Меню

Стець (Дицьо) Галина Володимирівна

Стець (Дицьо) Галина Володимирівна

СТЕЦЬ (ДИЦЬО) ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА  – кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію „Тенденції розвитку методики викладання музики у загальноосвітніх школах України ( друга половина ХХ− початок ХХІ століття)”.

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних семінарів  і конференцій. Автор 22 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: розвиток методики викладання музичного мистецтва в загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ− початок ХХІ століття)”.

Публікації у наукових фахових виданнях, затверджених МОН України

 1. Стець Г. В. Методологічні принципи та закономірності викладання музики в школах України на порубіжні ХХ – ХХІ ст. / Г. В. Стець // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2012. – № 10 (93). – 156–
 2. Стець Г. В. Особливості та зміст музичного навчання і виховання у вітчизняних загальноосвітніх закладах всередині ХХ ст. / Г. В. Стець // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – С. 148–
 3. Стець Г. В. Музичне виховання в Україні: ретроспективний аналіз / Г. В. Стець // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2013. – № 1. – С. 281–
 4. Стець Г. В. Гуманізація як одна з тенденцій методики навчання музики другої половини XX─ початку XXΙ століття / Г. В. Стець // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова . Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. – Випуск 16 (6). Частина ІІ.– К.: НПУ, 2014. –  С. 51–56.
 5. Стець Г. В. Використання інноваційних технологій у вокально-хоровому вихованні / Г. В. Стець // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2015. –  № 8 (127). – С. 90 – 94.

Публікації у наукових виданнях

 1. Стець Г. В. “По діброві вітер виє”, “Ой, у лузі червона калина”, “Темненькая нічка”, “Чом ти не прийшов” // Народна пісня на уроках музичного мистецтва у загальноосвітній школі. Випуск № 2. Методичні рекомендації / упор. П.Гушоватий. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2013. – С. 10–11, 32–34, 37–39, 58–59.
 2. Стець Г. В. Методологічні засади музичного розвитку особистості на основі колективної співацької діяльності / Г. В. Стець // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 7.─Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013.─ С.39-46.
 3. Стець Г. В. Життя, віддане музиці ( до 10-річчя з дня смерті Богдана- Юрія  Янівського ) / Г. В. Стець // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич.─ Дрогобич:Видавничий відділ. – – С. 171–175.
 4. Стець Г. В. Перлина рідної культури ( до 135- річчя від дня народження Василя Безкоровайного ) / Г. В. Стець // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік /  Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ.–– С. 116–119.
 5. Стець Г. В. Використання інформаційних технологій як одна з тенденцій розвитку методики музичного навчання / Г. В. Стець // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014.– С. 35 – 42.
 6. Стець Г. В. Людина-легенда, що пройшла „З піснею через світ”. (До 140-річчя від дня народження Олександра Кошиця) / Г. В. Стець // Календар класного керівника на 2015−2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ − 2015. − С. 25 –
 7. Стець Г. В. Він тільки музикою жив (До 150-річчя від дня народження Дениса Січинського) / Г. В. Стець // Календар класного керівника на 2015−2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. − Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка − 2015. − С. 39 – 42.
 8. Стець Г. В. Сучасні тенденції розвитку методики викладання музики / Г. В. Стець  // Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених «Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання». − Дрогобич, 2015. − Вип.9. – С. 39 – 46.
 9. Стець Г. В. Проблемні аспекти формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Г. В. Стець // Проблеми та перспективи розвитку освіти: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 березня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. − С.61 − 63. 

Статті у зарубіжних виданнях

 1. Стець Г. В. Тенденції сучасної загальної музичної освіти дітей в Україні / Г. В. Стець //  Новые технологии в образовании: Материалы XVI Международной научно-практической конференции (8 января 2014 г., Таганрог): Сборник научных трудов / Научный ред. И.А.Рудакова. ─ М.: Издательство Спутник +, 2014. – С. 130–134. 

Статті у міжнародних науково-метричних базах даних

 1. Стець Г. В. Сучасні підходи до формування вокально-хорових навичок учнів на уроках музичного мистецтва / Г. В. Стець // Науковий журнал «ScienseRise» № 2/5 (19). – 2016. – С. 55 – 60.