, антикризове управління, економіка та організація малих підприємств, податки та податкова політика у підприємництві, ризик і прийняття управлінських рішень у підприємництві, інфраструктура малого та середнього бізнесу, інвестиційний менеджмент, інформаційні системи і технології в управлінні організаціями, управління проектами, рекламно-інформаційна діяльність в малому бізнесі, правове регулювання малого бізнесу, бізнес-планування в діяльності малих підприємств.

Випускники здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: директор (керівник) малої торговельної фірми, директор (керівник) малого промислового підприємства, заступник директора філії, начальник функціонального підрозділу (бюро), завідувач секретаріату (канцелярії), заступник начальника відділу збуту (комерційного, господарського відділу), менеджер (управитель) з персоналу (з постачання, зі збуту, з адміністративної діяльності, із зв’язків з громадськістю, з реклами), керівник підприємства (установи, організації) тощо.

Освітня програма «Менеджмент туристичної індустрії»

Основні професійно орієнтовані дисципліни: менеджмент організацій, корпоративне управління, інвестиційна діяльність в туристичному бізнесі, рекламно-інформаційна діяльність в туристичній індустрії, економічний аналіз діяльності туристичного підприємства, інноваційна діяльність в туристичній індустрії, управління санаторно-курортною справою, правове регулювання туристичної галузі, методика організації туристичних маршрутів і турів, світовий ринок послуг туристичного бізнесу, паблік рілейшнз у сфері туризму, страхування в туристичному бізнесі.

Випускники здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: директор комплексу (оздоровчого, туристичного, курортного, спортивного), директор пансіонату (кемпінгу), керуючий (менеджер) готельним господарством, санаторно-курортною установою, керуючий (менеджер) підприємством харчування, завідувач агентства з іноземного туризму, завідувач корпусу готелю, завідувач підприємства громадського харчування, завідувач філії готелю, мотелю, завідувач бюро подорожей, начальник бази туристської, начальник табору туристського тощо.

Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності»

Нормативний термін навчання – 1 рік 5 місяців.

Ліцензійний обсяг: денна форма навчання – 10 осіб.

Основні професійно орієнтовані дисципліни: менеджмент організацій, корпоративне управління, інвестиційний менеджмент, інформаційні системи і технології в управлінні організаціями, управління проектами, маркетинг інновацій, інноваційні технології в освіті, логістична підтримка інноваційних проектів, управління ризиками в інноваційній діяльності, інноваційна політика, методика організації інноваційної діяльності, правове регулювання інноваційної діяльності, управління розробкою і освоєнням нової продукції, управління інноваційним розвитком підприємства.

Випускники здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: керівник підприємства, установи, організації; начальник (завідувач) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва; керівник проектів та програм; керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості; менеджер підприємства, установи, організації та її підрозділів; менеджер у сфері надання інформації; менеджер у сфері досліджень та розробок; менеджер з дослідження ринку та суспільної думки; менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер з адміністративної діяльності; менеджер з логістики та постачання; науковий співробітник; викладач; спеціаліст у сфері державної служби, маркетингу, ефективності підприємництва, фінансової діяльності, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності.

Спеціалізація «Управління навчальним закладом»

Нормативний термін навчання – 1 рік 5 місяців.

Ліцензійний обсяг:

денна форма навчання – 25 осіб;

заочна форма навчання – 15 осіб.

Основні професійно орієнтовані дисципліни: методика наукових досліджень, державна освітня політика, філософія освіти, менеджмент організацій, публічне адміністрування, інформаційні системи і технології в управлінні організаціями, психологія управління, фінансово-економічною діяльністю навчального закладу, управління навчальною та виховною роботою, соціальний інтелект людини в системі управління організацією, інноваційні технології в освіті, управління знаннями в організації, маркетинг освіти, паблік рілейшнз в освітній галузі, етика керівника навчального закладу, управління змістом робіт та інформаційними зв`язками.

Випускники здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: директор (ректор) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.); директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.); директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.); директор курсів підвищення кваліфікації; директор позашкільного і дошкільного виховного закладу; директор навчально-виробничого і навчально-курсового комбінату; директор навчального (навчально-тренувального) центру; директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.).

КРАЩІ ВИПУСКНИКИ

За 25-річний період існування спеціальності «Менеджмент» в університеті підготовлено понад 1500 фахівців, які успішно працюють на підприємствах усіх галузей народного господарства, у туристичних фірмах, готелях, санаторіях, банківських установах, фіскальних органах, у державному управлінні, малому бізнесі та освітній діяльності.

Серед випускників напряму підготовки «Менеджмент» – народні депутати України, депутати місцевих рад, керівники підприємств, приватні підприємці, відомі науковці та педагоги.
Костенко Павло Петрович

КОСТЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Лунченко Валерій Валерійович

ЛУНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Народний депутат України VII та VIII скликань, секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Матківський Богдан Миронович

МАТКІВСЬКИЙ БОГДАН МИРОНОВИЧ

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики

Корпан Роман Васильович

КОРПАН РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Перший заступник міського голови м. Стебник

Гавран Володимир Ярославович

ГАВРАН ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

Директор Дрогобицької філії НУ «Львівська політехніка», кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка»

Матковський Роман Богданович

МАТКОВСЬКИЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ

Кандидат економічних наук, доцент, Assistant Professor and Faculty member of ESC Rennes School of Business (France)

Танчук Василь Володимирович

ТАНЧУК ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Співзасновник і генеральний директор ТзОВ «Тандем»

Муль Роман Миколайович

МУЛЬ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

Приватний підприємець, засновник і керівник торговельної мережі Маркет-груп «Ромашка»

Мазур Олександр Павлович

МАЗУР ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

Генеральний директор Готелю Гранд Марін (м. Одеса)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Тематика науково-дослідної роботи кафедри: «Особливості формування та розвитку організаційної культури суб’єктів господарювання регіону»

Термін виконання: 2015-2017 рр.

