↑ Повернутись до Кафедри факультету

Кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Володимир Юльянович

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Леся Курбаса, 2, контактний телефон(0324) 41-34-07

e-mail: mmvmpn@ukr.net

Рік заснування кафедри – 1998

Попередні назви кафедри – кафедра математики та методики викладання математики, початкового навчання

Професорсько-викладацький склад кафедри: 8 викладачів, з них: 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук: 6 доцентів, 1 старший викладач.

   

 

Ковальчук Володимир Юльянович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:

 

 

Стасів Наталія Іванівна –  кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

natalia-stasiv@ukr.net

 

 

Білецька Любов Степанівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:

babjakls@ukr.net

 

 

Заяць Ольга Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений вчитель України, відмінник освіти України. вчитель-методист, директор Дрогобицького педагогічного ліцею.

Контактні засоби зв’язку:

 

 

Силюга Людмила Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Контактні засоби зв’язку:

 

Шаран Олександра Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

sharan_oleks@ukr.net

 

Жигайло Оксана Омелянівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:

okzhigajlo@ukr.net

 

Салань Наталія Володимирівна  

Салань Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:

talya.86@list.ru

 

Білецький Руслан Романович – викладач (на умовах п/о)

Контактні засоби зв’язку:

 

Кобрій Володимир Йосипович – викладач (на умовах п/о)

Контактні засоби зв’язку:

 

Мойко Оксана Степанівна – викладач (на умовах п/о)

Контактні засоби зв’язку:

 Стасів Надія Юріївна  

Стасів Надія Юріївна – викладач (на умовах п/о)

Контактні засоби зв’язку:

 

Задорожна Людмила Степанівна – діловод кафедри.

Контактні засоби зв’язку:

Історія кафедри

Шляхом реорганізації кафедри природничо-математичних дисциплін (завідувач доцент Курдидик С.В.) та відповідно до наказу ректора №198-А від 1 вересня 1998 року було створено кафедру математики та методики викладання математики початкового навчання (завідувач – доцент В.Ю.Ковальчук).

У цей час навчальний процес забезпечували два кандидати педагогічних наук (Ковальчук В.Ю., Василенко І.Я), два кандидати фізико-математичних наук (Стасів Н.І., Силюга Л.П.), чотири старші викладачі Пристай Ф.І., Кіт Я.І., Білецька Л.С., І.М. Іванців,  два викладачі Літовченко О.А., Баран І.С.). Курс було взято на розширення та поглиблення наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, на подальше вдосконалення навчального процесу, його методичне забезпечення.

На кафедрі сьогодні працює один доктор наук, професор (В.Ю.Ковальчук); три  кандидати фізико-математичних наук, доценти (Н.І.Стасів, Л.П.Силюга, Л.С.Білецька); три кандидати педагогічних наук, доценти (О.В.Шаран, О.В.Заяць, Т.М.Козак), один кандидат психологічних наук, доцент (О.О.Жигайло); один кандидат педагогічних наук, старший викладач (Н.В.Салань); діловод (Л.С.Задорожна), старший лаборант (М.І.Дорошевич).

Відповідно до ухвали вченої ради університету від 17 грудня 2015 року  кафедру  математики та методики викладання математики початкового навчання перейменовано на кафедру математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).

На сьогодні кафедра стовідсотково забезпечена  фахівцями з науковим ступенем.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: Проблеми нового змісту освіти та методики навчання і виховання.

       Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора: Наукові онови неперервної освіти та виховання в умовах розбудови української національної школи.

       Тематика НДР кафедри: Сучасні проблеми математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

       Термін виконання теми: 2016-2020 рр.

       Керівник: Ковальчук Володимир Юльянович, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

 

Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності у процесі вивчення математичних дисциплін

 • Формування інноваційного стилю діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичного циклу (Ковальчук В.Ю.);
 • Використання технології розвивального навчання у процесі підготовки учителів початкової школи до інноваційної діяльності (Силюга Л.П.);
 • Активізація інноваційної діяльності майбутніх учителів початкової школи в умовах проблемного навчання математики (Стасів Н.І.);
 • Формування готовності майбутніх учителів до використання ігрових методів навчання математики у початковій школі (Білецька Л.С.);
 • Використання інформаційних технологій у процесі формування у студентів готовності до інноваційної діяльності на уроках математики та інформатики у початковій школі (Шаран О.В.);
 • Застосування інтерактивних технологій у процесі підготовки учителів початкової школи до інноваційної діяльності (Жигайло О.О.);
 • Вплив інноваційних технологій на ефективність навчання математики у початковій школі (Заяць О.В.)
 • Формування інформаційних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи (Козак Т.М.)
 • Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інноваційних технологій (Салань Н.В.)

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 • Математика;
 • Математичні основи інформатики;
 • Методика викладання математики;
 • Практикум розв’язування задач з математики;
 • Інформатика;
 • Методика викладання інформатики
 • Інформатика з методикою викладання у початковій школі;
 • Мережеві технологі;
 • Елементи алгоритмізації;
 • Інформаційні технології у професійній діяльності учителя;
 • Апаратне і програмне обслуговування комп’ютерів;
 • Методика викладання інформатики у початковій школі;
 • Основи комп’ютерної педагогіки;.

