Меню

Кафедра методики музичного виховання і диригування

Завідувач кафедри – доктор мистецтвознавства, професор – Бермес Ірина Лаврентіївна

Поштова адреса – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І.Франка, 11.

Контактні телефони(03244) 2-16-14

Рік заснування кафедри – 1960.

Попередні назви кафедри – Музики і співів; Методики музичного виховання, співів і хорового диригування. У 2002 році кафедру перейменовано на кафедру Методики музичного виховання і диригування.

Попередні завідувачі кафедри – Анатолій Рябчун, Юліан Корчинський, Григорій Голик, Михайло Бурбан, Петро Гушоватий.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 20 викладачів, з них: 1 доктор наук, 3 професори, 6 кандидатів наук, 9 доцентів, 4 ст. викладача, 4 викладачі.

13 концертмейстерів, з них 5 провідних. При кафедрі створена науково-дослідна лабораторія з проблем музично-естетичного виховання молоді.

Напрям наукових досліджень:

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

  • Диригування і практикум роботи з хором;
  • Хоровий клас і практикум роботи з хором;
  • Хорознавство;
  • Хорове аранжування;
  • Методика музичного виховання;
  • Історія театру.

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники»

Професорсько-викладацький склад кафедри

Бермес Ірина Лаврентіївна

Бермес Ірина Лаврентіївна
завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор.

Контактні засоби зв’язку:
irunabermes@ukr.net

Дацюк Степан Якович

Дацюк Степан Якович
директор Інституту музичного мистецтва, заслужений працівник культури України, професор.

Салій Степан Ілліч

Салій Степан Ілліч
кандидат педагогічних наук, доцент.

Матійчин Ірина Мстиславівна

Матійчин Ірина Мстиславівна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
irynam65@ukr.net

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна
кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

Гнатів Зоряна Ярославівна

Гнатів Зоряна Ярославівна
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
gnativz@ukr.net

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна
кандидат філософських наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
viktoriya_322@meta.ua

Стець (Дицьо) Галина Володимирівна

Стець (Дицьо) Галина Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
stetshalyna@ukr.net

Гушоватий Петро Васильович

Гушоватий Петро Васильович
заслужений працівник культури України, професор.

Контактні засоби зв’язку:
gushovatiy@bigmir.net

Михаць Микола Григорович

Михаць Микола Григорович
заслужений діяч мистецтв України, доцент (за сумісництвом).

Контактні засоби зв’язку:
dzvina_@ukr.net

Кобільник Лілія Іонівна

Кобільник Лілія Іонівна
старший викладач.

Медвідь Тетяна Олександрівна

Медвідь Тетяна Олександрівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач, вчитель-методист.

Контактні засоби зв’язку:
tatjana.medvid@gmail.com

Контактні засоби зв’язку:

Контактні засоби зв’язку:
voloho8@meta.ua

Контактні засоби зв’язку:
xrustunka-27@ukr.net

Контактні засоби зв’язку:
Dovhoshyya_vasyl@ukr.net

Контактні засоби зв’язку:

Концертмейстерський склад кафедри

Ананенко Наталія Юріївна

Ананенко Наталія Юріївна
провідний концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Андрух Лілія Романівна

Андрух Лілія Романівна
провідний концертмейстер.

Контактні засоби зв’язку:
andrukh_liliya55@ukr.net

Коваль Галина Григорівна

Коваль Галина Григорівна
провідний концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Олійник Ірина Романівна

Олійник Ірина Романівна
провідний концертмейстер.

Шкраба (Блажкевич) Наталія Романівна

Шкраба (Блажкевич) Наталія Романівна
провідний концертмейстер.

Контактні засоби зв’язку:
natali2010a@gmail.com

Гаєвич Аліса Романівна

Гаєвич Аліса Романівна
концертмейстер.

Конарська Уляна Володимирівна

Конарська Уляна Володимирівна
концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Лисик Іван Зеновійович

Лисик Іван Зеновійович
концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Контактні засоби зв’язку:
mustectvo@ukr.net

Лензіон Яна Павлівна

Лензіон Яна Павлівна
концертмейстер, магістр музичного мистецтва.

Олач Юлія Ігорівна

Олач Юлія Ігорівна
концертмейстер, магістр музичного мистецтва.

Сятецька Ольга Михайлівна

Сятецька Ольга Михайлівна
концертмейстер.