Керівник НДР: Свінцов Олександр Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Індивідуальні теми НДР:

 • вдосконалення управління процесами формування та розвитку організаційної культури підприємств регіону (Свінцов О.М.);
 • особливості формування та розвитку організаційної культури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (Баб’як М.М.);
 • особливості впливу інформаційної культури на ефективність навчального процесу (Блистів О.М.);
 • особливості впливу організаційної культури на комунікаційні процеси в організації (Вологін Ю.О.);
 • особливості формування інноваційної культури персоналу підприємств (Вовк Ю.Я.);
 • дослідження взаємозв’язку організаційної культури та соціальної відповідальності бізнесу (Ворончак І.О.);
 • організаційна культура як складова стратегічного управління підприємством (Зінкевич В.І.);
 • особливості впливу умов праці на формування організаційної культури працівників (Красінська О.В.);
 • дослідження впливу організаційної культури на процес прийняття управлінських рішень (Лапчук Я.С.);
 • особливості формування та розвитку організаційної культури підприємств малого бізнесу (Мащакевич М.В.);
 • особливості формування організаційної культури підприємств санаторно-курортної галузі (Мінчак Н.Д.);
 • дослідження особливостей впливу організаційної культури на виробничий процес і організацію трудових процесів (Наконечний Б.В.);
 • особливості впливу організаційної культури на кар’єру і соціалізацію персоналу (Ожубко Г.В.);
 • дослідження впливу організаційної культури на розвиток персоналу підприємств (Партика І.В.);
 • використання мотиваційних чинників у формуванні організаційної культури підприємств (Скірка Н.Я.).

Основні наукові праці викладачів кафедри менеджменту та адміністрування за останні п’ять років

Монографії:

 1. Баб’як М.М. Інтелектуалізація управління технологічними змінами та інноваційними процесами рекреаційних інноваційних підприємств / Myron Babjak // Lewarowa siła personelu MSP (rezultaty międzynarodowych badań), Rzeszów – Košice – Drohobych, 2012. – S. 277 – 311. (34 / 1,4 д.а.).
 2. Вачевський М.В. Педагогічні технології економічної та маркетингової освіти у початковій і основній школі. Монографія. / [М.В. Вачевський та ін.]; За науковою редакцією М.В. Вачевського. – К.: «Каравела», 2013. – 344 с. (344 / 14,3 д.а.).
 3. Вовк Ю.Я. Розвиток потенціалу підприємства в умовах економіки знань : [монографія] / Юрій Вовк; За заг. ред. А.Е. Воронкової та Ю.С. Погорєлова. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2012. – 380 с., С.179 – 192. (14 / 0,6 д.а.).
 4. Ворончак І.О. Формування регіональної політики забезпечення соціальної відповідальності бізнесу / І.О. Ворончак, О.В. Кощій // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія у 2-х т. / [за заг. ред. Г. Г. Півняка] ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т. 2. – 408 с. – С. 154–163. (10 / 0,6 др.арк.)
 5. Державне регулювання структурних зрушень в інвестиційній діяльності економіки України : монографія / [Олександр Свінцов та ін.]. – Львів : Вид-во «Сполом», 2012. – 184 с. (184 / 7,7, д.а.).
 6. Мінчак Н.Д. Визначальні питання організації та нормування праці в сучасному виробництві [ монографія] / Н.Д. Мінчак, А.В.Калина. – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 179 с. (Авторська частка 90 / 3,75 д.а.)
 7. Свінцов О.М. Сучасна освіта як фактор впливу на розвиток економічної системи в умовах трансформації суспільства / Олександр Свінцов, Галина Ожубко, Галина Черненко // Економічні проблеми та сучасні тенденції розвитку системи освіти : монографія / за редакцією д.е.н., проф. Рибчука А.В. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 258 с. – С. 88-99 (6 / 0,4 др. арк.; 4 / 0,25 др.арк.)

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Babjak M. Problemy odtworzenia kapitału ludzkiego na przykładzie miasta Drohobycza (Ukraina) / Myron Babjak, Jurij Vovk, Ludmyla Peszenkowa // Uniersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Zeszyt 27. Nierówności społeczene a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego. Rzeszów 2012, – 36 – 43. (8 / 0,5 д.а.).
 2. Babjak M. The use of humam resources in tne agro-industrial businesses in tne Lviv region / Myron Babjak, Vasyl Zinkevyh // Przedsiębiorstwo i Region: Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez orqanizacje i Przedsiębiorstwa. 4/ 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszówskiego. Rzeszów – С.103 – 107. (5 / 0,3 д.а.).
 3. Babyak Myron. Credit rating modeling and world financial crisis. / Myron Babyak, Bohdan Kyshakevych // Periodyk naukowy akademii. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego:instrymenty rynky finansowego. Redactor naukowy tomu. Maria Urbaniec. Czestochowa S.91-99 (9 /0,6 д.а)
 4. Blystiv O. Innovative pedagogical technology: the key to the development of modern higher education /Blystiv, M. Matys // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Science and civilization», – 2015, 30 January – 07 February 2015, Sheffield, V. 12. – 112 s. – S. 97-99  (2 / 0,1 др. арк.)
 5. Ворончак И.О. Проблемы формирования региональной инфраструктуры социальной ответственности бизнеса / И.О. Ворончак, О.В. Кощий // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. Научный журнал ГБОУ ВПО «СПбГТЭУ». – 2014. – № 02 (06). – С. 7-13 (7 / 0,4 д.а.).
 6. Ворончак І.О. Соціальна відповідальність бізнесу як механізм взаємозв`язку організаційної культури та соціально-економічного розвитку держави / І.О. Ворончак // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January, 2016. Klaipeda: Baltiya Publishing. 348 pages. P. 85-88. (4 / 0,22 д.а)
 7. Зінкевич В.І. Організаційна культура в системі стратегічного управління підприємствами нафтогазової галузі. / В.І. Зінкевич // Республіка Молдова, CONFERINTA INTERNATIONALA STIINTIFICO-PRACTICA, 2016. – C. 146-149. (4 / 0,2 д.а.)
 8. Мінчак Н.Д. Розвиток і використання персоналу в умовах глобалізації / Н.Д. Мінчак // International scientific conference «Development of social and economic systems in a global competitive environment» (Republic of Moldova). – 349 р. – P.152-154. (3 / 0,22 д.а.)

