Меню

Відділ кадрів

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 11,
тел. (03-244) 2-20-54
e-mail: vk.ddpu@gmail.com

Відділ кадрів є структурним підрозділом університету і підпорядковується ректору. У своїй роботі відділ кадрів керується діючим законодавством України, зокрема постановами уряду, нормативними документами Міністерства освіти і науки України‚ Статутом університету‚ Колективним договором‚ Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про відділ кадрів університету.

Кантор Наталія ЮріївнаНачальник відділу кадрів – Кантор Наталія Юріївна

Основні напрями роботи відділу