Меню

Синкевич Наталія Тадеївна

Синкевич Наталія Тадеївна

СИНКЕВИЧ НАТАЛІЯ ТАДЕЇВНА кандидат мистецтвознавства, доцент.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурні функції українського хорового мистецтва».

Учасник міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів. Автор 52 публікацій.

Сфера наукових зацікавлень: українське хорове мистецтво: історія і сучасність.

Перелік публікацій

Посібники з грифом університету

 1. Синкевич Н. Т. «Вербовая дощечка» / Народна пісня на уроках музики у загальноосвітній школі (молодші класи). Методичні рекомендації / [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 16.
 2. Синкевич Н. Т. «Ой чи є, чи нема», «Болять мене руки», «Нова радість стала», «Коломийка» / Народна пісня на уроках музики в загальноосвітній школі. Методичні рекомендації. – Вип. 2. / [упор. П. Гушоватий]. – Дрогобич : редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – С. 49 52; 61
 3. Станіслав Людкевич «Хоровий цикл «Чабарашки» для мішаного хору в супроводі фортепіано»: навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Хоровий клас та практикум роботи з хором» [для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», ОКР «Спеціаліст» спеціальності 7.02020401 «Музичне мистецтво»] / Ред.-упоряд., автор вступної статті Наталія Синкевич. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 46 с.
 4. Синкевич Н. Т. «Дзвони щедрівки», «Косарі», «Максим козак Залізняк», «Перепілка» / Народна пісня в репертуарі шкільних хорів та ансамблів. Вип. № 3. Методичні рекомендації / [упор. З. Гнатів]. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – С. 14 17; 27 36, 47 – 51.

Публікації у наукових фахових виданнях,  затверджених МОН України

 1. Синкевич Н. Т. Національний „Обрядовий архетип” у хорових циклах Кирила Стеценка й Левка Ревуцького / Н. Т. Синкевич // Студії мистецтвознавчі. Число 1 (33). Театр. Музика. Кіно, Видавництво ІМФЕ, К., – 2011. – 144с. С.66-71.
 2. Синкевич Н. Т. Соціально-архетипове підґрунтя національно-хорового мистецтва / Н. Т. Синкевич // Тернопільський національний університет ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – 2012, С. 129-135.
 3. Синкевич Н. Т. Соціокультурні функції українського хорового мистецтва в детермінантах тоталітаризму / Н. Т. Синкевич // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – Київ: Міленіум, 2012. – № 3. – С. 179-183.
 4. Синкевич Н. Т. Організація української хорової діяльності у Східній Галичині від витоків до 1939 року (соціокультурний вплив) / Н. Т. Синкевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104). – 86-90.
 5. Синкевич Н. Т. Соціокультурні функції хорового мистецтва української діаспори Заходу / Н. Т. Синкевич // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105). – 86-91.
 6. Синкевич Н. Т. Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва / Н. Т. Синкевич // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавства. В.13. – 2013. – С. 16-23.
 7. Синкевич Н. Т. Соціокультурні функції хорового мистецтва української діаспори Заходу / Н. Т. Синкевич // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич, 2013. – № 10 (105). – С. 86 – 91.
 8. Синкевич Н. Т. Сакральний компонент архетиповості українського хорового мистецтва / Н. Т. Синкевич // Вісник Львівського університету: Серія мистецтвознавство. – Львів, 2013. Вип. 13. – С. 16 – 23.
 9. Синкевич Н. Т. Теоретико-методологічні засади систематизації соціокультурних функцій українського хорового мистецтва / Н. Синкевич // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: У 2-х т. – Рівне, 2014. – Вип. 20. –  Т. 1. – С. 357 – 367.

Публікації у наукових виданнях

 1. Синкевич Н. Т., Різник О. Значення творчості Я. Ярославенка у музично-естетичному вихованні в загальноосвітній школі / Н. Т. Синкевич, О. Різник // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання. Матеріали П’ятого всеукраїнського науково-практичного семінару. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – С.60-65.
 2. Синкевич Н. Т. Засновник першого українського професійного хору на західно-українських теренах ( До 30-річчя від дня смерті Дмитра Котка) / Н. Т. Синкевич // Календар класного керівника на 2012-2013 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2012. – С.78-80.
 3. Синкевич Н. Т. Олександр Кошиць – репрезентатор української співочої культури закордоном (до 70-ї річниці з дня смерті) / Н. Т. Синкевич // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік. Посібник для учителів. Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 48-52.
 4. Синкевич Н. Т. Матковська О. Хормейстерська діяльність о. Білона як приклад організаційно-розбудовчого етапу розвитку хорового мистецтва Північної Америки / Н. Т. Синкевич, О. Матковська // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Збірник статей. Випуск 8. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. ─ С.186-193.
 5. Синкевич Н. Т. Лев Туркевич – видатний український диригент / Н. Синкевич / Н. Т. Синкевич // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції Мистецька культура: історія, теорія, методологія. – Львів, 2015. – С. 77 – 81.
 6. Синкевич Н. Т. Геній хорового мистецтва – Павло Муравський (До першої річниці від дня смерті) / Н. Т. Синкевич //Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015. С 42 – 44.
 7. Синкевич Н. Т. Борис Лятошинський – видатний представник української музичної культури (До 120 – ї річниці від дня народження) / Н. Т. Синкевич // Календар класного керівника на 2015 – 2016 навчальний рік / Упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2015. С 85 – 87.

Публікації у зарубіжних виданнях

 1. Синкевич Н.  Socjokulturologiczne funkccje ukrainskiego ruchu choralnego w Galicij Wschodniej przet 1939 rokiem / Н. Синкевич // Musica Galiciana Tom XIV wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. Rzeszow 2014. C. 305 – 315.