Статті у фахових виданнях:

 1. Баб’як М.М. Ресурсний підхід у сучасному менеджменті [Електронний ресурс] / М.М. Баб’як, Ю.С. Хомош // Економіка і суспільство. 2016. – Вип. 3. – С. 119 – 122. Режим доступу до журн.: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/21.pdf (0,2 д.а.)
 2. Баб’як М.М. Управління людським капіталом. / Мирон Баб’як, Юрій Вовк, Людмила Пешенкова // Вісник Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля, № 11 (182), Ч. 1, 2012. – С.15 – 19. (5 / 0,3 д.а.).
 3. Блистів О. Взаємозв’язок інформаційної культури та якості навчального процесу / О.М. Блистів, Л.В. Галаз // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». – Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 815 – С. 15 – 22. (8 / 0,6 др.арк. ).
 4. Блистів О.М. Моніторинг як інструмент управління якістю підготовки фахівців у ВНЗ. [Електронний ресурс] / О.М. Блистів // Теорія та методика управління освітою : електронне науково-фахове видання. – 2014. – Вип. 1 (14). – [14 с.]. – Бібліогр. : 7 назв. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/katalog/950-electronic-journal-the-theory-and-methods-of-educational-management-edition-1-14-2014 (14 / 0.6 д.а.).
 5. Блистів О.М. Планування самостійної роботи студентів з використанням ІКТ. / Оксана Блистів, Т. Козак // Імідж сучасного педагога : Всеукр. науково-практичний освітньо-популярний журнал. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – № 5. – С. 14  –  17. (4 / 0,25 д.а.).
 6. Блистів О.М. Деякі проблеми економічної підготовки майбутніх учителів [Електронний ресурс] / О. Блистів, Б. Кишакевич // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Серія економічна. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – 324 с. – Режим доступу до журн. : http://nvunfu.esy.es/Archive/2016/26_2/index.htm С.300-306. (0,3 д.а.)
 7. Вачевський М.В. Використання інноваційних педагогічних технологій у системі освіти професійно-технічних навчальних закладів / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2013. – №6(101). – С.19 – 23. (5 / 0,2 д.а.).
 8. Вачевський М.В. Використання педагогічних технологій у процесі лекційного матеріалу і їх взаємозв’язок з реформами економічної освіти в Україні і Польщі / М.В. Вачевський // Молодь і ринок. – 2014. – №3 (110). – С.16 – 23. (8 / 0,5 д.а.).
 9. Вачевський М.В. Генезис економічної освіти молоді в національній школі із використанням новітніх педагогічних технологій для професійних компетенцій. / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 7(90) – С. 18 – 23. (5 / 0,3 д.а.).
 10. Вачевський М.В. Економічна освіта молоді в національній школі з використанням новітніх педагогічних технологій для формування професійних компетенцій / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2013. – №3(98). – С.39 – 44. (6 / 0,3 д.а.).
 11. Вачевський М.В. Інноваційний маркетинг як основний чинник стратегічного управління ефективністю підприємства в системі професійної освіти. / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 9(92) – С. 22 – 26. (5 / 0,3 д.а.).
 12. Вачевський М.В. Концепція навчально-виховного комплексу «Школа майбутнього». / Мирон Вачевський // Актуальні проблеми економіки, – 2012. – №5(131) – С. 211 – 218. (8 / 0,5 д.а.).
 13. Вачевський М.В. Міжнародний маркетинг глобалізації і відтворювальний механізм світового господарства. / Василь Мадзігон, Мирон Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9(135) – С. 78 – 85. (8 / 0,5 д.а.).
 14. Вачевський М.В. Напрями формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів у процесі вивчення економічних дисциплін / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2013. – №2(97). – С.11 – 16. (6 / 0,3 д.а.).
 15. Вачевський М.В. Особливості впливу конкуренції на розвиток освіти та формування професійних компетенцій маркетологів виробничої сфери / М.В. Вачевський // Молодь і ринок. – 2014. – №2 (109). – С.19-25. (6 / 0,4 д.а.).
 16. Вачевський М.В. Підготовка учнів професійно-технічної освіти до сучасних умов маркетингової діяльності на підприємствах / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2013. – №1(96). – С.13 – 18. (6 / 0,3 д.а.).
 17. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг будівельних матеріалів та виготовлення природних і штучних матеріалів. / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 4(87) – С. 6 – 10. (5 / 0,3 д.а.).
 18. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг в геології буріння свердловин і добування нафти і газу зі свердловин. / Василь Мадзігон, Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 2(85) – С. 6 – 13. (8 / 0,5 д.а.).
 19. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг нормування праці та завдання маркетингу в нормуванні праці. / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 10(93) – С. 22 – 28. (7 / 0,4 д.а.).
 20. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару. / Василь Мадзігон, Мирон Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3(129) – С. 101 – 109. (9 / 0,6 д.а.).
 21. Вачевський М.В. Реформа освіти у США та оцінювання компетентностей викладачів навчальних закладів / М.В. Вачевський // Молодь і ринок. – 2014. – №9 (116). – С. 9 – 14. (5 / 0,3 д.а.).
 22. Вачевський М.В. Сутність компетентностей у навчальному процесі та компетентнісний підхід у професійній освіті. / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 8(91) – С. 25 – 32. (8 / 0,5 д.а.).
 23. Вачевський М.В. Суть і принципи організації управління навчальним процесом з використанням менеджменту в системі освіти / Мирон Вачевський, Ірина Спанчак // Молодь і ринок. – 2013. – №9(104). – С.25 – 30. (6 / 0,3 д.а.).
 24. Вачевський М.В. Тенденції розвитку професійно-технічного навчання в умовах неперервної системи освіти. / М.В. Вачевський, В.М. Мадзігон // Молодь і ринок. – 2011. –№ 8 (79) – С. 14 – 17. (4/ 0.2 д.а.).
 25. Вачевський М.В. Теоретичне обґрунтування педагогічних технологій у початковій і основній школі під час трудового навчання для формування професійних компетенцій / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2013. – №4(99). – С.15 – 20. (6 / 0,3 д.а.).
 26. Вачевський М.В. Теоретичні засади використання педагогічних технологій у контексті навчання професійних компетенцій / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2013. – №5(100). – С.13 – 18. (6 / 0,3 д.а.).
 27. Вачевський М.В. Теоретичні основи педагогічних технологій економічного навчання в національній школі / Мирон Вачевський // Молодь і ринок. – 2012. – № 6(89) – С. 29 – 33. (5 / 0,3 д.а.).
 28. Вовк Ю.Я. Капіталізація знань в управління знаннями підприємства / Ю.Я. Вовк // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 1 (17). – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – С. 293-299. – (6 / 0,4 др.арк.)
 29. Вовк Ю.Я. Управління знаннями організації як умова збереження та розвитку культури організації / Ю.Я. Вовк // Вісник черкаського університету. Секція економічні науки. – Випуск 103. – Черкаси, 2015. – С. 93-101 (8 / 0,5 др.арк.)
 30. Вовк Ю.Я. Формування моделі організаційно-інформаційної підтримки управління знаннями промислового підприємства / Ю.Я. Вовк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 23.16. – С. 338 – 346. (9 / 0,6 д.а.).
 31. Вовк Ю.Я. Формування стратегії управління знаннями підприємства / Ю.Я. Вовк, М.М. Баб’як // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. №11, 2013 р. – С. 3-7 (5 / 0,2 д.а.).
 32. Ворончак І.О. Регіональні аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні: методологія та практика оцінювання [Електронний ресурс] / І.О. Ворончак // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/euipdf
 33. Ворончак І.О. Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу / Іван Ворончак, Оксана Кощій // Економічний форум. – 2012. – №3. – С.9 – 17. (9 / 0,6 д.а.).
 34. Ворончак І.О. Ієрархічні рівні соціальної відповідальності бізнесу : сутність та особливості управління / Іван Ворончак // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : економіка і менеджмент. – 2012. – №2(12). – С. 190 – 203. (14 / 0,9 д.а.).
