Меню

Кафедра музикознавства та фортепіано

Кафедра музикознавства та фортепіано

Завідувач кафедри – Філоненко Людомир Павлович, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент

Поштова адреса – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11,
контактні телефони (03244) 2-15-24(03244) 2-16-14

Рік заснування кафедри – 1966

Попередні назви кафедри – кафедра теорії, історії музики та гри на музичних інструментах.

Попередні завідувачі кафедри – Я. Сорокер канд. мист., доцент,  О. Яцків доцент,  Л. Кияновська канд. мист., доцент, С. Процик канд. пед. наук, доцент, Ю. Медведик канд. мист., доц.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 16 викладачів з них: –  1 докт. мист., 1 докт. філософії, 1 канд. пед. наук, 3 канд. мист., 1 проф., 7 доц., 6 ст. викл., 2 викл.

Напрям наукових досліджень:

МУЗИЧНА УКРАЇНІСТИКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

ОКР “Бакалавр”: Історія зарубіжної музики, історія світової і вітчизняної музики, гармонія, курс теорії музики, народознавство та музичний фольклор України, основний музичний інструмент (фортепіано),  сольфеджіо, фольклорна практика, історія української музики, аналіз музичних творів, додатковий музичний інструмент, методика застосування комп`ютерної техніки при викладанні музики, поліфонія. акомпанемент та імпровізація.

ОКР “Спеціаліст”: Проблеми сучасної музичної культури, основний музичний інструмент (фортепіано), додаткови й музичний інструмент, українська паралітургійна культура ХV-ХХ ст.

ОКР “Магістр”: Методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ (фортепіано), методика викладання музичних дисциплін у ВНЗ (музично-теоретичні дисципліни), основи музичного джерелознавства та архівістики, психологія музичних здібностей, спеціалізація, музична культура регіонів України, музична стилістика, музична культура української діаспори, асистентська практика на кафедрах університету, науково-дослідна практика на кафедрах університету, основи композиції, дитяча музична творчість, історія давньої української музики, історія сучасної української музики, проблеми

Філоненко Людомир Павлович

Філоненко Людомир Павлович
завідувач кафедри, доктор філософії, кандидат педагогічних наук, доцент, відповідальний секретар ДрО Національної спілки композиторів України, голова Дрогобицького осередку НТШ (музикологічно-фольклористична комісія), член Асоціації педагогів-піаністів України (EPTA).

Контактні засоби зв’язку:
Filzi2006@ukr.net

Медведик Юрій Євгенович

Медведик Юрій Євгенович
доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки композиторів України, НТШ, а також наукової ради Центру музичної україністики НМА ім. П. Чайковського і Європейського товариства дослідників ХVІІІ ст.

Контактні засоби зв’язку:
jurij_medvedyk@ukr.net

Німилович Олександра Миколаївна

Німилович Олександра Миколаївна
заступник директора з виховної роботи, доцент, член Національної спілки композиторів України, НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
olnim@ukr.net

Ластовецький Микола Адамович

Ластовецький Микола Адамович
доцент, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки композиторів України, НТШ.

Молчко Уляна Богданівна

Молчко Уляна Богданівна
доцент, член НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
u.molchko@gmail.com

Фрайт Оксана Володимирівна

Фрайт Оксана Володимирівна
кандидат мистецтвознавства, доцент, член НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
oksana_frajt@ukr.net

Ярко Марія Іванівна

Ярко Марія Іванівна
кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки композиторів України, НТШ.

Славич Андрій Васильович

Славич Андрій Васильович
старший викладач, магістр педагогічної освіти, завідувач методичним об’єднанням викладачів музично-теоретичних дисциплін, член НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
notomuz@ukr.net

Федоронько Лідія Романівна

Федоронько Лідія Романівна
кандидат мистецтвознавства, доцент, член НТШ.

Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна
заступник директора з навчальної роботи, старший викладач, магістр педагогічної освіти, член НТШ.

Контактні засоби зв’язку:
karalus.marika@gmail.com

Мудра Світлана Йосипівна

Мудра Світлана Йосипівна
старший викладач, завідувач методичним об’єднанням викладачів фортепіано.

Журавська Леся Стефанівна

Журавська Леся Стефанівна
старший викладач, магістр педагогічної освіти.

Медведик Галина Каролівна

Медведик Галина Каролівна
старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
galyna_2007@ukr.net

Ек Наталія Богданівна

Ек Наталія Богданівна
старший викладач.

Хрипун Роман Олегович

Хрипун Роман Олегович
викладач, магістр музичного мистецтва, концертмейстер кафедри методики музичного виховання і диригування.

Кузьо Віра Ігорівна

Кузьо Віра Ігорівна
методист заочної форми навчання, старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано, магістр музичного мистецтва, викладач.

