Меню

До уваги!!! Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту з 02 липня 2018 року до 18.00 години 25 липня 2018 року.

Прийом документів для вступу на навчання за освітніми ступенями бакалавра денної і заочної форм навчання проводиться:

 • від осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з 12 липня 2018 року по 26 липня 2018 року;
 • від осіб, що вступають на основі повної загальної середньої освіти і які мають право на співбесіду, вступні іспити та проходити творчі конкурси, що проводить Університет  з 12 липня 2018 року до 20 липня 2018 року;
 • від осіб, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з 12 липня до 24 липня;
 • На спеціальностях Середня освіта (Фізична культура) та Середня освіта (Музичне мистецтво) передбачено проведення обов’язкового творчого заліку. Творчий залік проводиться з 01 лютого до 26 липня 2018 року.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, наявності розбіжностей у реєстраційних документах, подають заяви тільки в електронній формі. У кожній заяві вступник зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу та громадянство (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство);
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього;
 • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії вищезазначених документів та чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання):

 • учасники бойових дій;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 • особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Адреса: м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24, каб. 3а,

тел. (03244) 2-28-17моб.тел: 0987751483

email.: pk-ddpu@ukr.net, cайт: http://pk.drohobych.net/ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