 35. Ворончак І.О. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / Іван Ворончак, Оксана Кощій // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. – 2013. – №5(143). – С.141 – 152. (11 / 0,5 д.а.).
 36. Ворончак І.О. Моделювання розвитку соціальної відповідальності бізнесу регіону / І.О. Ворончак, О.В. Кощій // Вчені записки «Університету КРОК». – 2014. – №36. – С. 45 – 50 (6 / 0,3 д.а.).
 37. Ворончак І.О. Особливості розвитку соціальної відповідальності бізнесу на регіональному рівні / І.О. Ворончак, О.В. Кощій // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №11 (182) – Ч.1 – С. 223 – 232. (10 / 0,6 д.а.).
 38. Ворончак І.О. Пріоритетні напрями регіональної політики розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні / І.О. Ворончак, О.В. Кощій // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2013. – Випуск 4 (32), Том 1. – 300 с. – С.260-268 (9 / 0,5 д.а.)
 39. Ворончак І.О. Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області / Іван Ворончак, Оксана Кощій // Регіональна економіка. Науковий журнал. – 2013. – №2(68). – С.122 – 130. (9 / 0,4 д.а.).
 40. Ворончак І.О. Сутність соціальної відповідальності бізнесу як економічної категорії / Іван Ворончак, Оксана Кощій // Економічний форум. – 2012. – №2. – С.25 – 31. (7 / 0,4 д.а.).
 41. Ворончак І.О. Теоретико-методичні засади оцінювання організаційної культури вітчизняних підприємств за рівнем соціальної відповідальності / І.О. Ворончак // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2016. – № 16. – 163 с. – С. 52-55. (4 / 0,43 д.а)
 42. Ворончак І.О. Формування національної моделі соціальної відповідальності бізнесу : аналіз світового досвіду та перспективи для України / І.О. Ворончак // Науковий Вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.01. – 404 с. – С.195 – 203. (9 / 0,6 д.а.).
 43. Зінкевич В.І. Використання людських ресурсів у агропромислових підприємствах Львівської області. / Василь Зінкевич // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал, – 2012. – № 7(90) – С. 58 – 60. (3 / 0,2 д.а.).
 44. Зінкевич В.І. Зародження освітніх систем під впливом аграрної і індустріальної хвиль. / В.І. Зінкевич // Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» Вип. 1 (70). – Сєвєродонецьк: Видавництво СНУ імені Володимира Даля. 2016. – с. 34-41. (8 / 0,3 д.а.)
 45. Лапчук Я.С. До питання теорії дослідження державного регулювання грошових систем. / Я.С. Лапчук // Науковий вісник херсонського державного університету. Херсон 2014. – Серія економічні науки. Випуск 6, частина 5. – С.9-12 (4 / 0,4 др. арк.)
 46. Лапчук Я.С. Інструментарій грошово-кредитного регулювання. / Я.С. Лапчук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 256-264 (8 / 0,5 др. арк.)
 47. Лапчук Я.С. Суть та цілі грошово-кредитної політики / Я.С. Лапчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.6. – С. 235-242 (7 / 0,5 др. арк.)
 48. Мащакевич М.В. Феномен малого підприємництва в контексті розвитку цілісної економічної системи / Михайло Мащакевич // Молодь і ринок : науково-практичний журнал. – 2012. – №6. – С. 93 – 98. (6 / 0,4 д.а.).
 49. Мащакевич М.В. Формування готовності до організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі як складова підготовки майбутніх менеджерів / М.В. Мащакевич // Молодь і ринок. – 2013. – №8. – С.93 – 99. (7 / 0,3 д.а.).
 50. Мінчак Н.Д. Формування моделі управління розвитком і використанням людських ресурсів підприємств санаторно-курортної сфери / Нінель Мінчак // Науковий вісник НЛТУ України. м. Львів, 2013 р. С.380 – 384. (5 / 0,2 д.а.).
 51. Наконечний Б.В. Економічний аналіз оцінки економічної ефективності інновацій. / Богдан Наконечний, Микола Одрехівський // Вісник Львівської комерційної академії / ред.. кол. : Башнянин Г.І., Аполог В.В., Вовчок О.Д. та ін. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – Вип. 38. – С. 68 – 72. (5 / 0,3 д.а.).
 52. Ожубко Г.В. Дослідження структури професійної діяльності менеджера: теоретичний аспект / Галина Ожубко // Науковий вісник НЛТУ України, 2014. – Випуск 24.5. – С.390-402. (12 / 0,75 д.а.).
 53. Ожубко Г.В. Механізм управління інвестиційним процесом в Україні та її регіонах. / Галина Ожубко // Науковий вісник НЛТУ України, 2014. – Випуск 24.3. – С.241-249. (9 / 0,5 д.а.).
 54. Ожубко Г.В. Механізм управління інвестиційним процесом в Україні та її регіонах. / Галина Ожубко // Науковий вісник НЛТУ України, 2014. – Випуск 24.3. – С.241 – 249. (9 / 0,5 д.а.).
 55. Ожубко Г.В. Психологічні особливості сучасного менеджера. / Галина Ожубко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2012. – Том Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 22. – С. 453 – 465. (12 / 0,5 д.а.).
 56. Ожубко Г.В. Сутність та структура соціального інтелекту. / Галина Ожубко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – вип.17. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. с. 346-358. (13 / 0,8 д.а.)..
 57. Партика І.В. Теоретичні аспекти розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників та підприємства / Ірина Партика // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон: Херсонський державний університет, 2014. – № 8 (Частина 4). – С 74-77. (4 / 0,5 др. арк.)
 58. Партика І.В. Управління розвитком персоналу : соціально-психологічний аспект / Ірина Партика // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 2 (18). – С. 72 – 77. (6 / 0,3 д.а.).
 59. Партики І. В. Сучасні підходи до управління персоналом на інноваційних засадах / І. В. Партика // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8 – С. 559-561. – Режим доступу журналу: http://www.global-national.in.ua. (3 / 0,35 д.а.)
 60. Свінцов О.М. Вплив освітнього комплексу на ефективність функціонування національної економіки / О.М. Свінцов, Г.І. Башнянин, Б.М. Шевчик // Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол.:  Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.] – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – 294 с. (Серія економічна). – С. 19-22 (4 / 0,25 др.арк.)
 61. Свінцов О.М. Значення освіти у стратегії розвитку перехідної системи економіки. / О.М. Свінцов, Г.І. Башнянин, Т.В. Панчишин // Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 372 – 378. (7 / 0,4 д.а.).
 62. Свінцов О.М. Лібералізаційна еластичність економічних систем / О.М. Свінцов, Г.І. Башнянин, Ю.І. Турянський // Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол.:  Башнянин Г.І., Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.] – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 46. – 294 с. – (Серія економічна). – С. 23-27 (5 / 0,3 др. арк.)
 63. Свінцов О.М. Основні проблеми функціонування ринку освітніх послуг. / Олександр Свінцов, Нідія Скірка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип.. 22.8. – С. 375 – 381. (7 / 0,4 д.а.).
 64. Свінцов О.М. Соціально-економічна ефективність освітнього комплексу суспільства. / О.М. Свінцов, Г.І. Башнянин, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного Лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 365 – 369. (5/0,3 д.а.).
 65. Скірка Н.Я. Галузева структура національної економіки і напрями її оптимізації [Електронний ресурс] / Н.Я. Скірка // Ефективна економіка. – 2013. – № 9. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
 66. Скірка Н.Я. Особливості дослідження структури національної економіки / Надія Скірка // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Випуск 23.4. – 2013. – С. 286-292. (7 / 0,3 д.а.).
 67. Скірка Н.Я. Особливості теорії механізму державного структурного регулювання в національній економіці / Надія Скірка // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Випуск 23.3. – 2013. – С. 268 – 275. (8 / 0,3 д.а.).
 68. Скірка Н.Я. Структурні зміни в економіці України та стратегічні напрями державного регулювання / Н.Я. Скірка // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 34 – 37 (4 / 0,25 д.а.).