Тимик Катерина Григорівна

Тимик Катерина Григорівна
концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Хрипун Роман Олегович

Хрипун Роман Олегович
концертмейстер, магістр педагогічної освіти.

Андрусишин Тетяна Богданівна

Андрусишин Тетяна Богданівна
старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:
tanya_andrusyshyn@ukr.net

Історія кафедри. Кафедра – один з трьох підрозділів музично-педагогічного факультету.

В листопаді 1966 року кафедру „Музики і співів” (така початкова назва) було розділено на дві:

1) теорії, історії музики та гри на музичних інструментах;

2) методики музичного виховання, співів та хорового диригування.

Ця назва проіснувала до 2002 року, коли відбулася реорганізація кафедр факультету.

Від дня створення (1960 р.) до вересня 1972 р. кафедрою керував досвідчений музикант і організатор Анатолій Рябчун. Його діяльність співпала з періодом становлення музичної освіти в педвузах України. Під його орудою було піднято на професійний рівень музичну освіту на філологічному факультеті, а також на факультеті підготовки вчителів початкових класів. А. Рябчун був одним з ініціаторів відкриття музично-педагогічного факультету, а керована ним кафедра комісією МО УРСР була визнана провідною серед подібних у педвузах України.

Від 19 вересня 1972 року кафедрою керував Заслужений діяч мистецтв України, колишній художній керівник Прикарпатського ансамблю пісні і танцю „Верховина” Юліан Корчинський. Здібний диригент і організатор, він створив особливий мікроклімат у колективі: високу вимогливість до хорового виконавства, особливий наголос на роботу із загальноосвітніми школами і, головне, міцне опертя на українську класику та народну творчість. Сам чимало сил віддав збору, опрацюванню і публікації фольклорних матеріалів. Найвідоміші його збірки –„ Бойківські та лемківські народні пісні” (1970), „Українські народні пісні” (1973), „Карпатські струмочки” (1979), „Пісні з Львівщини” (1988). Мав неабиякий дар впливати на молодь: вшановуючи ювілей І.Франка, студенти під його керівництвом звернулись з проханням до багатьох відомих композиторів колишнього СРСР озвучити твори великого Каменяра, і чимало знаних авторів із задоволенням відгукнулися на цей заклик. Підтримував приятельські стосунки з видатними музикантами, передусім з Народним артистом УРСР А.Кос-Анатольським. Помер 12 січня 1990 року.

Після смерті Ю. Корчинського кафедрою упродовж чотирьох років керував кандидат педагогічних наук Григорій Голик. Дисертаційну роботу на тему „Роль учбового хору музпедфакультету у формуванні творчих здібностей студентів” захистив у Москві під керівництвом О. Апраксіної в 1973 році. Працював у Івано-Франківському, Вінницькому педінститутах, де набував педагогічного досвіду. У 1986 р. перейшов на роботу до Львова, а з вересня 1991-го – знову повернувся в Дрогобич. Останнім часом опублікував монографію „Музичне виховання в українській школі” (1998), в якій спробував узагальнити досвід масового музичного виховання в Україні і світі.

Після від’їзду Г. Голика, керівництво кафедрою очолив кандидат мистецтвознавства Михайло Бурбан (дисертацію на тему „Музичний спектакль для дітей в українському театрі” захистив у Грузинському державному театральному інституті ім. Ш. Руставелі). Автору ряд публікацій у різноманітних всеукраїнських періодичних виданнях. Опублікував низку навчально-інструктивних матеріалів для потреб музпеду і загальноосвітньої школи. Підготував до друку дві монографічні роботи довідкового плану про хорові колективи та диригентів Львівщини й України. Керував факультетським симфонічним оркестром та був головою музично-просвітницького товариства „Боян Дрогобицький”, з чоловічим хором якого виступав як на Львівщині, так і за кордоном (тричі у Польщі, 1996, 1999, 2000).

Від вересня 2001 року завідувачем кафедри працює Заслужений працівник культури України, доцент Петро Гушоватий. Після реорганізації кафедр факультету (їх було створено три) кафедра отримала назву „Кафедра методики музичного виховання і диригування”.

З 2015 року кафедру очолила доктор мистецтвознавства, професор Бермес Ірина Лаврентіївна.