Чавва Леся Миколаївна

Чавва Леся Миколаївна
старший лаборант кафедри музикознавства та фортепіано, магістр педагогічної освіти, викладач кафедри народних музичних інструментів та вокалу.

Кафедру теорії, історії музики та гри на музичних інструментах очолив з листопада 1966 року кандидат мистецтвознавства доцент Я.Сорокер, відомий музикознавець, скрипаль і педагог. Досконало володів декількома іноземними мовами (передусім румунською, французькою). Освіту здобув у Франції (1931-1932), в 1945-1948 pp. навчався в Московській консерваторії, згодом (1951-1955) в аспірантурі там же, де його керівником був всесвітньовідомий Д.Ойстрах. У 1955 p. успішно захистив кандидатську дисертацію, а в 1962 р. отримав звання доцента. З успіхом читав курс історії зарубіжної музики. Активно концертував як соліст-скрипаль і ансамбліст. Опублікував низку монографій, найвідоміші з яких “Скрипичные сонаты Бетховена” (1963), “Йожеф Сигети” (1968), “Камерно-инструментальные ансамбли С.Прокофьева” (1973) та ін. У 1975 р. виїхав до Ізраїлю. Перебуваючи далеко від України, Я.Сорокер створив десятки статей, есеїв, опублікувавши їх на шпальтах “Сучасності” (США), “Наших днів” (Канада), а також в україномовних джерелах Ізраїлю (“Діалоги” та ін.).

У 1976 р., після від’їзду Я.Сорокера до Ізраїлю, керівництво кафедрою обійняв О.Яцків. Його основною метою було продовжити добрі починання, закладені Я.Сорокером, передусім, збільшити питому вагу працівників з науковими ступенями й званнями. За час завідування кафедрою О.Яцкова успішно захистилися Н.Антонець, С.Торічна, Л.Кияновська, підготували роботи до захисту С.Процик, Є.Марченко, М.Ярко, Е.Тайнел, отримав вчене звання доцента Е.Мантулєв.

Акцент ставився також на утвердження науково-методичної праці, збільшення публікацій. Це було помічено в Міністерстві освіти – невдовзі кафедра стала опорною для споріднених підрозділів педвузів України. В Дрогобичі проводилися республіканські виїзні засідання, на яких узагальнювався передовий досвід базової СШ № 18 м. Стебника, Ужгородської СШ № 2, а також вивчався стан викладання дисциплін музичного циклу в Чортківському, Луцькому, Мукачівському, Чернівецькому педагогічних училищах, Львівському музично-педагогічному училищі ім. Ф.Колесси.

У 1987 р. кафедру очолила Л.Кияновська. Невдовзі її запросили на викладацьку роботу до Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка. Ще за часи педагогічної праці у Дрогобичі вона розпочала активну наукову діяльність. Відтак, видала цілу серію наукових праць, захистила докторську дисертацію з музикознавства. На даний час працює завідуючою кафедрою історії музики Львівської музичної академії імені М.Лисенка.

Від вересня 1987 року кафедрою керував кандидат педагогічних наук, доцент С.Процик. Вихованець музично-педагогічного факультету Дрогобицького педінституту, він у 1990 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: “Проблема удосконалення музично-естетичного виховання школярів у педагогічній спадщині українських радянських композиторів”, опублікував низку робіт в журналах і наукових збірниках. С.Процик продовжував постійно займатися підготовкою наукових кадрів: саме за його керівництва стали кандидатами наук 7 викладачів, 1 отримав звання професора, 1 – доцента, 2 вступили в докторантуру.

З вересня 2001 року відбулася реорганізація музично-педагогічного факультету, в наслідок чого було на базі кафедри теорії, історії музики та гри на музичних інструментах створено кафедру музикознавства та фортепіано (завідувач кафедрою доцент Ю.Медведик, дисертація на тему “Богогласник у контексті української духовно-пісенної традиції ХVІІ-ХVІІІ ст. (До проблем музичного джерелознавства)”.

Активну композиторську діяльність проводять доценти, члени Національної спілки композиторів України О.Опанасюк та М.Ластовецький. Членами спілки композиторів є також Ю.Медведик, О.Німилович, Л.Філоненко та М.Ярко. З 1995 року Ю.Медведик, обраний членом Наукової ради Центру музичної україністики Національної музичної академії ім.П.Чайковського.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів з музичної педагогіки (Сторонська Н.З., науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Л.Філоненко), музикознавства (Томко А.Я., науковий керівник кандидат мистецтвознавства, професор Ю.Медведик).