Тези, опубліковані:

а) на міжнародних конференціях:

 1. Блистів О.М. Моніторинг як засіб оцінювання якості освіти у ВНЗ / Оксана Блистів // Теорія та практика управління педагогічним процесом : Матеріали міжнародної науково-методичної конференції (Одеса, 19-21 червня 2014 р.). – Одеса : Атлант, ВОІ СОІУ, 2014. – 218 с. (2 / 0,11 др. арк.)
 2. Блистів О.М. Проблеми формування управлінської складової в умовах ринкової економіки / Оксана Блистів //Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 12-13 травня 2016 р.). – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – С.216-220. – 252 с. (5 / 0,2 д.а.)
 3. Ворончак І.О. Пріоритетні напрями регіональної політики розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні / І.О. Ворончак, О.В. Кощій // Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф., 20 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред.. кол.: В.Я. Швець [та ін.] – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 253 с. – С.120-122 (3 / 0,15 д.а.)
 4. Ворончак І.О. Регіональні особливості забезпечення соціальної відповідальності бізнесу / І.О. Ворончак // Розвиток нової економічної системи на світовому, державному та регіональному рівнях : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 30-31 січня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. – Львів : ЛЕФ., 2015. – Ч. 1. – 140 с. – С. 131–134. (4 / 0,2 др. арк.)
 5. Зінкевич В.І. Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на формування і розвиток організаційної культури у ВНЗ I-II рівня акредитації. / В.І. Зінкевич, М.М. Баб’як // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти (Modeling of socio-economic processes: regional and industrial aspects). Дрогобич, 12-13 травня 2016 р. – с. 191-195. (4 / 0,3 д.а.)
 6. Зінкевич В.І. Освітній комплекс економіки як фактор адаптації інтелектуальних економічних систем до трансформацій сучасного суспільства. / В.І. Зінкевич, О.М. Свінцов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти (Modeling of socio-economic processes: regional and industrial aspects). Дрогобич, 12-13 травня 2016 р. – с. 169-172. (4 / 0,2 д.а.)
 7. Лапчук Я.С. До питання ефективних інструментів грошово-кредитного регулювання економіки / Я.С. Лапчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи (Львів, 26-27 грудня 2014 року) Ч 1, С. 32-35. (3 / 0,3 др. арк.);
 8. Лапчук Я.С. До питання ефективності грошово-кредитного регулювання / Я.С. Лапчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб’єктів національного господарства. 19-20 грудня 2014 р. // Буковинський державний фінансово-економічний університет. У 3-х частинах. – Чернівці: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Ч. 3. – С.38-40 (3 / 0,3 др. арк.)
 9. Лапчук Я.С. Процентна політика як інструмент Національного Банку / Я.С. Лапчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Здобутки науки у 2014 році»: Збірник центру наукових публікацій. Ч.1. Збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). К.: Центр наукових публікацій. 2014. С. 7-9. (3 / 0,3 др. арк.)
 10. Лапчук Я.С. Управління стабільністю валютних курсів у реаліях сучасної економіки / Я.С. Лапчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки: (м. Дніпропетровськ, 26-27 грудня 2014р.). У 3-х частинах. – Дніпропетровськ НО «Перспектива», 2014. – Ч.1. – С. 43-45. (3 / 0,3 др. арк.)
 11. Мащакевич М.В. Інноваційні технології як чинник забезпечення конкурентоспроможності туристичної галузі України / М.В. Мащакевич, І.Є.Матвій / Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації» (19-21 травня 2016р. М.Львів). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) (С.121-122) (0,1 д.а.)
 12. Мащакевич М.В. ІТ-технології в інноваційному процесі / М.В. Мащакевич, І.Є. Матвій // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками». – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – Електронне видання на CD-R
 13. Мащакевич М.В. Проблеми формування інноваційної культури малих підприємств / М.В. Мащакевич, І.Є. Матвій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти / за ред. Б.Ю. Кишакевича. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016-252 с. – С.213-216 (2 / 0,1 д.а.).
 14. Мінчак Н.Д. Маркетингові стратегії в управлінні людськими ресурсами / Н.Д. Мінчак // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю» 28 березня 2014 року. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 394 с. – С. 207-208 (2 / 0,1 д.а.)
 15. Мінчак Н.Д. Теоретичні аспекти ефективного управління і використання людських ресурсів / Н.Д. Мінчак // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 20 березня 2014 року. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2014. – 233 с. – С. 148-151 (4 / 0,25 д.а.)
 16. Мінчак Н.Д. Управління інноваціями на підприємствах з виробництва мінеральних вод / Н.Д. Мінчак // Збірник матеріалів міжнар. наук. практ. конф. «Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти» За ред. Кишакевич Б.Ю. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2016. – 252 с., С. – 228-232(5 / 0,2 д.а.)
 17. Ожубко Г.В. Дослідження ролі соціального інтелекту як складової професійно важливих якостей менеджера. / Г.В. Ожубко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти» / За ред. Богдана Юрійовича Кишакевича. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 252 с. – С. 223-225 (3 / 0,12 д.а.)
 18. Партика І.В. До проблеми управління та розвитку персоналу на маркетингових та інноваційних засадах / Ірина Партика // Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Донецьк, 16-17 травня 2014 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. У 4-х частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2014. – Ч. 4. – 108 с. – С.85-87. (3 / 0,15 д.а.)
 19. Партика І.В. Освітній комплекс регіону та його економічна безпека / Ірина Партика // Наука як рушійна антикризова сила: міжнародна конференція, м. Київ, 29 березня 2014 р. – Київ: Центр наукових публікацій, 2014. – С.117-119. (3 / 0,15 д.а.)
 20. Партика І.В. Професійний розвиток персоналу підприємства / Ірина Партика / Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. Ч.2. – Тернопіль: Крок, – 2015. – 456 с. – С. 231-232. (2 / 0,2 др. арк.)
 21. Свінцов О.М. Соціалізація в мікроекономічних систем в умовах екстенсифікації, інтенсифікації і детенсифікації у короткотривалому ринковому періоді / О.М. Свінцов, Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук // Стан, проблеми та перспективи розвитку національної економіки: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2015. – Ч. 1. – 116 с. – С. 6-9 (3 / 0,1 др.арк.)
 22. Скірка Н.Я. Оптимальна економічна структура: суть та критерії / Н.Я. Скірка // Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnierstwo -2013», 07-15 wrzesnia 2013 roku. Volume Ekonomiczne nauki. Przemysl, Nauka i studia, S. – 43-44 (2 / 0,1 д.а.)
 23. Скірка Н.Я. Організаційна культура як інструмент менеджменту / Н.Я. Скірка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання соціально-економічних процесів: регіональні та галузеві аспекти» – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.220-223. (3 / 0,15 д.а.).
 24. Скірка Н.Я. Суть та методи державного впливу на формування структурних пропорцій в економіці. / Н.Я. Скірка // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Научният потенциал на света», 17-25 септември, 2013 на Икономики. Дьржавна администрация. – С. 47-49 (3 / 0,15 д.а.)

