Кафедра методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва

Кафедра методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва

Завідувач кафедри – Оршанський Леонід Володимирович, доктор педагогічних наук, професор.

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, ауд. № 9.

Контактний телефон(03244) 2-37-42.

Рік заснування кафедри – 1991 р.

Попередні назви кафедр – методики та історії народних художніх промислів (1991 – 2000 рр.); декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну (2000 – 2009 рр.); методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (з 2009 р.).

Попередні завідувачі кафедр – Кот Мирослава Петрівна, заслужений майстер народної творчості України, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 9 викладачів, з них: 2 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти; 2 старших викладачі, 1 викладач.

Оршанський Леонід Володимирович Оршанський Леонід Володимирович

доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедрою

Мельник Галина Миколаївна Мельник Галина Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Котик Ірина Василівна Котик Ірина Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Ліщинська-Кравець Галина Львівна Ліщинська-Кравець Галина Львівна

старший викладач

Ясеницький Володимир Євгенович Ясеницький Володимир Євгенович

старший викладач

Нищак Іван Дмитрович Нищак Іван Дмитрович

доктор педагогічних наук, доцент

Пагута Мирослав Вікторович Пагута Мирослав Вікторович

кандидат педагогічних наук, доцент

Матвісів Ярослав Ярославович Матвісів Ярослав Ярославович

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Гром Галина Львівна Гром Галина Львівна

викладач

На усіх ступенях вищої освіти кафедра є випусковою для таких спеціальностей:

«Середня освіта (трудове навчання та технології, інформатика)»;

«Професійна освіта (Транспорт)».

Науково-дослідницька робота

Кафедральна тема наукового дослідження: «Теоретико-методичні засади проектування інноваційних педагогічних систем підготовки фахівців у галузі технологічної та професійної освіти».

Термін виконання теми: 2015 – 2019 рр.

Керівник наукової теми: док. пед. наук, професор Оршанський Л.В.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Графічна підготовка: Нарисна геометрія. Креслення. Інженерна та комп’ютерна графіка. Комп’ю­терна графіка. Основи 3-D графіки і комп’ютерної анімації. Рисунок.

Проектна підготовка: Системи автоматизованого проектування. Основи дизайну. Основи інженерно-педагогічної творчості. Комп’ютерний дизайн. Основи композиції. Технічна творчість учнів.

Технологічна підготовка: Виробниче навчання (ручна і механічна обробка металів). Практикум у навчальних майстернях. Обладнання швейного виробництва. Економіка та організація швейного виробництва. Експлуатація та ремонт побутової техніки. Історія костюму.

Художньо-прикладна підготовка: Практикум з художньої обробки матеріалів. Основи художнього проектування. Декоративно-прикладна творчість учнів. Декоративно-ужиткове мистецтво. Теорія та історія ДУМ. Спецмалювання.

Методична підготовка: Основи наукових досліджень. Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти. Методика навчання креслення. Методика навчання технологій. Теорія і методика виховної роботи у ПТНЗ. Теорія і методика позашкільної освіти. Теорія і методика професійного навчання. Теорія і методика профорієнтаційної роботи. Основи теорії технологічної освіти. Професійна педагогіка. Креативні технології навчання. 

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».