 

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Вибрані питання математики та методики її викладання;
 • Розвивальний компонент змісту математичної освіти вчителів початкової школи;
 • Інноваційні технології у позакласній роботі з математики у початковій школі;
 • Технології викладання освітньої галузі «Математика» у початковій школі;
 • Актуальні проблеми математичної освіти вчителя ПШ;
 • Формування логічної складової предметної математичної компетентності учнів ПШ;
 • Формування геометричної складової предметної математичної компетентності учнів ПШ;
 • Елементи структурного програмування;
 • Безпека інформаційних систем;
 • Застосування компютерних технологій у освітньому процесі ПШ;
 • Інформаційно-комунікаційні технології у діяльності вчителя ПШ.

       

Наукова діяльність.

З 2011 до 2015 року викладачі кафедри працювали над проблемою «Теоретико-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення математичних дисциплін».

З 2016 року викладачі кафедри досліджують тему “Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності у процесі вивчення математичних дисциплін”.

 Наукові зацікавлення викладачів спрямовані на дослідження психолого-педагогічних умов, форм і методів підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інноваційної педагогічної діяльності у  процесі вивчення математичних дисциплін.

Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій.

На кафедрі систематично діють науковий (керівник – Стасів Н.І.) та методичний семінари (керівник –  Жигайло О.О. ).

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з методик викладання математики та інформатики у початковій школі.

З 2006 до 2016 рр. професорсько-викладацьким колективом кафедри видрукувано  30 навчально-методичних посібників; 5 монографій; 11 наукових збірників.

          Виховна діяльність.

Викладачі кафедри беруть участь в організації виховних заходів, святкових вечорів в академічних групах і на факультеті. Кафедрою проведено виховні заходи:

 • Поїздки краєзнавчого характеру;
 • Математичний вечір «У країні цікавич чисел».

Конференції, проведені кафедрою:

Викладачі кафедри брали участь у підготовці та проведенні конференцій:

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-річчю педагогічного факультету “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів”. Проблемне поле конференції: проблеми модернізації педагогічної освіти; механізми модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів (Дрогобич, 2009).
 • Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної школи”. Проблемне поле конференції: теоретико-методологічні засади процесу модернізації сучасної педагогічної освіти; сучасна університетська педагогічна освіта: європейський вимір; механізми модернізації фахової підготовки сучасного вчителя; використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів у початковій ланці освіти (Дрогобич,2014).

        

         Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ.

Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу у тісній співпраці з провідними науково-педагогічними установами. Зокрема: кафедрою педагогіки та методики початкового навчання національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; кафедрою методики початкового навчання Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів; лабораторією математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України; кафедрою алгебри і топології Львівського національного університету імені Івана Франка; Інститут вищої освіти АПН України, відділом соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді, кафедрою педагогічних технологій початкового навчання Південно-Українського університету імені К.Д.Ушинського; відділами диференціальних рівнянь і математичної фізики та функціонального аналізу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.Підстригача; Львівським обласним науково-методичним інститутом освіти, кафедрою соціальної психології факультету соціології та психології Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка; кафедрою педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

         Міжнародна співпраця.

Налагоджено зв’язки з:

 • комплексом загальноосвітніх шкіл №2 імені Маркіяна Шашкевича (м.Перемишль, Польша);
 • міжнародною слов’янською академією освіти імені Я.А.Колменського (м.Тирасполь, Придністров’я);
 • інститутом міжнародних відносин Державної Східноєвропейської Вищої школи (Перемишль, Польща).

Проведено засідання кафедри з проблем впровадження сучасних педагогічних технологій у процес підготовки студентів до викладання початкового курсу математики  за участі доктора  Клауса Петера Айхлера (Гамбург, Німеччина),

Викладачі кафедри брали участь у ХІ Міжнародному симпозіумі університетських професорів (м. Рим, Л.С.Білецька) та  у Міжнародних науково-практичних конференціях: “Czlowiek w procesie wychowania. Wspoczesne dylematy pedagogiki” (Вища школа економіки та інновацій, м.Люблін, Польща, 2011), “Věde­ckỳ prumysl evrop­ske­ho kontsnentu – 2012” (м.Прага, Чехія); “Moderni vymozenosti vedy – 2014”.(м.Прага, Чехія);   «Найновіші наукові досягнення – 2014» (м.Софія, Болгарія), “Wscodnie partneerstwo – 2015”. (Перемишль, Польща), “Proceedings of academic scincee”, – 2015. (Sheffield: Science and education LTD, Великобританія , 2015);  “Nauka i inowacja – 2015” (Перемишль, Польща).

Враховуючи сучасний етап розвитку педагогіки вищої школи, колектив кафедри зосереджує свою діяльність на пошуку нових шляхів творчої співпраці викладачів і студентів, на гуманізації і демократизації педагогічного процесу.

Оновлено: 9 Жовтень, 2017