б) на всеукраїнських конференціях:

 1. Баб’як М.М. Комплексний підхід у підготовці фахівців в контексті реформування системи освіти / М.М. Баб’як // Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції ( м. Дрогобич, 8-9 травня 2015 р.). – Дрогобич : ТзОВ «Трек ЛТД», 2015. – 226 с. – С.162-168  (7 / 0, 4 др. арк.)
 2. Баб’як М.М. Освітній кластер як інноваційний проект територіального державно-громадського управління освітніми системами. / М.М. Баб’як, Ю.С. Хомош // Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу – Львів: Сполом, 2014. – 668 с., С. 534-541 (8 / 0,5 др. арк.)
 3. Баб’як М.М. Стратегічне управління розвитком вищого навчального закладу / М.М. Баб’як // Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково – технічної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2016 р.). – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 174 с. – С. 82–90. (9 / 0,4 д.а.).
 4. Блистів О.М. Реалізація задач оптимізації економічної діяльності у програмному середовищі студентами інформатичних спеціальностей [Електронний ресурс] / Тетяна Козак, Оксана Блистів // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013». – режим доступу : http://project.zu.edu.ua/conference/Conference.php?h_id=4 (0,16 д.а )
 5. Ворончак І.О. Соціальна відповідальність бізнесу як необхідна складова організаційної культури сучасного підприємства / І.О. Ворончак // Сучасні підходи до управління підприємством : Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23 квітня 2015 р. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 544 с. – С. 327–332. (6 / 0,3 др. арк.)
 6. Зінкевич В.І. Роль та місце організаційної культури в системі стратегічного управління підприємствами нафтогазової галузі. / В.І. Зінкевич, В.М. Гуцуляк // Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково – технічної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2016 р.). – Дрогобич: ТзОВ «Трек – ЛТД», 2016. – 174 с. – С. 97-100. (Авторська частка 2 / 0,1 д.а.)
 7. Зінкевич В.І. Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств. / В.І. Зінкевич, В.М. Ожубко // Актуальні проблеми сучасної науки. Збірник тез науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. – 2016. С. 126-128. (Авторська частка 2 / 0,1 д.а.)
 8. Мащакевич М.В. Особливості формування організаційної культури студентів вищих навчальних закладів / М.В. Мащакевич / Нафта і газ. Наука-Освіта-Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 10-11 березня 2016 р.) – Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. –176 с. (С.113-115) (3/ 0,1 д.а.).
 9. Мінчак Н.Д. Професійний розвиток персоналу як складова процесу управління / Н.Д. Мінчак // Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 174 с. –  С. 110-113 (4 / 0,2 д.а.)
 10. Мінчак Н.Д. Раціональне використання природних лікувальних ресурсів (мінеральні води) / Н.Д. Мінчак // Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 квітня 2016 р.) / відп. ред. В.О. Морохова. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – с. 314 – С. 149-151(3 / 0,12 д.а.)
 11. Наконечний Б.В. Особливості лізингу як виду інвестиційної діяльності / Б.В. Наконечний // Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково – технічної конференції (Дрогобич, 10 – 11 березня 2016 р.). – Дрогобич: ТзОВ «Трек – ЛТД», 2016. – 174 с. С. 100 – 105. (6 / 0,25 д.а.).
 12. Ожубко Г.В. Формування системи комунікацій вищого навчального закладу. / Г.В. Ожубко // Нафта і газ. Наука – Освіта – Виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку: матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції (м. Дрогобич, 10-11 березня 2016 р.). – Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2016. – 174 с. – С. 106-109 (4 / 0,2 д.а.)
 13. Партика І.В. Взаємозв’язок організаційної культури та розвитку персоналу / І. В. Партика // Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, мезо- та макрорівні: матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 квітня 2016 р). / відп. ред. В.О. Морохова. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 314 с. – С. 187-190. – Режим доступу: www.economosvita.lntu.edu.ua (4 / 0,15 д.а.) 