Сьогодні в підрозділі працює 20 висококваліфікованих викладачів, серед яких:

Ірина Бермес – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри, (автор багатьох розвідок з проблем розвитку хорового мистецтва, монографії «Еволюція хорового руху на Дрогобиччині в контексті розвитку культури Галичини», Дрогобич, 2002 та укладач програм з курсу «Диригування», «Історія театру», «Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ», «Методика викладання диригування») .

Степан Дацюк  – Заслужений працівник культури України, доцент (на посаді професора), директор Інституту музичного мистецтва. Керівник народного студентського камерного хору „Gaudeamus” – переможця багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів.

Степан Салій  – кандидат педагогічних наук, доцент (дисертація на тему „Шляхи забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителя загальноосвітньої школи”). Автор понад 20 опублікованих статей. Керував вокально-хореографічним ансамблем „Пролісок”.

На посаді старшого викладача працює відома співачка-бард Лілія Кобільник – учасниця багатьох фестивалів естрадної пісні („Червона рута”, „Золоті ключі”).

Микола Михаць –Заслужений діяч мистецтв України, доцент.

Юрій Добуш – керівник народного вокально-хореографічного ансамблю „Пролісок”, доцент.

Для покращення якості підготовки майбутніх вчителів музики до роботи в школі для керівництва практикою залучаються провідні вчителі музики, які працюють на кафедрі:

Тетяна Медвідь – відмінник освіти, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Ірина Матійчин – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Кафедрою налагоджено зв’язок зі школами, зокрема з хоровими колективами, до роботи з якими залучаються студенти Інституту. Як підсумок, проводяться регіональні дитячі хорові фестивалі під назвою „Ми діти твої, Україно!”.

За останні роки значно покращилась наукова робота викладачів, які  постійно працюють над розробкою методичного забезпечення предметів, які читаються на кафедрі: „Методика музичного виховання”, „Диригування”, „Хоровий клас і практикум роботи з хором”, „Хорове аранжування”, „Хорознавство”, „Педагогічна практика” для підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів  – „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”.

Кафедра  «Методики музичного виховання і диригування». Створена на основі кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування у вересні 2001 року.

Основну увагу кафедра зосереджує на підготовці висококваліфікованих вчителів музичного мистецтва загальноосвітньої школи, керівників хорових колективів. Дбаючи про наукові досягнення, викладачі працюють над кафедральною темою «Музична освіта і хорове мистецтво України в національному та європейському культурно-освітньому просторі».    Працюючи над методичним забезпеченням предметів, що читаються на кафедрі, збагаченням репертуару хорових  колективів, слід відзначити роботи: проф. Дацюка С. Я. (“Співає “ Гаудеамус”), доц. Матійчини І. М. («Репертуар хорового класу», Вип. 1,2,3.), доц. Салія С. І. (Українські народні пісня в обробці для хору «Повій вітре», Роль самоосвіти у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва), ст. викл. Василик Д.М. («Наш хор: твори для шкільного хору на вірші Тараса Шевченка»), ст. викл. Кобільник Л. І. («До рідного краю. Вокальні твори для жіночого та чоловічого голосів») та ін. Ці репертуарні збірники рекомендовані Вченою радою ДДПУ ім. Івана Франка як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів освіти.

Викладачі кафедри керують мистецькими колективами, які є лауреатами Міжнародних музичних конкурсів та фестивалів. Серед них:

  • Студентська народна хорова капела “Гаудеамус” (керівник проф. Степан Дацюк) – учасник міжнародних конкурсів та фестивалів, які відбуваються в Україні та за її межами.
  • Народний чоловічий камерний хор “Боян Дрогобицький” (керівник проф. Петро Гушоватий) – учасник міжнародних конкурсів та фестивалів.

За час свого існування кафедра стала доброю школою підготовки фахівців-диригентів. Протягом тривалого часу на ниві виховання хормейстерів працюють проф. Бермес І. Л., Дацюк С. Я., Гушоватий П. В., доц. Ластовецька Л.В.,  Салій С.І., Матійчин І. М., Синкевич Н. Т.,  Добуш Ю. В., Михаць М. Г., Гнатів З. Я., Стець Г. В., Полюга В. В., старші викладачі Кобільник Л. І., Сможаник О. С., Василик Д. М., Медвідь Т. О., молоді викладачі Голубінка Х. М., Михаць Р. М., Довгошия В. В.

У червні на кафедрі відкрито аспірантуру з галузі знань  02 «Мистецтво та культура» спеціальність 025 «Музичне мистецтво».