Меню

Салій Степан Ілліч

Салій Степан Ілліч

САЛІЙ СТЕПАН ІЛЛІЧ – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію „Шляхи забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителя загальноосвітньої школи”. Автор 62 публікації.

Сфера наукових зацікавлень: самоосвіта одна з форм підвищення професійної діяльності вчителів музичного мистецтва загальноосвітньої школи.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Салій С. І. Українські народні пісня в обробці для хору «Повій вітре»: Навчально-методичний посібник / С. І. Салій. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2015. – Ч. 1. – 37 с.
 2. Салій С. І. Роль самоосвіти у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва. Навчально-методичний посібник / С. І. Салій. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 56 с. 

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених МОН України

 1. Салій С. І. Професійна підготовка майбутніх вчителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні / С. І.Салій // Молодь і ринок. Дрогобич, 2011, № 8(79). – С. 66-69.
 2. Салій С. І. Випускники Київської академії – видатні музиканти XVIII – початку XX століття / С. І.Салій // Молодь і ринок. Дрогобич, 2011, № 10(81). – С.91-96.
 3. Салій С. І., Салій В.С. Структура підготовки майбутніх учителів музики до роботи з дитячими хоровими колективами в Україні / С. І.Салій // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93). – 81-87.
 4. Салій С. І., Салій В.С. Елементи музично-театральної діяльності в естетичному вихованні підлітків / С. І.Салій, В. С. Салій // Наукові записи Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О.С.Смоляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2014. – №1 – С.110–116.
 5. Салій С. І., Салій В.С. Професійна діяльність вчителя музики та його образотворче мислення / С. І.Салій, В. С. Салій // Молодь і ринок. – №11(106). – 2013. – С.102-106.
 6. Салій С. І. Українські композитори та їх внесок у музично-естетичне виховання учнів загальноосвітньої школи / С. І.Салій // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − №9 (128). – С. 73 – 77.
 7. Салій С. Дитячий хоровий колектив «Cantus» Трускавецької дитячої школи мистецтв і його репертуарно-концертна практика / С. І.Салій // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич, − № 12 (131). – С. 118 – 121. 

Публікації у наукових виданнях

 1. Салій С. І. Спогад про друга / С. І.Салій // Роман Совʼяк митець і людина / Ред.-упор.: Л.Філоненко, О.Німилович. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 120-122.
 2. Салій С., Салій В. Хорова творчість композитора і диригента Максима Копка. – Дрогобич / Салій С., Салій В. // Хорове мистецтво України та його подвижники Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 191–197.