Меню

↑ Повернутись до Наука в університеті

Наукові школи

НАУКОВІ ШКОЛИ
 1. «Теорія електронних, поляронних та екситонних станів у наноструктурах напівпровідників і діелектриків» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Бойчук В.І.);
 2. «Спектральна теорія функцій» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Винницький Б.В.);
 3. «Акцентологія української мови» (керівник – проф., д. філол. н. Винницький В.М.);
 4. «Агробіологічні аспекти підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дерново-підзолистих ґрунтах» (керівник – проф., д. с.-г. н. Дзюбайло А.Г.);
 5. «Переклад та його роль в контексті взаємодій національних культур: дискурс, складники, функції» (керівник – проф., д. філол. н. Зимомря М.І.);
 6. «Порівняльна педагогіка та історія виховання» (керівник – проф., д. пед. н. Кемінь В.П.);
 7. «Поліфункційна інтерпретативна парадигма: комунікація, лінгвоконцептологія, лексикографія»  (керівник – проф., д. філол. н. Космеда Т.А.);
 8. «Діалектика духовних процесів: філософсько-культурологічний аспект. Морально-естетичні аспекти духовних процесів» (керівник – проф., д. філос. н. Мовчан В.С. );
 9. «Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Пелещак Р.М.);
 10. «Соціально-психологічні умови розвитку особистості»  (керівник – проф., д. псих. н. Савчин М.В.);
 11. «Особистість та цивілізація: проблеми ідентичності» (керівник – проф., д. філос. н. Скотна Н.В.);
 12. «Історія та історіографія української церкви ХVI – XVIII ст.» (керівник – проф., к. іст. н. Тимошенко Л.В.);
 13. «Історія, теорія і практика української освіти і виховання» (керівник – проф., д. пед. н. Чепіль М.М.);
 14. «Структура та магнітні властивості кристалічних та аморфних напівпровідникових матеріалів» (керівник – проф., д. ф.-м. н. Цмоць В.М.).