 Викладачі кафедри також керують науковими працями студентів магістратури (проф. Н.Антонець, Ю.Медведик, доценти М.Ярко, О.Фрайт, Л.Філоненко, старші викладачі А.Славич та Л.Журавська). Ряд викладачів кафедри є членами різних наукових товариств: члени НТШ – Ю.Медведик, Л.Філоненко, М.Ярко; член Європейського товариства дослідників ХVІІІ ст. Ю.Медведик. Він же член Всеукраїнського краєзнавчого товариства. Л.Філоненко є членом Асоціації педагогів-піаністів України.

За період з вересня 2001 по травень 2007 року викладачами кафедри музикознавства та фортепіано проведено велику науково-педагогічну та концертну роботу. Зокрема, опубліковано понад 100 науково-методичних праць (Е.Тайнел, У.Молчко, О.Німилович, О.Опанасюк, Л.Філоненко, Н.Антонець, О.Яцків), написано та опубліковано 6 монографічних досліджень з історії української музики (О.Опанасюк, Ю.Медведик, У.Молчко, О.Німилович, Л.Філоненко, Н.Антонець), видруковано 5 навчальних посібників з грифом МОН України (Л.Філоненко, О.Німилович, У.Молчко, М.Ластовецький), 2 з грифом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (А.Славич, В.Чавва), а також 3 програми з грифом МОН України (О.Опанасюк), опубліковано понад 250 наукових праць у ВАКівських та міжнародних виданнях, а також в українських музикознавчих та музично-педагогічних збірниках.

У 2006-2007 н.р. поновлено “Шкільну філармонію” (проведено концерти-лекції у СШ № 15 і Педагогічному ліцеї: “Українські композитори – дітям”, “Фортепіанні ноктюрни і експромти”, “Джазова музика для фортепіано”). Активну концертну діяльність проводять доценти О.Німилович та У.Молчко (вперше в Україні було представлено “Пісні кохання” Й.Брамса, тв. 52 і тв. 65 для вокального квартету в супроводі фортепіано в чотири руки).

З вересня 2006 року завідуючим кафедри обрано кандидата педагогічних наук, доцента Людомира Філоненка, який успішно захистив дисертацію на тему: “Українська музична культура як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя музики” (11 листопада 1994 року, АПН України). Рішенням Колегії Міністерства освіти та Постанови президії Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки від 11 травня 1995 року Л.Філоненку і Ю.Медведику присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. А 23 березня 2007 року Л.Філоненка обрано Головою музикознавчої комісії Дрогобицького осередку НТШ.

Викладачі кафедри (Ю.Медведик, О.Німилович, О.Фрайт, Л.Філоненко) систематично беруть участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях (Україна, Польща, Словаччина, Німеччина). Учасником наукового гранту Словацької академії наук упродовж 2003-2005 років був Ю.Медведик. Він же, як науковий стипендіат, перебував на стажуванні в Німеччині та Польщі.

У квітні 2006 року старший викладач кафедри О.Опанасюк захистив кандидатську дисертацію з музикознавчої проблематики. У 2005 році старший викладач О.Німилович здобула звання доцента, а У.Молчко і О.Опанасюк – у 2006 році. У 2009 році Ю.Медведик захистив докторську дисертацію й дістав звання професора. А Л.Федоронько і М.Ластовецький отримали вчене звання доцент у 2013 році.

У 2007 році з успіхом відбулися презентації “Трьох прелюдій” Василя Барвінського (упор. Л.Філоненко і В.Сенкевич), “Творів для фортепіано” Дениса Січинського (упор.О.Німилович), монографії Ю.Медведика “Українська духовна пісня ХVІІ-ХVІІІ ст.”, а також фортепіанних і камерно-інструментальних творів В.Івасюка (упор. Л.Кобільник), де рецензентами є М.Ластовецький і Л.Філоненко. Урочиста академія й Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість Богдани Фільц в контексті української музичної культури та освіти», присвячені 75-річчю від дня народження Богдани Фільц.

У 2008 році відбулися презентації навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Остап Бобикевич. Вокальні твори на вірші Тараса Шевченка» (упор. У.Молчко), навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Василь Барвінський. Мініатюри на лемківські народні пісні для фортепіано» (упор. О.Німилович), урочиста академія й Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Барвінський та сучасна українська музична культура», присвячені 120-річчю від дня народження Василя Барвінського.

У 2009 році була підготована презентація книжки «Гафія Зимомря. Бойківські наспіви» (підготували О.Німилович, М.Зимомря, Л.Філоненко), навчального посібника «Народні пісні сіл Гаї Верхні та Гаї Нижні на Дрогобиччині» (упор. Л.Федоронько), книжки «З музикою у вічність», присвяченої світлій пам’яті Романа Сов’яка – композитора, художнього керівника та головного диригента народної хорової капели «Бескид» (ред.-упор. Й.Йосифів, О.Німилович, Л.Філоненко).

