Меню

Матійчин Ірина Мстиславівна

Матійчин Ірина Мстиславівна

МАТІЙЧИН ІРИНА МСТИСЛАВІВНА – кандидат мистецтвознавства, доцент.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію „Василіянське піснярство кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. як феномен галицької музичної культури”.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів і конференцій. Автор 40 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: музично-виховне значення української духовної пісні.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Матійчин І. М. Репертуар хорового класу // навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни „Хоровий клас і практикум роботи з хором” для студентів ОКР „Бакалавр”, ОКР „Спеціаліст”. Вип. І. [упор. Матійчин І. М.] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 82с.
 2. .Матійчин І. М. Репертуар хорового класу // навчальний посібник з дисципліни „Хоровий клас і практикум роботи з хором” для студентів ОКР „Бакалавр”. Вип. ІІ. [упор. Матійчин І.М.] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2012. – 96с.
 3. Матійчин І. М. Репертуар хорового класу: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Диригування і практикум роботи з хором» (Змістовий модуль «Хоровий клас») [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»*] / упорядник Ірина Матійчин. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2016.

   Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених МОН України

 1. Матійчин І. М. Отець Лев Джулинський в історії розвитку української духовної пісні кінця ХІХ – початку ХХ ст.  / І. М. Матійчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – № 1. – 2011. – 230 с. – С.97-103.
 2. Матійчин І. М. Хоровий диригент Ігор Жук (штрихи до портрета) / І. М. Матійчин // Молодь і ринок. – № 9 (80). – 2011. – 160 с. – С. 69-73.
 3. Матійчин І. М. До питання зародження нового етапу духовної пісні в Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. / І. М. Матійчин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 94-101.
 4. Матійчин І. М. Пісенна творчість отця Володимира Стеха у контексті його релігійно-просвітницької діяльності / І. М. Матійчин // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97). – 96-100.
 5. Матійчин І. М. Василіянські піснетворці – зачинателі нового етапу розвитку української духовної пісні / І. М. Матійчин // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105). – 73-76.
 6. Матійчин І. М. Паралітургійна спрямованість василіянської пісенності / І. М. Матійчин // Наукові записки ТДПУ. Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль, 2014. – № 2. – С.57 – 63.
 7. Матійчин І. М. Василіянська пісня кінця ХІХ ст. через призму мовних процесів / І. М. Матійчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №9 (128). – С. 54 – 59.
 8. Матійчин І. М. Використання збірників церковних пісень як посібників для музичного виховання школярів (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / І. М. Матійчин // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132). – С. 97 – 102.

Публікації у наукових виданнях

 1. Матійчин І. М. Актуалізація духовнопісенної творчості як вияв суспільно-історичної свідомості українців Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  / І.  М. Матійчин  // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції / Ред.-упор. П. Гушоватий, З. Гнатів. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – № 12 (119). – С.152  –  164.