Кафедра теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання

Кафедра теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання

Завідувач кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент Білинський Ігор Васильович.

Поштова адреса – вулиця Стрийська, 3, м. Дрогобич, контактний телефон(03244) 3-54-65.

Рік заснування кафедри – 1979.

Попередні назви кафедри – кафедра теоретичної фізики, кафедра теоретичної фізики і методики викладання фізики.

Попередні завідувачі кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент Яцишин Василь Петрович (1979 – 1987), доктор фізико-математичних наук, професор Бойчук Василь Іванович (1987 – 12015).

Професорсько-викладацький склад кафедри 12 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 1 доктор наук, доцент; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 кандидати наук, викладачі; 1 старший викладач.

Напрям наукових досліджень:

ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОГЕТЕРОСИСТЕМ

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • квантові основи наноелектроніки;
 • астрономія і методика її викладання;
 • додаткові розділи теоретичної фізики;
 • елементи фізики твердого тіла;
 • комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті;
 • методика викладання фізики;
 • методика викладання фізики у ВНЗ;
 • методика навчання фізики;
 • нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН;
 • основи інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сучасні інформаційні технології;
 • теорія бозон-ферміонних систем;
 • теорія груп і симетрійні властивості кристалів;
 • теоретична механіка;
 • теоретична фізика;
 • фізика квантових систем різної розмірності;
 • динаміка кристалічної гратки (фізика фононів);
 • рівняння математичної фізики;
 • історія фізики;
 • математичні методи фізики;
 • основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти;
 • основи інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • теоретична фізика (класична механіка і основи механіки суцільних середовищ);
 • математичні методи квантової механіки;
 • оптичні властивості напівпровідників і діелектриків.
Особистий склад кафедри

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович – завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
biligor0905@gmail.com

Бойчук Василь Іванович

Бойчук Василь Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Академік АН ВШ України, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:
vasyl.boichuk@gmail.com

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
istolyarchuk@ukr.net

Вороняк Ярослав Михайлович

Вороняк Ярослав Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
v.jaroslav.m@gmail.com

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
hol.wit@gmail.com

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
leshkoroman@gmail.com

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
ioshakleina@gmail.com

Кавецький Тарас Степанович

Кавецький Тарас Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
kavetskyy@yahoo.com

Григорович Андрій Геннадійович

Григорович Андрій Геннадійович – кандидат технічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач, старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:

Шевчук Інна Сергіївна

Шевчук Інна Сергіївна – старший викладач, старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:
i.s.shevchuk@ukr.net

Петриця Андрій Назарович

Петриця Андрій Назарович – кандидат педагогічних наук, викладач.

Контактні засоби зв’язку:
apetrytsya@ukr.net

Кропивницька Катерина Михайлівна

Кропивницька Катерина Михайлівна – діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:

Лепецька Галина Михайлівна

Лепецька Галина Михайлівна – старший лаборант кафедри

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри. Кафедра теоретичної фізики була створена у 1979 році. На кафедрі спочатку працювали такі викладачі: доценти В.П. Яцишин, Л.М. Рогаля, Є.М. Шерегій, старший викладач В.Г. Старий, викладач І.М. Журавель, М.Й. Мелиш. Завідувачем новоствореної кафедри обрано доцента Яцишина В.П. У 1980 році колектив кафедри поповнили В.І. Бойчук, Я.М. Вороняк. Кафедра забезпечувала викладання таких курсів: теоретична фізика (класична механіка, електродинаміка, квантова механіка, статистична фізика і термодинаміка, електронна теорія речовини, фізика елементарних частинок), історія фізики, технічні засоби навчання. У 1987 році В.П. Яцишина призначено проректором із наукової роботи ДДПІ імені І. Франка. На посаду завідувача кафедри обрано доцента В.І. Бойчука. У цьому ж році колектив кафедри поповнився молодим викладачем В.П. Тупичаком, а також досвідченим викладачем, доц. І.В. Гаврищаком, який перед тим обіймав посаду проректора з наукової роботи. З вересня 1987 року кафедра почала читати дисципліни з курсу методики викладання фізики, бо до складу кафедри приєднались доц. М.М. Борис, доц. З.Д. Дробчак, доц. Д.С. Столярчук та ст.викл. І.Р. Ступак, доц. Р.М. Муляр. У 1992 р. кафедра перейменована на кафедру теоретичної фізики та методики викладання фізики. За час із 1992 по 2016 р. колектив кафедри змінювався. Зокрема, на кафедрі деякий час працювали: проф. Цмоць В.М., доц. Морохівський Б.С., які на сьогодні вийшли на пенсію. Крім того, на заслужений відпочинок вийшли Р.М. Муляр, Д.С. Столярчук, З.Д. Дробчак, І.Р. Ступак. Кафедра поповнилась доцентами Білинським І.В., Столярчуком І.Д., Шаклеіною І.О., Гольським В.Б., Лешком Р.Я., ст. викл. Шевчук І.С., викладачами Петрицею А.Н. та Паньків Л.І. У вересні 2015 року кафедру перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання. З вересня 2016 року кафедру очолює доц. І.В. Білинський.