в) на регіональних конференціях:

 1. Блистів О.М. Моніторинг фахівців у ВНЗ / О.М. Блистів // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с.,С. 159-161 (3 / 0,15 д.а.)
 2. Вачевський М.В. Основи визначення маркетингу та історія формування маркетингу / М.В. Вачевський // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с., С. 152-155 (5 / 0,25 д.а.)
 3. Ворончак І.О. Проблеми та перспективи інтеграції концепції «соціальної відповідальності бізнесу» в організаційну культуру підприємств регіону / І.О. Ворончак // Актуальні проблеми сучасної науки : збірник ІІ науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. О. Процишин – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015 – 320 с. – С. 175-177 (3 / 0,2 др. арк.)
 4. Ворончак І.О. Регіональна інфраструктура соціальної відповідальності бізнесу : сутність та проблеми розвитку / І.О. Ворончак // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с., С. 174-176 (3 / 0,15 д.а.)
 5. Лапчук Я.С. Суть та функції управлінських рішень в діяльності організації. / Я.С. Лапчук // Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез науково-практичної конференції  викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. / за заг. ред. П. Скотного.  –  Дрогобич:   Редакційно-видавничий  відділ Дрогобицького  державного  педагогічного  університету  імені  Івана, 2016. – 246 с. – С. 120-121 (2 / 0,1 д.а.)
 6. Мащакевич М.В. Організаційна культура як важлива складова управління ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / М.В. Мащакевич / Актуальні проблеми сучасної науки : збірник І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с., с. 162-164 (3 / 0,15 д.а.)
 7. Мащакевич М.В. Особливості організаційної культури підприємств малого бізнесу / М.В. Мащакевич // Актуальні проблеми сучасної науки : збірник ІІ науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. О. Процишин – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015 – 320 с. – С. 178-179 (2 / 0,2 др. арк.)
 8. Мащакевич М.В. Роль керівника-менеджера у формуванні організаційної культури малих підприємств / М.В. Мащакевич / Актуальні проблеми сучасної науки : збірник тез науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016 – 246 с., с. 118-119 (2/ 0,1 д.а.).
 9. Мінчак Н.Д. Особливості професійної підготовки персоналу в готельному, курортному та туристичному сервісі / Н.Д. Мінчак // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с., С. 167-169 (3 / 0,15 д.а.)
 10. Мінчак Н.Д. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу в сфері туристичних послуг / Н.Д. Мінчак // Актуальні проблеми сучасної науки : збірник ІІ науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. О. Процишин – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015 – 320 с., С. 180-182 (3 / 0,2 др. арк.)
 11. Мінчак Н.Д. Формування організаційно-економічного механізму на підприємствах з виробництва мінеральних вод / Н.Д. Мінчак // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник тез III-ої наук. практ. конф. викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка – Дрогобич. 2016, 246 с. – С. – 124-125  (2 / 0,1 д.а.)
 12. Наконечний Б.В. Напрямки підвищення ефективності лізингових операцій / Б.В. Наконечний, В.Д. Хула // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с. – –  С.140-141 (2 / 0,1 д.а.)
 13. Наконечний Б.В. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики / Б.В. Наконечний // Актуальні проблеми сучасної науки : збірник ІІ науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. О. Процишин – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015 – 320 с. – С. 183-185 (3 / 0,2 др. арк.)
 14. Ожубко Г.В. Соціальний інтелект як складова професійно важливих якостей менеджера / Г.В. Ожубко // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с., С. 156-158 (3 / 0,15 д.а.)
 15. Партика І.В. До питань управління розвитком персоналу організації та особливостей впливу організаційної культури / І.В. Партика // Актуальні проблеми сучасної науки : збірник ІІ науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / за ред. О. Процишин – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2015 – 320 с. – С. 186-188 (3 / 0,2 др. арк.)
 16. Партика І.В. Сучасні аспекти управління персоналом та його розвиток / І.В. Партика // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник тез І науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. Скотного П.В. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014 – 320 с., С. 165-166 (2 / 0,1 д.а.)
 17. Партика І.В. Організаційна культура як складова розвитку персоналу / Ірина Партика // Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. / за заг. ред. П. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 246 с., С. 122-124. (3/ 0,15 д.а.)
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Кафедра менеджменту та адміністрування забезпечує викладання таких дисциплін:

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»:

«Планування та організація діяльності підприємств», «Світовий ринок товарів та послуг», «Менеджмент підприємств малого i середнього бізнесу», «Менеджмент у готельному, курортному та туристичному сервiсi», «Основи підприємництва», «Туристичне краєзнавство», «Вступ до фаху «Менеджмент», «Маркетинг», «Маркетингова товарна i цінова політика», «Менеджмент», «Самоменеджмент», «Стратегічне управління», «Теорія організації», «Менеджмент i маркетинг», «Методика викладання економіки», «Системи технологій», «Управлiнськi рішення», «Економіка малих i середніх підприємств», «Основи менеджменту», «Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом».

Ступінь вищої освіти «Магістр»:

«Маркетинг освіти», «Інтелектуальна власність», «Рекламно-iнформацiйна діяльність в туристичній індустрії», «Управління навчально-методичною роботою», «Керівник навчального закладу», «Конфлiктологiя», «Корпоративне управління», «Менеджмент в освiтi», «Менеджмент організацій», «Менеджмент освіти», «Паблік рілейшнз», «Паблік рілейшнз у сфері туризму», «Психологія управління», «Публічне адміністрування», «Соціальна та екологічна безпека діяльності», «Управління змістом робіт та iнформацiйними зв’язками», «Управління санаторно-курортною справою», «Iнвестицiйна діяльність в туристичному бiзнесi», «Iнвестицiйний менеджмент», «Маркетинг інновацій».

Навчальний процес за напрямом підготовки (спеціальністю) «Менеджмент» здійснюється на основі робочих навчальних планів у яких закладена теоретична та  практична підготовка бакалавра і магістра.

