Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць

Skotna01НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА

Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Шановні колеги, автори та читачі!

Хочемо запросити вас до дослідницького співтовариства

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтеся до нас!

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2007

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 2411-4758

Міжнародний стандартний номер книги ІSBN 974-966-2248-36-4

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 20445-10245 Р від 11.10.2013 р.

“Рідне слово в етнокультурному вимірі” затверджено в Переліку наукових фахових видань України (додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р).

Рідне слово в етнокультурному вимірі [Native word in ethnocultural dimension]включено в науково-метричну базу  Index CopernicusICV 2015 39,16

http://journals.indexcopernicus.com/masterlist.php?q=native+word

Мова видання: змішаними мовами: українська, російська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік.

Галузь науки: філологічні науки.

Проблематика: функціонування мови як етнокультурного феномена.