Навчальна діяльність. Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності “Фізика. Математика”, “Фізика. Спеціалізація: інформатика”, “Фізика та астрономія” та “Прикладна фізика та наноматеріали” освітніх рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” і забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Освітній рівень “Бакалавр”: астрономія і методика її викладання (Білинський І.В., Гольський В.Б.); дискретна математика (Григорович А.Г.); комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні та спорті (Петриця А.Н., Шаклеіна І.О.); методика навчання фізики (Столярчук І.Д., Петриця А.Н.); нові інформаційно-комунікативні технології (Шевчук І.С.); основи інформатики та інформаційно-комунікативних технологій (Лешко Р.Я., Гольський В.Б.); проектування інформаційних систем (Григорович А.Г.); сучасні інформаційні технології (Лешко Р.Я.); теоретична механіка (Гольський В.Б.); теоретична фізика (Бойчук В.І., Білинський І.В., Вороняк Я.М., Шевчук І.С.); рівняння математичної фізики (Лешко Р.Я.); інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва (Григорович А.Г.); математичні методи фізики (Лешко Р.Я.); основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти (Паньків Л.І.).

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”: додаткові розділи теоретичної фізики (Білинський І.В.); елементи фізики твердого тіла (Бойчук В.І.); методика навчання фізики (Столярчук І.Д., Паньків Л.І.); фізика твердого тіла (Лешко Р.Я.); історія фізики (Паньків Л.І.).

Освітній рівень “Магістр”: квантові основи наноелектроніки (Гольський В.Б.); методика викладання фізики у ВНЗ (Столярчук І.Д.); теорія бозон-ферміонних систем (Бойчук В.І.); теорія груп і симетрійні властивості кристалів (Білинський І.В.); фізика квантових гетеросистем різної розмірності (Столярчук І.Д.); динаміка кристалічної гратки (фізика фононів) (Білинський І.В.).

Наукова діяльність. З 2012 до 2016 року викладачі кафедри працювали над двома проблемами “Оптичні та електричні властивості напівпровідникових наногетеросистем” та “Прикладні навчальні завдання з фізики як основний компонент методичних навчальних систем”.

За час існування колектив кафедри пройшов шлях від сукупності талановитих викладачів до неординарного наукового колективу. Співробітники кафедри працюють над комплексною науковою темою “Оптичні та електричні властивості наногетеросистем”. За час існування на кафедрі виконано і захищено 3 докторські та 12 кандидатських дисертацій. Цей успіх забезпечується систематичною працею кожного науковця та відповідними організаційними заходами кафедри. Зокрема, систематично працює науковий семінар із проблем фізики напівпровідникових гетероструктур та науковий семінар із проблем удосконалення форм і методів вивчення фізики у загальноосвітній школі.

На кафедрі теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання діє аспірантура із спеціальності “Фізика напівпровідників і діелектриків”, відкрито докторантуру з цієї ж спеціальності. Випускник докторантури – завідувач кафедри, доц. Білинський І.В. підготував до захисту докторську дисертацію.

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з педагогічних, природничих та гуманітарних наук.

Конференції, проведені кафедрою:

Починаючи з 1997 року, регулярно проводились міжнародні конференції “Актуальні проблеми фізики напівпровідників” (23 – 27 червня 1997 р., 21 – 26 червня 1999 р., 25 – 30 червня 2001 р., 23 – 27 червня 2003 р., 26 – 30 червня 2005 р., 23 – 26 вересня 2008 р., 28 вересня – 1 жовтня 2010 р., 25 -28 червня 2013 р., 16 – 20 травня 2016 р.)

У травні 2007 р. та січні 2010 р. були проведені виїзні семінари Західного наукового центру НАН України на тему: “Фізика наноструктур та систем із сильними електронними кореляціями”.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом фізики НАНУ, Інститутом фізики напівпровідників імені В. Лашкарьова НАНУ, Інститутом ядерних досліджень НАНУ, Науково-дослідним інститутом педагогіки АНПУ, Львівським національним університетом імені І. Франка, Національним університетом “Львівська політехніка”, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника.

Міжнародна співпраця. Колектив кафедри співпрацює і з закордонними університетами, а саме: Університетом імені М. Склодовської-Кюрі (Польща), Жешівським університетом (Польща), Університетом м. Лечче (Італія), Мінесотським державним університетом (США), Східним Китайським університетм науки і технології, Університетом хімічної технології та металургії (Болгарія), Інститутом комплексних матеріалів (Німеччина), Національним інститутом перспективної промислової науки та технології (Японія).