Повсякденна підготовка здійснюється на основі робочих програм навчальних дисциплін, в яких розплановано години для лекційних та практичних  занять, питання, що виносяться на самостійне  опрацювання, відповідна література – основна і додаткова, календарні терміни перевірки самостійної роботи студента. З метою підвищення якості навчального процесу та адаптації до Європейської системи освіти, при підготовці фахівців як сучасна технологія навчання використовується Європейська кредитно-трансферна система оцінювання знань студентів.

З метою підготовки та видання навчально-методичної літератури і забезпечення нею навчально-виховного процесу кафедра менеджменту та адміністрування спрямовує свою роботу за наступними напрямками:

 • розробка методичних вказівок для проведення практичних занять. Усі дисципліни, що формують фахівця за напрямом підготовки (спеціальністю) «Менеджмент» забезпечені необхідними методичними матеріалами для проведення практичних занять;
 • самостійна робота студентів забезпечена відповідними методичними рекомендаціями;
 • з окремих дисциплін підготовлені і застосовуються прикладні комп’ютерні програми.

Викладачами випускової кафедри розроблено інструктивно-методичні матеріали у вигляді електронних підручників, що дозволяє підвищити якість навчального процесу.

Навчально-методичний доробок викладачів кафедри

Підручники:

 1. Міжнародний маркетинг. Підручник. / [М.В. Вачевський та ін.]. За ред. д.пед.н., проф. М.В. Вачевського, – К. : «Кондор», 2010. – 410 с. (17 д.а.).
 2. Міжнародний маркетинг. Підручник. / [М.В. Вачевський та ін.]. За ред. д.пед.н., проф. М.В. Вачевського. – К. : «Кондор», 2014. – 358 с. (25,81 д.а.).
 3. Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів. Підручник / [М.В. Вачевський та ін.]. – К. : «Кондор», 2010 – 486 с. (20 д.а.).

Навчальні посібники з грифом МОН України:

 1. Лапчук Я.С. Сучасні економічні теорії : навч. посібн. / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина. – Львів. : «Новий Світ-2000», 2012. – С. 44-81. (38 / 1,6 д.а.).
 2. Лапчук Я.С. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина. – Львів. : «Новий Світ-2000», 2011. – С. 61 – 71. (11 / 0,4 д.а.).
 3. Маркетинг. Формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів : навч. посібн. / [М.В. Вачевський та ін.]. – К. : «Кондор», 2010. – 372 с. (15.5 д.а.).
 4. Свінцов О.М. Історія економічних вчень. Навчальний посібник. / О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, Я.С. Лапчук; за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. А.М. Ващишина. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – С. 99 – 114, 130 – 139, 379 – 395 (15/ 0,6 д.а., 9/ 0,4 д.а., 16/ 0,7 д.а.).
 5. Свінцов О.М. Історія економічних вчень : навч. посібн. 2-ге вид., стереотипне / О.М. Свінцов, Н.Я. Скірка, Я.С. Лапчук; За ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. А.М. Ващишина – Львів : «Новий Світ-2000», 2012. – С. 130 – 143, 99 – 114, 379 – 395 (14 / 0,6 д.а., 16 / 0,7 д.а., 17 / 0,7 д.а.). 

Навчальні посібники з грифом університету:

 1. Ворончак І.О. Інвестиційна діяльність в туристичному бізнесі. Тексти лекцій [для студентів спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Управління туристичною діяльністю»] / І.О. Ворончак. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 124 с. (124 / 7,02 д.а)
 2. Зінкевич В.І. Управління персоналом : методичні матеріали для самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601  «Менеджмент»]. / Василь Зінкевич, Іван Ворончак. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 224 с. (224 / 21,0 д.а.)
 3. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни «Управління трудовими ресурсами» (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», рівня вищої освіти «Магістр») / [В.І. Зінкевич та ін.]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 32 с. (32 / 2,05 д.а.)
 4. Ожубко Г.В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / Г.В. Ожубко // тексти лекцій для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 103 с. ( 103 / 4,7 д.а.)
 5. Свінцов О.М. Методичні рекомендації для організації та проведення практичної підготовки та стажування магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» (Управління навчальним закладом) / О.М. Свінцов, М.В. Мащакевич, Г.В. Ожубко. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 28 с. (28 / 2,05 д.а.)
 6. Свінцов О.М. Методичні рекомендації до написання дипломних магістерських робіт галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Олександр Свінцов, Михайло Мащакевич, Василь Зінкевич. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 58 с. – (13 / 0,8 др.арк., 8 / 0,5 др.арк., 25 / 1,57 др.арк.)

Навчальний процес за напрямом підготовки (спеціальністю) «Менеджмент» забезпечений відповідною навчальною та довідковою літературою. В цілому бібліотечний фонд складає понад 7000 примірників.

При підготовці фахівців з напряму підготовки (спеціальності) «Менеджмент» значна увага відводиться практичній підготовці під час проходження: навчальної практики «Вступ до фаху», економічного комп’ютерного практикуму, виробничої практики і  переддипломної практики на базі виробничих і торговельних підприємств регіону; туристичних, готельних і санаторних закладів м. Трускавець та смт. Східниця; органів державного управління; ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

Студенти спеціальності «Менеджмент» мають можливість реалізувати власні творчі здібності в художніх колективах університету, беруть активну участь у різних культурних та спортивно-масових заходах інституту та університету, серед яких:

 • день першокурсника;
 • огляд-конкурс студентів художньої самодіяльності студентів перших курсів «Дебют»;
 • клуб веселих та кмітливих;
 • красуня університету;
 • конкурс естрадної пісні «Шанс»;
 • козацькі забави;
 • змагання з армреслінгу, волейболу, настільного тенісу, шахів, мініфутболу, легкої атлетики, баскетболу та інших видів спорту;
 • щорічний осінній і весняний туристичний зліт в оздоровчо-спортивному таборі «Смерічка»;
 • музично-розважальні вечірки тощо.

Студентське самоврядування за сприяння керівництва інституту регулярно організовує пільговий перегляд студентами вистав у Львівському обласному академічному музично-драматичному театр імені Юрія Дрогобича.

До послуг студентів тренажерний зал, футбольне поле з штучним покриттям, відкриті майданчики, стадіони, спортивні зали, плавальний басейн та відповідний спортивний інвентар. Студенти мають можливість займатися різноманітними видами спорту в спортивних секціях з настільного тенісу, бадмінтону, ушу, футболу, аеробіки, боксу, вільної боротьби, гирьового спорту.