Меню

ІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ЕТНОС. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ”

     ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету

Валентина Дротенко, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та українознавства

Члени оргкомітету

Оксана Петрів, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та українознавства;
Любомир Мартинів, викладач кафедри культурології та українознавства

1. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Валентина Дротенко. Культурна ідентичність як міра цивілізаційних процесів сучасності.
Тетяна Білан. Виховний ідеал в контексті художнього сприйняття.
Лариса Костюк . Етноментальний аспект української художньої культури як засіб самопізнання.
Ірина Мірчук. ІТ-культура в Україні та Польщі: соціологічний аналіз.
Оксана Петрів. Сприйняття мистецтва як співтворчість.
Людмила Волотко . Логіка розвитку авангардного мислення: кубофутуризм, супрематизм, абстракціонізм.
Ольга Демчук. Філософські погляди Олів’є Месіана.
Віра Навроцька . Згубність ідей морального релятивізму в романі «Академія жаху» Френка Перетті.
Людмила Пагута. Покликання і активність суб’єктності індивіда (на прикладі аналізу роману Германа Гессе «Гра в бісер»).
Галина Савчин. Синестезія як фундаментальна властивість естетичної свідомості.

2. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Володимир Галик. Культурно-освітнє життя Самбірщини в інтерпретації Івана Франка.
Микола Галів. Вплив позитивізму на історико-педагогічні дослідження в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).
Світлана Гірняк . Листи-звернення української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ та ХХІ ст. як маніфестація національних мовотворчих і державотворчих процесів.
Микола Гладкий. Рукописні фольклорні збірки як джерело для дослідження усної народної творчості (на матеріалах села Доброгостів).
Михайло Сидор . Елементи структури галицьких придорожніх каплиць як засоби презентації їх культового змісту.
Жанна Янко. Національно-політичні погляди Івана Франка у контексті соціального пізнання.
Любомир Мартинів. Постать Лева Коцана в контексті вивчення музичної культури Дрогобиччини.
Уляна Молчко, Михайло Демчук. Творчий внесок духового оркестру західно-територіального центру військово-музичного мистецтва у Львові до розвитку національної культури (кінець ХХ – початок ХХІ сторіччя).
Жанна Ясеницька. Становлення та розвиток художньої освіти Галичини у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

3. ЕДУКАЦІЯ

Микола Пантюк, Володимир Петриків. Трансформація змісту вищої історичної освіти в УРСР у повоєнний період.
Олена Квас. Дитина і дитинство в гуманістичному спрямуванні сьогодення.
Володимир Ковальчук. Внесок Г. Ващенка в розвиток сучасної системи освіти України.
Алла Зимульдінова . Підготовка майбутніх учителів до навчання і виховання п’ятирічних дітей у різних закладах освіти.
Іван Кутняк. Вплив музично-слухових вражень на основні види музичної діяльності на уроках музичного мистецтва в початковій школі.
Наталія Муляр. Роль мистецтва у формуванні особистості учня початкової школи.
Людмила Силюга, Любов Білецька, Наталія Стасів. Використання на уроках математики історичного матеріалу як засобу мотивації учіння учнів початкової школи.
Петро Фриз  . Педагогічна модель формування творчих здібностей дитини в хореографічному колективі.
Ганна Коцопей. Питання виховного ідеалу української молоді у педагогічній думці дописувачів до періодичних видань «Дом и Школа» (1863 – 1864 ) та «Школьна часопись» (1880 – 1888).
Олена Кравченко-Дзондза. Формування комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення культурологічних дисциплін.
Магдалина Марушка. Ігровий прийом як головний аспект проведення занять з ритміки.
Іван Околович. Формування музично-усвідомленого сприйняття музики учнями початкової школи.
Леся Охріменко. Особливості навчання української мови учнів початкових класів за новою шкільною програмою відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.
Тарас Савшак  . Взаємозв’язок навчання і виховання у процесі вивчення історії в українських школах Галичини у другій половині ХІХ ст. – першій третині ХХ ст.