Меню

Полюга Вікторія Володимирівна

Полюга Вікторія Володимирівна

ПОЛЮГА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА –  кандидат філософських наук, доцент.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію «Проблема буття людини у творчості Василя Стуса: екзистенційний вимір».

Учасник науково-практичних конференцій, читань та симпозіумів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Автор 28  публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: проблеми філософії музики та їх значення в освітньо-мистецьких процесах сьогодення. Питання герменевтики в музичному мистецтві.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Полюга В. В. Музична творчість – основа розвитку особистості [метод. реком.] / Полюга Вікторія // Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2014. – 48с. 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених МОН України

 1. Полюга В. В. Абсурд і бунт як „вірність самому собі” у філософії Василя Стуса та Альбера Камю / В. В. Полюга // Практична філософія. – Київ, “ПАРАПАН”, 2012. – №2.– С.69-75.
 2. Полюга В. В. Музика. Творчість. Інтерпретація (Спроба філософського аналізу) / В. В. Полюга // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93). – 91-95.
 3. Полюга В. В. Філософсько-концептуальні засади осмислення проблеми творчості / В. В. Полюга // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 4 (87). – С. 116-120.
 4. Полюга В. В. Відданість мистецтву!!! / В. В. Полюга // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94). – С.76 – 78.
 5. Полюга В. В. Музика як екзистенційна творчість / В. В. Полюга // “Молодь і ринок”. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – С.91 – 95.
 6. Полюга В. В. Феномен інтерпретації в музиці: філософський аспект / В. В. Полюга // Журнал “Практична філософія”. – Київ, “ПАРАПАН”, 2013. – №3.– С.59 – 64.
 7. Полюга В. В. Творчий акт, музика, екзистенція – феномени особистісного буття людини / В. В. Полюга // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2014. – № 10 (117). – С. 105-108.
 8. Полюга В. В. Екзистенційна парадигма музичної творчості / В. В. Полюга // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. – Острог, 2015. – Вип.17. – С.8 – 12.
 9. Полюга В. В. Проблема синергетики в контексті сучасної музичної освіти / В. Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 17 – 22.
 10. Полюга В. В. Атрактори синергійносьі музичної освіти / В. В. Полюга // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. − №1 (132). – С. 44 – 46.
 11. Полюга В. В. Дисипативні системи синергетики в музичній освіті / В. В. Полюга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал Суми 2015 – №8 (52). – С. 87 – 94.

Публікації у наукових виданнях

 1. Полюга В. В. Проблема творчості у музичному мистецтві (філософський дискурс) / В. В. Полюга // Хорове мистецтво України та його подвижники : матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. –  С. 279 – 286.
 2. Полюга В. В. Науковий аналіз публіцистики Нестора Нижанківського у монографії Уляни Молчко (критичний відгук) / Франківець, часопис Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Дрогобич, 2015 р.