Факультет початкової та мистецької освіти

Рік заснування – 1979
Адреса (поштова) – вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич Львівської області, 82100
Контактні телефонии:  (0324) 41-34-07
e-mail: pedfak_ddpu@ukr.net

Іван Михайлович КутнякюДекан факультету початкової та мистецької освіти – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України Іван Михайлович Кутняк. 2005 року захистив кандидатську дисертацію “Феномен свідомості в інтеракціях “життєвого світу” людини”. Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць.

 

Любов Степанівна Баб’як-БілецькаЗаступник декана з навчальної роботи – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України Любов Степанівна Баб’як-Білецька. 2003 року захистила кандидатську дисертацію ”Асимптотика розв’язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі”. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

 

Галина Олександрівна ФільЗаступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці – кандидат філологічних наук, доцент, Відмінник освіти України Галина Олександрівна Філь. 1995 року захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічна варіативність у словотвірній структурі іменників чоловічого роду російської мови (у зіставленні з українською)”. Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць.

 

Олена Енеївна Кравченко-ДзондзаЗаступник декана з виховної роботи (на громадських засадах)кандидат педагогічних наук, старший викладач Олена Енеївна Кравченко-Дзондза. 2016 року захистила кандидатську дисертацію ” Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки”. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

Печерських Ірина Олегівна –  секретар деканату


 

Даниляк Руслана Зіновіївна – методист заочної форми навчання

 

Дорошевич Марія Іванівна – диспетчер


 

Білецький Руслан Романович – інженер – програміст I – ої категорії факультету


Початкова назва факультету – факультет підготовки вчителів початкових класів. З 2015 р. факультет має назву – Факультет початкової та мистецької освіти.

 

Попередні декани факультету:

Арутюнова Галина Опанасівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Лялюк Тетяна Омелянівна, кандидат філософських наук, доцент;

Грицик Мирослав Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Факультет готує фахівців таких напрямів підготовки та спеціальностей:

 

Денна форма навчання

№ з/п Напрям підготовки/ спеціальність Спеціалізації
Перший (бакалаврський) рівень (3 роки 10 місяців)
1. Початкова освіта англійська мова
2. Початкова освіта інформатика
3. Початкова освіта образотворче мистецтво
4. Початкова освіта хореографія
5. Образотворче мистецтво художня культура, етика та естетика
6. Хореографія художня культура
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (1 р.н.)
1. Початкова освіта англійська мова
2. Початкова освіта образотворче мистецтво
3. Початкова освіта хореографія
Другий (магістерський) рівень (1 рік 5 місяців)
1. Початкова освіта

Заочна форма навчання

№ з/п Напрям підготовки/ спеціальність Спеціалізації
Перший (бакалаврський) рівень
На базі загальноосвітньої школи (3 роки 10 місяців)
1. Початкова освіта англійська мова
2. Початкова освіта інформатика
На базі ОКР «Молодший спеціаліст» (1 рік 10 місяців)
1. Початкова освіта англійська мова
2. Початкова освіта інформатика
3. Образотворче мистецтво художня культура, етика та естетика
4. Хореографія художня культура
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (1 р.н.)
1. Початкова освіта
2. Початкова освіта англійська мова
3. Початкова освіта інформатика
4. Хореографія художня культура
Другий (магістерський) рівень (1 рік 5 місяців)
1. Початкова освіта

 

Кількість студентів станом на 01.09.2016 року – 795, з них: 300 д.ф.н. та 495 з.ф.н.

 

Денна Заочна Разом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

229 339 568

ОКР “Спеціаліст”

 

42 128 170

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

29 28 57
Всього 300 495 795

 

 

Перелік кафедр факультету

 • Кафедра педагогіки та методики початкової освіти
 • Кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі

 • Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі
 • Кафедра культурології та мистецької освіти

 

Факультет підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя

 • Інститут вищої освіти АПН України
 • Інститут педагогіки АПН України
 • Інститут української мови НАН України
 • Львівський Національний університет імені Івана Франка
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Остравський університет в Остраві (Чеська Республіка)
 • Брненський університет імені Масарика (Чеська Республіка)
 • Брестський державний педагогічний університет імені О.С.Пушкіна (Республіка Білорусь)
 • Барановицький державний університет (Республіка Білорусь)
 • Мінський лінгвістичний університет (Республіка Білорусь)
 • Міжнародна слов’янська академія освіти ім. Я.А.Коменського (Придністров’я)
 • Великотирновський університет св. Кирила та Методія (Болгарія)
 • Бакинський індустріально-педагогічний коледж (Азербайджан)
 • Придністровський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка (Республіка Молдова)

 

Колективи художньої самодіяльності факультету

 • Вокальний дует «Чарівні галичанки»
 • Вокальний-хореографічний гурток «Вишиванка»
 • Хореографічний гурток «Нова хвиля»
 • Ансамбль сучасного танцю «Імпресія»

 

На факультеті культивуються такі види спорту шахи, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, туризм.

 

Оновлено: 23 Листопад, 2016