У 2010 році відбулася презентація документального фільму про Остапа Нижанківського «Композитор. Священник. Молочар.» (Гол. ред. Б.Гнатюк). Підготували П.Гушоватий, Л.Філоненко. Презентація навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Твори українських композиторів для фортепіано» (упор. Л.Філоненко), презентація творів для дітей композитора Геннадія Саська «Нова фортепіанна музика» у виконанні проф. Ю.Глущенка, презентація книжки «Співаник УПА» (підготували Й.Йосифів, Л.Філоненко). 2011 року відбулася презентація-концерт видання «Людомир Філоненко. Біобібліографічний покажчик» (ред.-упор. О.Німилович, М.Зимомря, З.Філоненко).

У 2012 році була підготована презентація збірника наукових праць «Василь Барвінський і сучасна українська музична культура» (ред.-упор. В.Грабовський, Л.Філоненко, О.Німилович),  документально-епістолярного видання «Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні до вершин вокалістики» (упор. М. Онуфрів),   навчально-методичного посібника з грифом ДДПУ імені Івана Франка «Малі форми у творчій спадщині Михайла Гайворонського» (на прикладі обробок пісенних жанрів традиційної культури для хору, упор. Славич А.В.),  навчально-методичного посібника з грифом МОНмолодьспорту України «Фольклористична діяльність Михала Тимофіїва» (автори Л.Філоненко, О.Німилович), збірника П.Демуцького «Ліра та її мотиви» (упор. Ю.Медведик), навчально-методичних посібників «Богдана Фільц. Закарпатські новелети» і «Фортепіанні твори для дітей» (упор. О.Німилович), наукового збірника «Орест Яцків: Статті. Матеріали. Спогади» (упор. Л.Філоненко, О.Німилович),  а 2013 року – презентація навчально-методичного посібника з грифом МОН України «Варіації-мініатюри на тему української народної пісні» Василя Барвінського (упор. О.Німилович, вик. Л.Філоненко).

У 2014 році відбулася презентація монографій та навчально-методичних посібників Марії Ярко, пропам’ятна Академія з нагоди 70-річчя мученицької смерті о.Дмитра Німиловича. Презентація книжки «Веселки просвітленої пам’яті», (автор Олександра Німилович), презентація книжки «Роман Сов’як: митець і людина» (Упор. Л.Філоненко, О.Німилович) про українського композитора, науковця, фольклориста Романа Сов’яка, навчального видання «Мерзіє Халітова. Вокальний триптих на слова Івана Франка» (Упор. О.Німилович, В.Грабовський), «Камерно-вокальні й хорові твори Михайла Гайворонського», «Поезія Тараса Шевченка у хоровій творчості українських композиторів» (Упор. А.Славич),  навчально-методичного посібника Б.Фільц на слова Л.Костенко «Калина міряє коралі» (Упор. О.Німилович), навчально-методичного посібника «Поезія Тараса Шевченка в сучасній хоровій музиці» (Упор. А.Славчи, Д.Василик),  фортепіанного альбому композитора Анни Школьнікової «Анна Школьнікова. П’єси для фортепіано» (Упор. А. Славич).

У 2015 році підготували презентацію навчального посібника «Федорко Михайло. Фортепіанні твори» (Ред.-упор. Олександра Німилович), творчий вечір фортепіанного дуету у складі Уляни Молчко і Олександри Німилович (до 25-річчя мистецької діяльності), презентація нотних посібників з творами Богдани Фільц, Станіслава Людкевича, Бориса Кудрика і Ярослава Лопатинського (Упор. О.Німилович, У,Молчко), презентація навчального посібника «Мертке Едуард. Шість експромтів на теми українських народних пісень для фортепіано» (Ред.-упор. О.Німилович), монографії «Публіцистична спадщина Нестора Нижанківського» (доц. У.Молчко), монографії Юрія Медведика Ad fonts: з історії української музики ХVІІ – поч. ХХ ст.

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ. Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України; Інститутом проблем виховання НАПН України; Львівською національною музичною Академією імені Миколи Лисенка; Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка; Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова; Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки; Інститутом мистецтвознавства фольклору та етнології імені М.Т.Рильського та ін.

Міжнародна співпраця. Викладачі кафедри систематично беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, які проводяться за кордоном: участь у ХVІІ Tatrzański sympozjum naukowy «Edukacja jutra» (Закопане, Польща, доц.Німилович О.М.), участь у VІІІ Аугустовській науковій конференції (Вища педагогічна школа Білосток, Польща, доц. Німилович О.М.), участь у Міжнародній науковій конференції  (державна вища професійна школа Сянок, Польща, ст.викл. Каралюс М.М.), участь у ХІV Міжнародній науковій конференції «Musica Galiciana» (Жешів, Польща, доц.Фрайт О.В.), участь у Міжнародній науковій конференції (Інститут музики Жешів, Польща, доц. Фрайт О.В).

На кафедрі немає аспірантури  та докторантури.